Poniedziałek, 22 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Lewiatan: Pracodawcy czekają na nową ordynację podatkową

Data publikacji: 15 października 2015 r. 11:30
Ostatnia aktualizacja: 18 listopada 2017 r. 19:33
Lewiatan: Pracodawcy czekają na nową ordynację podatkową
 

Rząd przyjął założenia do ordynacji podatkowej. Zdaniem pracodawców nowa ordynacja podatkowa jest potrzebna, tak samo jak nowe spojrzenie administracji podatkowej na podatnika. Powinna ona uwzględniać zasadę zaufania obywatela do państwa, jak i państwa do obywatela.


Anna Kornacka, ZPPZ Lewiatan: Przepisy prawa podatkowego powinny być proste i zrozumiałe dla wszystkich. Ordynacja podatkowa musi precyzyjnie określać stosunki pomiędzy podatnikiem a organem podatkowym. Powinna też zawierać wyczerpujący katalog praw i obowiązków podatnika. Pozytywnie przyjmuję zatem zawartą w założeniach propozycję skatalogowania praw i obowiązków podatnika. Chodzi o wskazanie praw przysługujących obywatelom, ochronę pozycji podatnika i skierowanie do urzędów jasnych wytycznych postępowania.

Piotr Sobeyko-Bejnarowicz, doradca podatkowy: Na aprobatę zasługuje fakt, że przewiduje się w przyszłej Ordynacji podatkowej wprowadzenie zakazu nadużywania prawa przez organy podatkowej, tym bardziej w kontekście proponowanego wprowadzenia klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, zasady pragmatyzmu, która miałaby się przejawiać w niepodejmowaniu przez organy działań nieekonomicznych oraz zasady rozstrzygania wątpliwości podatkowych na korzyść podatników. W założeniach przewidziano wprowadzenie do polskiego porządku prawnego klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Małgotrzata Kuś, Kuś & Kuś Sp. z o.o.: Na krytykę zasługuje propozycja ograniczenia dostępu do interpretacji indywidualnych. Trudno aby każdy podatnik miał prawo zaskarżać interpretacje ogólne, ale pożądanym rozwiązaniem wydaje się być przyznanie takiego prawa reprezentatywnym organizacjom przedsiębiorców. W nowej ordynacji uregulowana ma zostać instytucja przedawnienia zobowiązań podatkowych. Zaproponowano rozwiązanie polegające na tym, że organy podatkowe będą miały 5 lat na dokonanie wymiaru podatku - rozumianego jako doręczenie decyzji przez organ podatkowy pierwszej instancji oraz dodatkowe 5 lat na jego pobór.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA