Czwartek, 18 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie

Data publikacji: 25 listopada 2016 r. 23:19
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:21
Porozmawiaj z notariuszem o… testamencie
Fot. Robert Wojciechowski (arch.)  

W sobotę (26 listopada) samorząd notarialny organizuje w całej Polsce kolejną edycję Dnia Otwartego Notariatu. W tym roku rejenci zapraszają do rozmowy na temat testamentów oraz zasad i mechanizmów dziedziczenia. W Szczecinie pełnić będą dyżury w Hotelu „Rycerski", przy ul. Potulickiej 1a.

„Dzień Otwarty Notariatu" jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym przez samorząd notarialny od 2010 r. Aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, jego zasięg co roku się rozszerza. W tym roku np. spotkania z notariuszami odbędą się w 21 miastach Polski. Wszędzie, o tej samej porze, w godz. 10-16, rejenci będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych. W tym roku, po raz pierwszy, także w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie.

Organizatorzy akcji przyjęli założenie, zgodnie z którym każdego roku porady dotyczą jednego konkretnego tematu. Była więc już mowa o spadkach i dziedziczeniach, bezpieczeństwie majątku rodziny, księgach wieczystych, czy dziedziczeniu.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji DON jest: „Porozmawiaj z notariuszem o... testamencie notarialnym". Testament jest dokumentem zabezpieczającym wolę spadkodawcy odnośnie rozrządzenia majątkiem po jego śmierci. Warto podkreślić, że nie jest to dokument ostateczny i nieodwracalny. Dopóki żyje testator zawsze może on zmienić swoją wolę lub po prostu testament odwołać. Obie wersje, czy to notarialny, czy własnoręczny, wywołują takie same skutki prawne. Jednak trzeba pamiętać o kilku zasadach, np. o tym, że aby testament własnoręczny był ważny, należy go w całości napisać własnoręcznie, podpisać i opatrzyć datą. Ponadto, żeby wola spadkodawcy mogła być zrealizowana, nie może stać w sprzeczności z zasadami Kodeksu cywilnego. Dlatego warto zasięgnąć porady specjalisty-notariusza, który nie tylko zagwarantuje poprawność testamentu pod względem prawnym, ale także wytłumaczy wszelkie zawiłości oraz zaproponuje zapisy, które pozwolą w pełni zrealizować wolę testatora.

Sporządzenie testamentu notarialnego to koszt 50 zł plus VAT. Na prośbę spadkodawcy dokument może zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym i prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną – rejestracja dla spadkodawcy jest bezpłatna, a przyszłym spadkodawcom umożliwia szybkie odszukanie testamentu po śmierci testatora.

Niezależnie od tematu przewodniego, notariusze odpowiedzą na wszystkie pytania leżące w zakresie ich kompetencji. Dotychczasowe edycje DON pokazały, że najczęściej przedmiotem rozmów z rejentami są darowizny, testamenty, umowy o dożywocie oraz umowy renty. Prawnicy przybliżą także – bardzo istotne z punktu widzenia każdego obywatela – zmiany w prawie spadkowym, które weszły w życie w roku 2015. Zmiany te dotyczą spadków z elementem transgranicznym oraz wprowadzenia jako zasady dziedziczenia z dobrodziejstwem inwentarza. Mogą one budzić wiele pytań, dlatego w czasie Dnia Otwartego Notariatu rejenci pragną przybliżyć Polakom sens tych nowelizacji oraz wskazać, w jaki sposób najszybciej i najskuteczniej załatwić sprawy związane z dziedziczeniem w większości krajów Unii Europejskiej.

Organizatorem akcji jest Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi. Czy jest potrzebna? Co roku na spotkania z notariuszami przychodzi kilka tysięcy osób.

Leszek Wójcik

Fot. Robert Wojciechowski (arch.) 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA