Środa, 19 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Półwiecze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym [GALERIA]

Data publikacji: 08 października 2019 r. 16:16
Ostatnia aktualizacja: 25 października 2019 r. 11:20
Półwiecze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym
Fot. por. Grzegorz Terlikowski  

Pięćdziesięciolecie istnienia obchodzi Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Stargardzie. Obecnie jest tam 166 słuchaczy.

Zarządzeniem ministra sprawiedliwości 1 września 1969 r. został powołany Zbiorczy Zakład Szkolny w Stargardzie Szczecińskim. Jego dyrektorem mianowano Edwarda Kokorzyckiego. Wyposażenie szkoły było bardzo skromne: kilka starych ławek, stolików i taboretów. Brakowało podręczników, lektur. Jedyną pomocą naukową była kreda oraz wiedza nauczycieli.

6 października 1969 roku 31 słuchaczy rozpoczęło naukę w klasie pierwszej Zasadniczej Szkoły Zawodowej o specjalności – ślusarz, natomiast 19 w klasie drugiej. Liczną grupę uczniów w pierwszych latach istnienia szkoły stanowili skazani przez Sąd Wojskowy.

Oprócz zawodówki, w roku 1969/70, zorganizowano również nauczanie w zakresie szkoły podstawowej, kurs języka rosyjskiego, a także kursy zawodowe (murarz-tynkarz, spawacz elektryczny, ogólnorolny). Potem w ZSZ utworzono specjalność tokarz. W roku szkolnym 1974/75 rozpoczęto zajęcia w nowym budynku szkolnym; zwiększano liczbę kursów kwalifikacyjnych i przyuczających do zawodu: kowal, betoniarz-zbrojarz, obróbka skrawania, ślusarz maszynowy, spawacz gazowy, radiowo-telewizyjny, introligatorski, podgrzewania gazowego. 

W 1978 r. tworzy się Zespół Szkół nr 1, w skład którego wchodziły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Średnie Studium Zawodowe, kursy zawodowe. Rok później przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny, do którego przystąpiło 7 absolwentów.

W roku szkolnym 1984/85 uczniowie po raz pierwszy mogli uczestniczyć w pracach kółek zainteresowań, m.in. języka polskiego, matematyki, fizyki. Do szkoły kupiono telewizory kolorowe i magnetowidy. Wprowadzono wywiadówki, spotkania z rodzicami słuchaczy, a także „talony szkolne” na zeszyty, przybory.

W 2012 r. Zespół Szkół nr 1 został przekształcony w Centrum Kształcenia Ustawicznego. Od 1 września 2018 r. jego dyrektorem jest Iwona Ulchurska.

CKU prowadzi nauczanie w szkole podstawowej dla dorosłych, w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodach: ślusarz i kucharz. Obecnie ma 166 słuchaczy. 

- CKU łączy naukę, pracę i zajęcia pozalekcyjne, dzięki czemu osadzeni-słuchacze niezwykle efektywnie wykorzystują pobyt w Zakładzie Karnym. We wszystkich szanujących się systemach penitencjarnych Europy i nie tylko, edukacja i praca zajmują najważniejsze miejsce w procesie resocjalizacji - mówi dyrektor  Iwona Ulchurska.

Podczas obchodów jubileuszu gratulacje CKU złożył prezydent Stargardu: - Życzę satysfakcji płynącej ze spotkań na ulicach Stargardu zmienionych ludzi, którzy rozpoczynają swoje nowe, drugie życie– powiedział Rafał Zając.

(g)

Fot. por. Grzegorz Terlikowski

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA