Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Dla bezpiecznej żeglugi

Data publikacji: 19 stycznia 2023 r. 06:26
Ostatnia aktualizacja: 19 stycznia 2023 r. 07:26
Dla bezpiecznej żeglugi
Urząd Morski w Szczecinie przyłączy do systemu monitorowania nowe pławy w rejonie Stepnicy, Trzebieży i Nowego Warpna oraz zbuduje nową stację nadawczo-odbiorczą na wyspie Chełminek. Fot. Elżbieta KUBOWSKA  

W ubiegłym tygodniu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przekazał umowy dotyczące dofinansowania zachodniopomorskich służb i instytucji, opiewające na łączną kwotę prawie 1,8 mln zł. Wśród beneficjentów znalazły się m.in. Urząd Morski oraz Urząd Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Dzięki pozyskanym środkom poczynią inwestycje, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi.

Urząd Morski w Szczecinie zrealizuje dwie inwestycje. Wsparcie z Funduszu w wysokości 500 tys. zł pozwoli na przyłączenie oznakowania nawigacyjnego w porcie Trzebież i Stepnica do systemu monitorowania. Projekt polega na wymianie osprzętu w 10 światłach nawigacyjnych oraz postawieniu dodatkowej stacji bazowej na wyspie Chełminek. To wszystko w trosce o bezpieczeństwo statków wpływających do tych portów. Dzięki 70 tys. zł wsparcia UMS wymieni też zużyte panele fotowoltaiczne na pławach (pływających znakach) na torze wodnym Świnoujście – Szczecin.

– To już kolejne umowy, dzięki którym możemy korzystać ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – powiedział Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. – Pozwolą nam na unowocześnienie i bardziej ekologiczne stosowanie naszego oznakowania nawigacyjnego. To przyłączenie oznakowania w porcie Trzebież i Stepnica, jak i polepszenie funkcjonowania całego systemu monitorowania tego oznakowania na Zalewie Szczecińskim.

Dyrektor Zdanowicz wyjaśnił, że zostaną przyłączone do systemu nowe pławy w rejonie Stepnicy, Trzebieży i Nowego Warpna oraz będzie wybudowana nowa stacja nadawczo-odbiorcza na wyspie Chełminek znajdującej się na Zalewie Szczecińskim.

– Dzięki temu będziemy mogli monitorować na bieżąco pławy zapewniające bezpieczeństwo żeglugi na akwenie Zalewu Szczecińskiego – dodał W. Zdanowicz. – Widoczny będzie stan pław i czy są na miejscu. Oprócz tego, że zostanie podniesione bezpieczeństwo żeglugi, również osiągniemy efekt ekologiczny.

Jak wyjaśnił dyrektor, część pław znajduje się w takiej odległości od Bazy Oznakowania Nawigacyjnego UMS, że nawet 3-3,5 km godziny trwa dopłynięcie do nich. Dzięki monitoringowi natomiast nie trzeba będzie wysyłać kontrolnie jednostek, zużywać paliwa i dodatkowo emitować gazów cieplarnianych, a pozostanie tylko reakcja na konkretne zgłoszenia.

Druga dofinansowana inwestycja polega na wymianie elementów zasilania na pławach.

– Są to pławy wyznaczające nasz tor wodny Świnoujście – Szczecin – mówił dyrektor UMS. – Nastąpi wymiana paneli fotowoltaicznych. To pływające oznakowanie nawigacyjne jest też wpięte do wspomnianego systemu, a elementy zasilania fotowoltaicznego pozwalają na dłuższe funkcjonowanie pław, bez konieczności wymiany czy doładowania akumulatorów.

Przenośna autonomiczna platforma pływająca do badań hydrograficznych na akwenach śródlądowych dróg wodnych to z kolei jedna z inwestycji Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Bezzałogowa platforma z echosondą pozwoli mierzyć głębokość akwenów na potrzeby tworzenia map hydrograficznych. Dofinansowanie wynosi 396 tys. zł. UŻŚ – dzięki 192 tys. zł wsparcia – kupi także samochód hybrydowy typu plug-in.

– Podstawowym zadaniem Urzędu Żeglugi Śródlądowej jest nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi – podkreślił Piotr Durajczyk, dyrektor UŻŚ w Szczecinie. – Ten nadzór realizowany jest m.in. w tradycyjny sposób, poprzez pracę inspektorów, którzy w terenie dbają o bezpieczeństwo żeglugi – profesjonalnej, czyli wykonywanej przede wszystkim przez kapitanów, armatorów statków śródlądowych, jak i żeglugi amatorskiej, turystycznej, którą coraz częściej w Szczecinie widzimy.

Dyrektor Durajczyk zaznaczył, że oba projekty złożone przez UŻŚ związane są z bezpieczeństwem.

– Pierwszy dotyczy zakupu samochodu hybrydowego na potrzeby inspektorów – powiedział. – Tak żeby możliwy był dojazd w różne, często trudno dostępne miejsca, jak na przykład jaz w Widuchowej. Drugi zakup dotyczy drona hydrograficznego. Jest to zadanie związane z rozbudową systemu informacji rzecznej RIS, wdrażanego przez Urząd Żeglugi Śródlądowej. System będzie obejmował swoim zasięgiem w niedalekiej przyszłości cały odcinek Odrzańskiej Drogi Wodnej, a ze Szczecina będzie zarządzany – zarówno dla Szczecińskiego Węzła Wodnego, jak i dla Wrocławskiego Węzła Wodnego i dalej na południe. Dla nas bardzo istotny w tym zadaniu będzie zakup narzędzia, które umożliwi badania batymetryczne – określanie głębokości na płytkich akwenach.

Jak dodał dyrektor UŻŚ, co roku jest problem z suszą, który wciąż się pogłębia.

– Bardzo istotne jest, żeby wiedzieć, w którym miejscu pojawiają się lokalne wypłycenia i przekazać te informacje do odpowiednich służb, aby te lokalne wąskie gardła można było usunąć i tym samym przywrócić z jednej strony żeglugę śródlądową, a z drugiej także umożliwić pracę stosownym służbom, np. wspólnej polsko-niemieckiej akcji lodołamania – powiedział P. Durajczyk. ©℗

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA