Poniedziałek, 15 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Grupa Azoty Polyolefins z umową dotyczącą Polimerów Police

Data publikacji: 20 grudnia 2023 r. 13:18
Ostatnia aktualizacja: 20 grudnia 2023 r. 13:38
Grupa Azoty Polyolefins z umową dotyczącą Polimerów Police
Fot. Dariusz Gorajski  

Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę dotyczącą Polimerów Police. Strony uzgodniły dalsze warunki, na jakich instytucje te będą udzielać finansowania na realizację wspomnianego projektu. Umowa – powiązana z  dotychczasową – będzie obowiązywać do 28 lutego 2024 roku.

Jednym z kluczowych warunków porozumienia jest wnoszenie przez Grupę Azoty SA oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA pożyczki wspierającej do Grupy Azoty Polyolefins zgodnie z wnioskami, o których Grupa Azoty SA informowała w raporcie bieżącym z 17 listopada oraz 14 grudnia br. W dniu kończącym obowiązywanie podpisanej 15 grudnia br. umowy zaangażowanie finansowe Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Zakładów Chemicznych „Police”, poprzez udzielenie kolejnych transz pożyczki wspierającej, musi wzrosnąć do wartości 105 mln euro.

– Podpisana umowa zapewnia finansowanie projektu Polimery Police do końca lutego przyszłego roku – mówi Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty SA i wiceprezes Grupy Azoty Polyolefins. – To dobra wiadomość, szczególnie w kontekście wydłużenia czasu projektu, które jest następstwem opóźnienia prac przez Hyundai Engineering. Kontynuujemy prace rozruchowe w ramach inwestycji, a naszym priorytetem pozostaje jak najszybsza komercyjna eksploatacja fabryki.

Umowa została podpisana przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową realizującą inwestycję Polimery Police, z następującymi instytucjami finansowymi: Alior Bank, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska, Bank Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, European Bank for Reconstruction and Development, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Oddział w Polsce, mBank, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski, Powszechny Zakład Ubezpieczeń, Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.

Polimery Police to największe zakłady przemysłowe produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej. Pierwsza próbna partia produkcyjna została wytworzona w instalacji polipropylenu w czerwcu br.

Przypomnijmy, że zaktualizowany harmonogram inwestycji przewiduje przeprowadzenie testu integralności instalacji w pierwszym kwartale oraz rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji fabryki w pierwszym półroczu 2024 roku. Wszystkie prace rozruchowe prowadzone są zgodnie z harmonogramem.

Wydłużenie projektu Polimery Police w następstwie opóźnienia robót przez Hyundai Engineering Co., Ltd. jest obecnie poddawane przez Grupę Azoty Polyolefins gruntownej analizie i weryfikacji ich zasadności w świetle postanowień umowy o kompleksowej realizacji projektu.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

klemens
2023-12-23 08:30:33
właśnie pokazano , jak można udzielić sobie pożyczki . A pochodnia dzielnie ogrzewa i oświetla gminę policką . Ile to kasy codziennie idzie z dymem ?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA