środa, 12 sierpnia 2020.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski
Pierwsze części duńskiego mostu
Na terenie Stoczni Szczecińskiej wyprodukowano już pierwsze żelbetowe elementy mostu wysokowodnego, który powstanie w Danii. Wykonawcą jest Mostostal Warszawa, który na stoczniowym placu przy nabrzeżu Drzetowskim utworzył tzw. miasteczko prefabrykacji. Przedsięwzięcie...
Kompaktowa stocznia
Infrastruktura Stoczni Szczecińskiej ma charakter zwartego łańcucha technologicznego. Tworzy on stocznię kompaktową, zdolną do budowy gotowych statków, począwszy od tzw. czarnej blachy. W zorganizowanej w ten sposób infrastrukturze można wyróżnić kilka...
Globalne wydarzenie w Szczecinie
Ruszyły przygotowania do Światowych Dni Morza, które za ok. pięciu miesięcy odbędą się w Szczecinie. W Warszawie zorganizowano niedawno pierwsze spotkanie Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2018, w którym brali udział m.in. przedstawiciele instytucji i firm...
Wrócił dawny szyld
Od pierwszej połowy XIX wieku budowano tu statki, a potem je wodowano. Po wojnie zawsze była „szczecińska”, chociaż z określeniami, które były odpowiednie do okresu politycznego, ambicji jej szefów czy też nowych wyzwań. W tym roku – 70-lecia polskiego...
Porty wysoko mierzą
Łączne przeładunki w zespole portów Szczecin i Świnoujście przekroczyły w 2017 roku 25 milionów ton. Były wyższe o 5,4 proc. niż rok wcześniej. Zdaniem Dariusza Słaboszewskiego, prezesa Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, ten rekordowy wynik...
Rok pełen wydarzeń
Utworzenie dwa lata temu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej było sygnałem, że szeroko rozumiana branża morska ma się stać szczególnie ważna dla polskiej gospodarki. Według zapowiedzi, odbudowa i rozwój czekają porty, stocznie, żeglugę...
Za zasługi dla obronności
Stocznia Szczecińska – obok Stoczni Gdańskiej i Kopalni Węgla Kamiennego „Wujek” – została odznaczona złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Minister obrony narodowej Antoni Macierewicz przyznał te wyróżnienia za szczególne zasługi w działalności...
Stocznia się odradza
Ostatni miesiąc 2017 roku był szczególny dla Szczecińskiego Parku Przemysłowego – Stoczni Szczecińskiej. Podpisano dwa listy intencyjne z armatorami (niemieckim i polskim) dotyczące budowy niedużych masowców. W nowym roku należy się spodziewać podpisania...
Pomiędzy państwem a rynkiem
W Książnicy Pomorskiej w Szczecinie odbyło się 13 grudnia spotkanie ze Zbigniewem Jagniątkowskim i Sławomirem Doburzyńskim, autorami książki „Stocznia 3.0. Przemysł pomiędzy państwem a rynkiem”. Wśród gości byli m.in. Andrzej Strzeboński, prezes Szczecińskiego...
Nie tylko nowe nabrzeże
Od 2018 roku spodziewane są częstsze dostawy skroplonego gazu ziemnego do terminalu LNG w Świnoujściu. Przypływać będą m.in. gazowce z surowcem amerykańskim – zgodnie z zawartym w listopadzie br. kontraktem. Już wcześniej zapadła decyzja o rozbudowie...
Rybactwo śródlądowe
W dzisiejszym dodatku „Kurier Morski” dużo miejsca poświęcamy rybactwu śródlądowemu w Polsce. Informujemy też o pierwszych w regionie podpisanych umowach na dofinansowanie przedsięwzięć z Priorytetu 4. Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata...
Zróżnicowany sektor
Rybactwo śródlądowe w Polsce jest sektorem zróżnicowanym, posiadającym własną specyfikę ukształtowaną przez uwarunkowania geograficzno-środowiskowe i społeczno-gospodarcze. Wśród warunków geograficzno-środowiskowych najważniejszymi są: ilość, rodzaj i jakość...
Pierwsze umowy w regionie
Dzięki środkom z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020, za pośrednictwem Mieleńskiej Lokalnej Grupy Rybackiej, poprawi się estetyka i funkcjonalność amfiteatru w Parku Zdrojowym w Połczynie-Zdroju. To pierwsza umowa w Zachodniopomorskiem...
Połowy i akwakultura
Całą branżę produkcji ryb śródlądowych można podzielić na: połowy ryb (rybołówstwo) oraz chów i hodowlę ryb (akwakulturę). Obie te główne gałęzie są ze sobą powiązane i można w nich wyróżnić różne formy prowadzonej działalności, np. rybactwo jeziorowe...
Wzrost gospodarczy i miejsca pracy
Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 (PO RYBY 2014-2020) jest krajowym instrumentem wdrażania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) wchodzącego w skład Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych. Został zatwierdzony...
Lokalne Grupy Działania
Korzystanie ze środków przeznaczonych na Priorytet 4. odbywa się za pośrednictwem Lokalnych Grup Działania, funkcjonujących w całym kraju. W ramach konkursu wybrano ich 36. Będą realizowały Lokalną Strategię Rozwoju. Poniżej – ich nazwy i adresy. Fot...
Zintegrowana polityka morska (1)
W ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” wdrażany będzie również Priorytet 6., czyli „Wspieranie wdrażania zintegrowanej polityki morskiej”. Celem ogólnym tego priorytetu jest wsparcie tworzenia systemu zarządzania morskiego oraz osiągnięcie...
Poprawić dostęp
Jeszcze na początku lat 90. ub. wieku w zespole portów Szczecin i Świnoujście dominowały przeładunki towarów masowych (ponad 70 proc.). Obecnie przeważa drobnica (ok. 50 proc.), a obsługa ładunków masowych zeszła na drugie miejsce (40 proc.). Te proporcje...
Portowcy strajkowali najdłużej
„U źródeł „Solidarności”. Zapomniane twarze opozycji” – pod takim hasłem Fundacja Polskich Wartości zorganizowała 8 września spotkanie w szczecińskim porcie. Miało ono na celu przypomnienie prawdziwych bohaterów, którzy walczyli o wolną Polskę. Byli wśród...
Wsparcie dla hospicjum
 Już po raz czwarty odbyła się 16 września w Szczecinie charytatywna impreza plenerowa pod nazwą „Marszobieg dla hospicjum”. Wzięło w niej udział 600 osób. Wpisowe, wpłacone przez uczestników, przeznaczone jest na wsparcie podopiecznych Fundacji Zachodniopomorskie...
<<< << 8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  >>
Pogoda
16
na godz. 00:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Filmy

Rozbiórka Domu Marynarza

Nekrologi

Sonda

Czy szczecińska "Wenecja" doczeka się w końcu renowacji?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie