Czwartek, 25 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Zwrot akcji w sprawie spalarni. Komornik zawiesi egzekucję?

Data publikacji: 30 stycznia 2019 r. 19:04
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:31
Zwrot akcji w sprawie spalarni. Komornik zawiesi egzekucję?
Fot. Marek Klasa  

Z wnioskiem o zawieszenie egzekucji przez komornika wystąpił Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Ma do tego podstawę, gdyż Sąd Apelacyjny w Szczecinie wstrzymał wykonanie wyroku w sprawie zwrotu gwarancji bankowej Mostostalowi Warszawa S.A.

Jak przypomina Wojciech Jachim, rzecznik prasowy ZUO Szczecin, 24 stycznia br. na skutek skargi kasacyjnej złożonej przez spółkę zarządzającą spalarnia odpadów na Ostrowie Grabowskim, Sąd Apelacyjny w Szczecinie wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroku z 4 grudnia 2018 roku oraz wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie z 29 marca 2018 roku w sprawie zwrotu gwarancji bankowej, wniesionej przez Mostostal Warszawa S.A. Gwarancja była zabezpieczeniem "należytego wykonania umowy" dotyczącej budowy Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów.

- Chodzi o spór między Mostostalem wykonawcą szczecińskiej spalarni odpadów komunalnych, a inwestorem, czyli miejską spółką Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. - Przypomina Wojciech Jachim. - Mostostal zszedł z budowy w czerwcu 2016 roku. Ponieważ w ocenie ZUO nie miał do tego podstaw, a kontrakt został zerwany z winy Wykonawcy, ZUO wystąpiło o wypłatę gwarancji bankowej. Kwota 33,1 mln zł została przelana na konto ZUO w październiku 2016.

Jak zaznacza rzecznik szczecińskiej spółki, "tempo działania ze strony ZUO było ważne, ponieważ termin gwarancji upływał 31 grudnia 2016 roku".

- Po ustaleniu i zweryfikowaniu listy wierzycieli Mostostalu, co zajęło kilkanaście miesięcy, gwarancja w całości została przeznaczona na pokrycie długów Mostostalu wobec podwykonawców. W praktyce był to warunek dokończenia inwestycji - mówi W. Jachim i dodaje, że niezaspokojone firmy "groziły definitywnym wycofaniem się z budowy, a to skutkowało ryzykiem przekroczenia terminu zakończenia prac, utratą dotacji i w efekcie fiaskiem całego przedsięwzięcia".

Mostostal złożył jednak powództwo o zwrot kwoty wypłaconej na podstawie gwarancji.

Pod koniec marca 2018 roku Sąd Okręgowy w Szczecinie zasądził od ZUO zwrot na rzecz Mostostalu 33,77 mln zł (gwarancja plus odsetki). Na początku grudnia ub.r. Sąd Apelacyjny podtrzymał ten wyrok.

Na podstawie prawomocnego wyroku Mostostal w połowie grudnia 2018 roku wystąpił do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

22 stycznia br. ZUO wniosło skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Jednocześnie wstąpiło o wstrzymanie egzekucji. Jak tłumaczy W. Jachim  skargę kasacyjną do SN wnosi się za pośrednictwem sądu, który wydał zaskarżony wyrok. W tym przypadku za pośrednictwem SA.
Sąd Apelacyjny w Szczecinie uwzględnił więc wniosek ZUO o wstrzymanie egzekucji i wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania wyroków SO i SA.

- Na tej podstawie ZUO wystąpiło do komorników, którzy prowadzą postępowanie egzekucyjne, z wnioskiem o jego zawieszenie - informuje rzecznik.

Przypomnijmy, że spalarnia działa pod marką EcoGenerator. Po zejściu z budowy Mostostalu Warszawa budowę dokończyła włoska firma Termomeccanica Ecologia. Zakład został oddany do użytku w grudniu 2017 roku.
Jak informuje Wojciech Jachim, spalarnia w 2018 roku unieszkodliwiła 114,5 tys. ton odpadów, wytworzyła blisko 70 tys. MWh energii elektrycznej oraz 190 tys. GJ ciepła.
Instalacja przetwarza w energię odpady komunalne: posortownicze, zmieszane i RDF.

Spalarnia kosztowała 711 mln zł. Sfinansowano ją m.in. dotacją z funduszy spójności (UE) - 279 mln zł; obligacjami Banku Pekao SA - 327 mln; środkami własnymi ZUO - 42 mln zł.

(kl)

Fot. Marek Klasa/Mirosław Winconek

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

@&@
2019-01-31 07:42:02
Kolejny, wiekopomny "sukces" pana prezydenta Krzystka.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA