Czwartek, 18 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Sięgnij po pieniądze na wyprawkę szkolną

Data publikacji: 08 lipca 2024 r. 20:42
Ostatnia aktualizacja: 08 lipca 2024 r. 20:42
Sięgnij po pieniądze na wyprawkę szkolną
Rodzice mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych dla swoich dzieci. Fot. Katarzyna LIPSKA-SOKOŁOWSKA  

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przyda się na wyprawkę. Od 1 lipca można już składać wnioski na nowy okres, a tylko przez dwa dni rodzice złożyli pół miliona wniosków do ZUS na ponad 720 tysięcy pociech.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już czwarty rok rozpatruje wnioski z programu Dobry Start. Dofinansowanie do wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 lat. Rodzice mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów szkolnych.

– Wiek 20 i 24 lata liczy się rocznikowo. Oznacza to, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli wiek graniczny, czyli 20. albo 24. rok życia, osiągnęli przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym – wyjaśnia Karol Jagielski, rzecznik ZUS w Szczecinie.

Świadczenie należy się niezależnie od wysokości zarobków rodziców, wsparcie nie przysługuje natomiast na dzieci uczące się w tzw. zerówkach ani na studentów.

Wnioski o 300 plus można składać tylko elektroniczne od 1 lipca do końca listopada. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej, składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

– Jeśli poprawny wniosek wpłynie do końca sierpnia, to pieniądze zostaną wypłacone najpóźniej 30 września – stwierdza K. Jagielski. – Wniosek po 30 listopada będzie można złożyć tylko wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia uzyska po 30 listopada orzeczenie o niepełnosprawności.

Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

(kel)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA