piątek, 21 lutego 2020.
Strona główna > Akcje Kuriera > Agencja Nieruchomości Rolnych > To dobra zmiana dla rolników

To dobra zmiana dla rolników

To dobra zmiana dla rolników
Data publikacji: 2017-08-25 11:12
Ostatnia aktualizacja: 2020-02-02 14:20
Wywietleń: 6099 289674

Rozmowa z Janem Białkowskim, dyrektorem OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie

Kurier: – W lutym tego roku Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, który powstanie dzięki połączeniu Agencji Nieruchomości Rolnych i Agencji Rynku Rolnego. Jaki cel ma połączenie ANR i ARR?

Jan Białkowski: – Moim zdaniem, ale i jak sądzę zdaniem ustawodawcy, chodziło o stworzenie ośrodka, który będzie realizował komplementarne zadania, będące jeszcze w kompetencjach ANR i ARR. Poza tym wprowadzenie zmian ma na celu zmniejszenie liczby instytucji, ograniczenie kosztów ich funkcjonowania oraz poprawę jakości obsługi beneficjentów i kontrahentów.

– Co to znaczy zadania „komplementarne”?

– Po utworzeniu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wszystkie zadania, które od lat realizuje ANR będą kontynuowane przez ten nowy ośrodek. A jak wiadomo, są to głównie zadania dotyczące gospodarowania gruntami Skarbu Państwa, poprawy struktury własnościowej, wspierania gospodarstw rodzinnych poprzez poprawę struktury agrarnej. Z drugiej jednak strony KOWR przejmie też część zadań od ARR, które uzupełniają te wcześniej wymienione, a są to między innymi takie zadania jak: wspieranie gospodarstw rodzinnych w zakresie promocji sprzedaży, przetwórstwa, pomoc w zakresie informacji i promocji dla grup producentów, monitoring rynku cukru, dopłaty do prywatnego przechowalnictwa czy z tytułu zużytego materiału siewnego.

– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie będzie jednak mechanicznym połączeniem obu tych instytucji…

– Część funkcji Agencji Rynku Rolnego przejąć ma Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to przede wszystkim zadań związanych z płatnościami.

– Co się zatem zmieni dla rolnika, beneficjenta, czy kontrahenta obecnej jeszcze ANR czy ARR?

– Dla dotychczasowych interesantów ANR praktycznie nic się nie zmieni, bowiem wszystkie zadania Agencji Nieruchomości Rolnych przejmie KOWR. Większość zadań ARR, z wyjątkiem płatności, także przejmie nowy ośrodek wsparcia rolnictwa. Odział terenowy KOWR w Szczecinie będzie się mieścił w obecnej siedzibie ANR przy ul. Matejki 6B.

– W województwie zachodniopomorskim – jako jedynym w kraju – utworzone mają być jednak dwa oddziały terenowe KOWR. Dlaczego?

– Drugi oddział powstanie także w Koszalinie. Są co najmniej dwa powody. Po pierwsze: zachodniopomorskie jest województwem, w którym w zasobach Skarbu Państwa jest bardzo dużo dzierżawionych gruntów. To około 264 tys. ha. W części szczecińskiej 174 tysiące ha i 90 tys. w części koszalińskiej. Drugim powodem jest specyficzna lokalizacja regionu, jak i samego Szczecina. Z najdalszych, wschodnich powiatów do Szczecina jest bardzo daleko. Uznano więc, że dobrym rozwiązaniem będzie stworzenie drugiego ośrodka.

– Jaką formułę organizacyjną uzyska KOWR w Koszalinie? Czy będzie to ośrodek zarządzany osobno?

– Będzie to pełnoprawny Oddział Terenowy KOWR, funkcjonujący na takich samych zasadach jak oddział szczeciński.

– Agencja Rynku Rolnego znana była dość powszechnie między innymi z tego, że zajmowała się także promocją płodów rolnych, żywienia. Co się stanie z takimi programami jak choćby „Owoce i warzywa w szkole” czy „Szklanka mleka”?

– Dotychczasowy program „Owoce i warzywa w szkole”, jak również „Szklanka mleka” zastąpiony zostanie programem dla szkół, w ramach którego dzieciom udostępnione będą owoce, warzywa, jak i produkty mleczne. Zadania te także przejmie KOWR. Spodziewamy się jednak, że część zadań związanych choćby z promocją produktów rolnych czy programów żywieniowych mogą w jakimś zakresie przejąć organizacje społeczne. Zadania związane z promocją, obsługą rynku czy zagospodarowaniem płodów rolnych KOWR z powodzeniem może realizować współpracując choćby ze stowarzyszeniami.

– Czy po 1 września 2017 roku rolnicy nie będą zdezorientowani w związku ze zmianami organizacyjnymi i administracyjnymi?

– Jestem przekonany, że tak się nie stanie. Staraliśmy się bowiem informować o zmianach, także za pośrednictwem mediów. Poza tym rozesłaliśmy do rolników, do naszych kontrahentów, którzy nabyli lub wydzierżawili od nas grunty rolne, ulotki informacyjne. Planujemy poza tym kolejne akcje informacyjne w lokalnych mediach. Mam nadzieję, że uda nam się z informacją dotrzeć do wszystkich. Jednak jeśli nawet tak się nie stanie, nasi interesanci mogą liczyć na to, że wszystkie sprawy, które wcześniej załatwiali w ANR – załatwią także w KOWR. Dotyczy to także większości spraw prowadzonych dotychczas przez kończącą działalność ARR. Wyjątkiem są, jak już wspomniałem, płatności. ARiMR przejmie więc sprawy dotyczące rekompensat w związku z embargiem rosyjskim na polskie owoce, uznawaniem grup producenckich, dopłatami do materiału siewnego czy z kryzysowymi działaniami interwencyjnymi.

– Czy w jakiejś dziedzinie, którą przejmie 1 września KOWR, będzie tzw. okres przejściowy?

– KOWR będzie przez pewien czas wydawał decyzje co do dopłat do materiału siewnego, ale docelowo płatnościami zajmować się ma wyłącznie ARiMR.

– W kompetencji nowo powstałej instytucji ma być też wydawanie decyzji administracyjnych dotyczących prywatnego obrotu gruntami rolnymi, udzielanie bezzwrotnej pomocy finansowej na utrzymanie infrastruktury na terenach wiejskich, współpraca z samorządami w zakresie nieodpłatnego przekazywania gruntów…

– My, jako ANR, robimy to zresztą cały czas. Jeśli chodzi o prywatny obrót gruntami rolnymi sprawa dotyczy tych przypadków, kiedy to nabywca nie spełnia kryteriów ujętych w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, wprowadzonych nowelizacją z kwietnia 2016 roku. Te wnioski będzie od 1 września rozpatrywać KOWR. Okazuje się, że spraw tego rodzaju jest sporo. W ubiegłym roku rozpatrzyliśmy 167 tego rodzaju wniosków, a do końca lipca tego roku już 267 wniosków.

– Czy KOWR będą podlegały także inne podmioty zajmujące się działalnością w branży rolniczej?

– Tak. KOWR będzie również sprawował nadzór właścicielski nad działalnością 41 spółek hodowli roślin i zwierząt o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej. W spółkach tych prowadzona jest hodowla twórcza i zachowawcza oraz gromadzony jest najcenniejszy materiał genetyczny roślin i zwierząt decydujący o postępie biologicznym. Dzięki temu polscy rolnicy mają dostęp do wysokiej jakości materiału nasiennego roślin i zarodowego zwierząt. Takimi ośrodkami w naszym regionie są ośrodek w Mścicach koło Koszalina oraz Lubianie koło Choszczna.

– A co z przetargami na dzierżawę gruntów rolnych? Czy tu będą jakieś zmiany?

– Jak wiadomo od ponad roku obowiązuje zakaz sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu Skarbu Państwa. Zakaz obowiązywać będzie jeszcze ponad 3 lata. Przetargi na dzierżawę gruntów będą się odbywały jak dotychczas, wydawane będą także decyzje administracyjne. Z zadania polegającego na rozdysponowaniu gruntów rolnych Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Szczecinie przez ostatnie 1,5 roku wywiązywał się bardzo dobrze. W przetargach ofertowych rozdysponowaliśmy około 27 tys. ha gruntów. Działania te będą kontynuowane. Rolnicy mogą spać spokojnie. Pod warunkiem, że pozwoli im na to pogoda i problemy związane z wyjątkowo deszczowymi żniwami.

– Na jakim etapie są przygotowania do przekształcenia dwóch agencji w Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w naszym regionie?

– Zakończone zostały prace związane z zapewnieniem obsługi informatycznej tworzonego ośrodka oraz drobne prace remontowe i adaptacyjne, jesteśmy w trakcie relokacji pracowników ARR do siedziby KOWR. Od 1 września będziemy funkcjonowali już jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie. Jesteśmy przygotowani zarówno pod kątem technicznym, kadrowym i oczywiście merytorycznym. Jak już wspomniałem, główna siedziba KOWR będzie mieściła się, tak jak dotychczas, przy ulicy Matejki 6B. Nie zmienią się również adresy naszych sekcji zamiejscowych w Nowogardzie, Pyrzycach, Stargardzie oraz biur terenowych w Gryficach i Reczu.

– Czy wiadomo już, kto będzie kierować nowo powstałym ośrodkiem?

– Pełnomocnictwo do działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie rozpoczęcia funkcjonowania oddziału terenowego KOWR z siedzibą w Szczecinie mam ja, nie jestem natomiast osobą kompetentną do odpowiedzi na zadane przez pana pytanie.

– Dziękuję za rozmowę.

Roman K. CIEPLIŃSKI

Komentarze

Obs.ryver
PiSdzielcza PRLka- zmieniać nazwy firm i obsadzać swoim -spolegliwymi!!!
2020-02-02 14:06:44

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
5
na godz. 03:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Protest nauczycieli: „Nasze postulaty są wciąż aktualne”

Sonda

Czy popierasz pomysł stopniowej likwidacji roweru miejskiego w Szczecinie?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie