Czwartek, 18 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Zaczyna obowiązywać nowa lista leków refundowanych

Data publikacji: 01 lipca 2024 r. 10:51
Ostatnia aktualizacja: 01 lipca 2024 r. 10:51
Zaczyna obowiązywać nowa lista leków refundowanych
Fot. PAP/Tomasz Gzell  

Od 1 lipca wchodzi w życie zaktualizowana lista leków refundowanych. Do wykazu dodano 31 nowych terapii. Wśród nich 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, w tym 6 w chorobach rzadkich. Status "polskiego leku" nadano kolejnym 143 lekom.

Zgodnie z nowym wykazem refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych finansowaniem ze środków publicznych zostanie objętych 31 nowych cząsteczko – wskazań, w tym w tym 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne, z czego 6 dla pacjentów z chorobami rzadkimi.

Mając na uwadze ostatnie trzy listy refundacyjne - w 2024 r. najwięcej nowych terapii onkologicznych obserwujemy w hematoonkologii (9), w nowotworach układu urologicznego (5) oraz nowotworach układu pokarmowego (2), nowotworach skóry (2) i nowotworach ginekologicznych (2).

W 2024 r. najwięcej nowych terapii nieonkologicznych było w zakresie ginekologii – 11, neurologii – 9 i w diabetologii – 8.

Na lipcowej liście uwzględniono wejście w życie bezpłatnego programu leczenia niepłodności metodą in vitro. Są to produkty lecznicze sklasyfikowane w grupach: hormony płciowe – gonadotropiny; leki stosowane w terapii hormonalnej – analogi hormonu uwalniającego gonadotropinę oraz hormony przysadki i podwzgórza – antygonadotropiny uwalniające hormony.

Rozszerzenie wskazania refundacyjnego uwzględniające pacjentów kwalifikujących się do programu nastąpiło w przypadku leków: Elonva, Fostimon, Bemfola, Puregon, Ovaleap, Mensinorm, Menopur, Gonal-f, Rekovelle, Gonapeptyl Daily, Ganirelix Gedeon Richter, Cetrotide, Orgalutran.

1 lipca br. na listę leków refundowanych w zakresie hematologii i hematoonkologii wchodzą trzy nowe pozycje – wszystkie dotyczą chorób rzadkich. Pierwszym jest Hemlibra stosowana w profilaktyce krwawień u chorych poniżej 18 roku życia z ciężką hemofilią A. Kolejną Poteligeo używane do leczenie chłoniaków T-komórkowych (ziarniniaka grzybiastego lub Zespołu Sezary’ego). Trzeci lek to Lunsumio - stosowany do leczenie chłoniaka grudkowego.

Wśród nowych leków onkologicznych znalazły się: Xofigo, Xtandi, Nubeqa, Octan abirateronu Opdivo i Kimmtrak.

Nowa lista zakłada rozszerzenie wskazań dla wszystkich insulin długodziałających stosowanych w cukrzycy oraz rozdzielenie grupy limitowej 22.0 Heparyny drobnocząsteczkowe i leki o działaniu heparyn na dwie odrębne grupy limitowe.

Kontynuując działania w zakresie poszerzania wykazów G1 i G2 dotyczących leków wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub wytwarzanych z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, status "polskiego leku" nadano dla kolejnych 143 leków rozumianych jako indywidualne kody GTIN.

Wykaz G1 zawierający leki wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo takie, do których wytworzenia wykorzystano substancję czynną wytworzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozszerzono o 133 leki zawierających 46 substancji czynnych lub ich połączeń umieszczonych w 38 grupach limitowych. W związku z tym od 1 lipca 2024 r. wykaz G1 zawiera 464 leków zawierających prawie 116 substancji czynnych lub ich połączeń umieszczonych w 84 grupach limitowych. Leki umieszczone na wykazie G1 należą do portfolio 16 podmiotów odpowiedzialnych.

Wykaz G2 zawierający leki wytwarzane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem substancji czynnej wytwarzanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozszerzono o 10 prezentacji leku Gensulin. Oznacza to, że od 1 lipca 2024 r. wykaz G2 zawiera 34 leki zawierające 12 substancji czynnych lub ich połączeń umieszczonych w 10 grupach limitowych. Leki umieszczone na wykazie G2 należą do portfolio 4 podmiotów odpowiedzialnych.

Aktualizowanie listy refundacyjnej umożliwia wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności i leków generycznych – odpowiedników leków oryginalnych zawierających tę samą substancję czynną. Dzięki refundacji pacjenci mogą kupić taniej leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyroby medyczne.

Wykaz dostępny jest na stronie Ministerstwa Zdrowia. (PAP)

Logo PAP Copyright

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA