Niedziela, 14 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Siatki tymczasowo na estakadach [GALERIA]

Data publikacji: 23 maja 2017 r. 15:03
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:41
Siatki tymczasowo na estakadach
Osiatkowane obrzeża estakad Trasy Zamkowej w Szczecinie Fot. Mirosław Winconek  

Na odcinki betonowych obrzeży estakad Trasy Zamkowej zostały naciągnięte zielone siatki maskująco-zabezpieczające. Maskują ona ubytki i zabezpieczają, by odłamki nie spadły na przejeżdżające pod nimi samochody, rowerzystów i na głowy osób przechadzających się wzdłuż ulic Jana z Kolna czy odrzańskich nabrzeży. Takie same siatki przytroczone są także na odcinkach estakad nad ulicą Energetyków.

A to z uwagi na fakt, że zaczęły z nich już odpadać zmurszałe, zwietrzałe fragmenty budulca. I tak w oczekiwaniu na zapowiadaną modernizację trasy. Zakładane wydatki w tym roku na ten cel to 2,7 mln zł, przy łącznych nakładach rzędu 30 mln zł na poprawę jej stanu przewidzianych na lata 2016-2018.

- Siatki na gzymsach zostały zawieszone z uwagi na ich zły stan techniczny - informuje Szymon Wasilewski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. - Zastosowane zabezpieczenie ma na celu wyłapywanie kawałków betonu, które odspoją się od powierzchni konstrukcji. Zabezpieczenie wykonane zostało w ramach bieżącego utrzymania mostów przez firmę Intop Warszawa. Zaś spółka Strabag wieczorem 22 maja dokonała łatania ubytków na odcinku w kierunku miasta.

Jak wynika z zapisów w budżecie miasta, długość nawierzchni, która przewidziana jest do modernizacji w tym roku to 1,65 km, przy szacowanym koszcie przebudowy 1 mb nawierzchni na poziomie ponad 18 tys. zł

W zakres robót wchodzą m.in.: frezowanie wszystkich warstw bitumicznych na grubość około 13 cm, demontaż przykryć dylatacyjnych, barier ochronnych na chodniku roboczym, krawężników, wpustów, rur spustowych, wymianę nawierzchni chodnika roboczego oraz reprofilację płyty pomostu o średniej grubości warstwy 1 cm, jak też gzymsów, montaż dylatacji modułowych, wpustów odwodnieniowych, wykonanie warstwy izolacji z papy termozgrzewalnej, ustawienie krawężników kamiennych, ułożenie drenów, wykonanie sączków, wykonanie warstwy ochronnej z asfaltu lanego,wykonanie kapy chodnikowej, nowych nawierzchni jezdni, montaż barier ochronnych, rur spustowych, kolektora odwadniającego w częściach nadwodnych, wykonanie separatorów substancji ropopochodnych i studni chłonnych. A ponadto zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych i stalowych ustroju nośnego przeprawy oraz nawierzchni betonowych filarów i przyczółków.

- Ogłoszenie przetargu na remont Trasy Zamkowej planowane jest jeszcze w miesiącu maju. W chwili obecnej opracowywana jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami. Przetarg ogłosi ZDiTM - wyjaśnia Szymon Wasilewski.

Przypomnijmy, że po ubiegłorocznej awarii mostu Cłowego, co w konsekwencji skończyło się jego rozbiórką i nową inwestycją nad Regalicą, urzędnicy szczecińskiego magistratu na żądanie radnych przygotowali ranking stanu technicznego pozostałych szczecińskich nadrzecznych przepraw z ocenami w skali od 2 do 5. W zestawieniu zaprezentowanym latem 2016 r. najgorzej wypadała właśnie Trasa Zamkowa z następującymi notami: estakady jezdni północnej - 2,69, mostami jezdni północnej - 3,0, estakady jezdni południowej - 2,75 do 2,85, mostami jezdni południowej - 3,0. ©℗

Tekst i fot. Mirosław Winconek 

Na zdjęciach: Osiatkowane obrzeża estakad Trasy Zamkowej w Szczecinie

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

M.Dem.
2017-05-24 21:10:22
Mnie się też wydaje, że od początku jej budowy była jakaś cicha fobia ostrożności w korzystaniu z niej. Może to z nieufności co do zgodności jakości, asortymentu, ilości, wytrzymałości elementów (materiałów) prawdziwie wmontowanych z tym, co zakladano w projekcie.
Szczecinianin
2017-05-24 12:45:43
Amerykę odkryli Trasa Zamkowa od lat znajduje się w stanie opłakanym, zarówno nawierzchnia jak i niektóre fragmenty konstrukcji nośnej, wystarczy się dobrze przyjrzeć a nawierzchnią przejechać, tragedia i dramat nawierzchnia całości trasy powinna być wymieniona co najmniej kilka lat temu, a od początku istnienia przeprawy co najmniej 3 razy, nie wspominając już o wymianie i bierzących naprawach warstwy ścieralnej.
ll
2017-05-23 17:32:37
Malowanie tez sie przyda bo widac jeszcze nie znaleziono autorow tych bohomazow a wtedy oni by za to zapłacili. nie mam na mysli legalnego graffiti

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA