Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Szczecińska szkoła (w końcu) bez barier

Data publikacji: 18 lipca 2023 r. 17:48
Ostatnia aktualizacja: 18 lipca 2023 r. 19:48
Szczecińska szkoła (w końcu) bez barier
 

Remont Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 25 w Szczecinie staje się faktem. Inwestycja, którą Gmina Miasto Szczecin oszacowało na 6,4 miliona złotych ma być zakończona do końca roku. Część wydatków wziął na swoje barki Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, pieniądze dołoży także Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Niedawno marszałek Olgierd Geblewicz i prezydent miasta Piotr Krzystek podpisali umowę na przeprowadzenie niezbędnych prac, w tym wybudowanie windy.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 25 przy ul. Letniskowej 1 w Szczecinie jest jedyną specjalistyczną placówką kształcenia specjalnego położoną w prawobrzeżnej części miasta. Uczęszcza do niej 118 uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, w tym 13 dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do szkoły uczęszczają nie tylko dzieci ze Szczecina, ale także z gmin ościennych: Gryfina, Goleniowa i Polic. Nauka w minionym roku szkolnym odbywała się w siedemnastu oddziałach. 

Już od 12 lat placówka organizuje wczesne wspomaganie rozwoju oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Szkoła pomaga uczniom zrozumieć siebie i otaczający świat, oferując szeroką ofertę specjalistycznych zajęć. Kadra wspiera uczniów w odkrywaniu mocnych stron, uczy kompensować braki zdolnościami w innych dziedzinach, jednak przeszkodą w realizacji codziennych zajęć są występujące bariery architektoniczne. Placówka mieści się bowiem w czterokondygnacyjnym budynku z 1929 r., wymagającym pilnego remontu i specjalistycznego wyposażenia. Obiekt wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, ale nie znajduje się w Obszarze Ochrony Konserwatorskiej.

W szkole konieczny jest montaż windy, wymiana stolarki okiennej, obudowanie grzejników czy likwidacja barier architektonicznych, by uczniowie mogli poruszać się między piętrami. W ramach prac – będą wykonywane etapami – zaplanowano także zagospodarowanie terenu wokół szkoły, m.in. wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. Zaplanowano także remont i renowację schodów zewnętrznych od ul. Letniskowej. Przy szkole pojawią się też elementy małej architektury.

– Ta inwestycja to konieczność, dlatego cieszę się, że podpisujemy tę umowę. To przede wszystkim lepsze warunki dla uczniów, ale i całej kadry oraz poprawa bezpieczeństwa. Po zakończeniu prac, które potrwają do końca roku, młodzież będzie uczyć się w budynku z pełną dostępnością – mówił przy podpisywaniu umowy Olgierd Geblewicz, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, który zobowiązał się do przekazania na remont szkoły 3,1 miliona złotych.

Dodatkowe pieniądze ucieszyły prezydenta Szczecina: – Wydatki na oświatę są jednymi z najważniejszych w każdym budżecie Szczecina. Rocznie wydajemy dziesiątki milionów złotych, by poprawiać stan naszych placówek. Potrzeb jest jednak bardzo wiele – stwierdził Piotr Krzystek.
(K)REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA