Poniedziałek 04 lipca 2022r. 
REKLAMA

DB Port Szczecin dla młodych

Data publikacji: 2022-06-24 11:47
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-27 10:00
 

Już prawie cztery lata temu w ramach dobrych praktyk zrodziła się inicjatywa dzięki pomysłowi Marcina Bykowskiego – dyrektora Działu Planowania i Koordynacji w DB Port Szczecin polegająca na wsparciu szkół pod kątem kształcenia młodzieży jako przyszłych pracowników.

Od 2020 roku DB Port Szczecin w ramach rozpoczętej współpracy z Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz Zespołem Szkół nr 8 w Szczecinie prowadził cykl spotkań „Poznajemy się bliżej”, które ze względów pandemicznych odbywały się z uczniami w formie online.

Podczas spotkań z młodzieżą swoją wiedzą i doświadczeniem na temat działalności portowej dzielili się przedstawiciele, a tym samym eksperci z poszczególnych obszarów naszej firmy. W trakcie trwania projektu rozmawialiśmy z uczniami o tematach związanych z historią portu w Szczecinie, jak również działalnością oraz o aspektach operacyjnych i technicznych, w tym również technologiach przeładunku oraz składowania towarów drobnicowych w porcie. Rozmawialiśmy także na temat terminala kontenerowego, a dokładnie roli konteneryzacji w międzynarodowej wymianie handlowej, technologii przeładunku i składowania ładunków skonteneryzowanych, a także wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych do zarządzania kontenerami. Podczas realizacji projektu zależało nam, aby młodzież poznała każdy dział w naszej firmie, dlatego w trakcie spotkań omawialiśmy także bezpieczeństwo i higienę pracy w DB Port Szczecin, realizację zakupów materiałów i usług, utrzymanie sprawności sprzętów oraz działalność optymalizacji procesów. Ważnym aspektem, który poruszyliśmy, jest także atrakcyjność DB Port Szczecin jako pracodawcy w regionie Pomorza Zachodniego, a także pod kątem różnorodności wyboru dalszego kształcenia się młodzieży np. w kierunkach rachunkowość i finanse oraz Business Excellence – model doskonałości biznesowej.

Zwieńczeniem serii spotkań online były wizyty młodzieży w porcie, gdzie spotkali się z przedstawicielami naszej firmy, a tym samym kierownikami i specjalistami, z którymi spotykali się wcześniej podczas spotkań online. W trakcie wizyt w porcie młodzież miała możliwość na żywo zobaczyć i poznać Wolny Obszar Celny, Dział Techniki, Terminal Drobnicowy oraz Terminal Kontenerowy DB Port Szczecin. Była to też możliwość na uzupełnienie wiedzy oraz zadawanie pytań, które pojawiły się w międzyczasie.

Celem współpracy ze szkołami jest budowanie prestiżu zawodów technicznych na lokalnym rynku pracy oraz dążenie do rozwoju przedsięwzięć związanych z podniesieniem jakości kształcenia zawodowego w zawodach zgodnych z profilem naszej działalności, tj.: technik logistyk i technik eksploatacji portów i terminali.

Mamy również nadzieję, że spotkania przyczynią się do budowania wśród młodzieży świadomości dotyczącej działalności portowej, jak również pogłębienia i usystematyzowania dotychczasowej wiedzy w tym zakresie. Wierzymy, że spotkania przyczynią się również do rozbudzenia ciekawości oraz rozwijania pasji wśród młodych ludzi w Szczecinie oraz regionie, a także uświadomią, jak ważnym i strategicznym miejscem jest port w Szczecinie.

Patrząc w przyszłość, chcemy zaszczepić miłość do portu kolejnym pokoleniom, które będą pracować i rozwijać się w porcie w Szczecinie. Jesteśmy otwarci na nowe możliwości i rozwiązania, a przede wszystkim na młodych i ambitnych ludzi.

Na przełomie maja i czerwca port łącznie odwiedziło ponad 150 uczniów.

Zachodniopomorskiemu Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej oraz opiekunowi klas Pani Edycie Antkowiak-Szadkowskiej, a także Zespołowi Szkół nr 8 oraz opiekunowi klas Pani Iwonie Lewandowskiej serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i owocną współpracę przy projekcie.

- - - - - - - -  -

DB Port Szczecin sp. z o.o., ul. Bytomska 14, 70-603 Szczecin, +48 91 4308 660, sekretariat@dbport.pl 

ww.deutschebahn.com/portszczecin

Zapraszamy do kontaktu!