Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Nie tam - to tu?

Data publikacji: 29 stycznia 2016 r. 20:48
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:42
Nie tam - to tu?
 

Jaka lokalizacja byłaby najodpowiedniejsza dla nowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie? Trwa społeczna dyskusja na ten temat.

Przeważa opinia, że w obecnym miejscu nie da się zbudować nowoczesnej placówki, odpowiadającej standardom współczesności, a więc z ocieplanymi boksami i wybiegami dla czworonożnych pensjonariuszy, a też z solidnym zapleczem lekarsko-weterynaryjnym i diagnostycznym, z pomieszczeniami dla prowadzenia działań edukacyjnych, akcji promocyjnych i okolicznościowych wydarzeń. Miasto, czyli radni oraz urzędnicy, wraz z Zakładem Usług Komunalnych oraz obecnymi wolontariuszami schroniska, szukają najodpowiedniejszego na ten cel miejsca. Z dwunastu analizowanych pozostały tylko dwie. Bo pozostałe odrzucono z uwagi na uciążliwość dla otoczenia (odległość mniejszą niż 100 m od zabudowań mieszkalnych - przyp. an) lub zbyt peryferyjne położenie i fatalny lub wręcz brak dostępu środkami komunikacji miejskiej.

Które z tych dwóch - ostatnich branych jeszcze pod uwagę - przypadnie schronisku, opiniować będą radni podczas najbliższego wspólnego posiedzenia dwóch komisji RM: ds. Inicjatyw Społecznych oraz ds. Gospodarki Komunalnej, Rewitalizacji i Ochrony Środowiska. Przede wszystkim jednak liczyć się będzie głos szczecinian, bowiem decyzja o inwestycji - jak zapowiedział wiceprezydent Piotr Mync - ma być poprzedzona szerokimi konsultacjami społecznymi.

Otwieramy więc łamy „Kuriera" także dla dyskusji o schronisku. Oto pierwszy głos w tej sprawie, nadesłany przez inż. Jana Nepomucena Owsianowskiego, naszego Czytelnika:

„Na wstępie posłużę się cytatem z artykułu (Kurier Szczeciński 20.01.2016 r): "Przy ul. Chopina czy w Dolinie Siedmiu Młynów - już tylko te dwie lokalizacje dla nowego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie są brane pod uwagę". Sądziłem, że po oprotestowaniu przez mieszkańców i Radę Osiedla Arkońskie-Niemierzyn (2014 r.)- lokalizacja "schroniska" dla bezpańskich psów w zlewni" Potoku Osówka (końcowy przystanek "3") przestanie być obiektem niepożądanej- niszczącej to środowisko urbanizacji.

Mimo protestów, dyskusji i rozmów w Urzędzie Miasta Szczecin w latach 2014-2015 powrócono jednak ponownie, lokalizując "schronisko" tym razem w górnej zlewni potoku Osówka, tj. w Dolinie Siedmiu Młynów.

Potok Osówka o łącznej długości 12,4 km i całkowitej powierzchni zlewni 14,5 km kw. to tereny o wyjątkowej hydrografii, urozmaiconej rzeźbie terenu i niepowtarzalnej przyrodzie. Darem Natury jest sama Osówka", a szczególnie jej górny bieg znany jako Dolina Siedmiu Młynów. W tym zespole unikalnej zieleni parkowo - leśnej - głównego traktu turystyczno-spacerowego, nieprzemyślanymi dotychczas decyzjami spowodowano zachwianie równowagi bilansu wodnego w zlewni potoku Osówka, wynikiem czego nastąpił wysoce niekorzystny proces stepowienia tych terenów.

Włodarze miasta Szczecina całkowicie zagubiły poczucie dobra wspólnego, które nakazuje bezwzględnie chronić to przyrodnicze dziedzictwo.

Kierując tą drogą mój protest przeciwko lokalizacji Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dolinie Siedmiu Młynów, żywię nadzieję, że „Kurier Szczeciński" przyczyni się do czynnej obrony tych terenów zielonych, przed ich całkowitą degradacją.

Problem bezpańskich psów i kotów nikt dotychczas w Polsce rozwiązać nie potrafił, ale też nikt nie podjął się edukacji tych, którzy ten narastający problem bezkarnie tworzą. Budowa schroniska nie może być jednak pretekstem do karygodnego nieposzanowania terenów, które pokoleniom - mieszkańcom miasta - służyć mają".

Z poważaniem

inż. Jan Nepomucen Owsianowski
* * *
Czekamy na kolejne głosy w dyskusji o przyszłości szczecińskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Będziemy je przedstawiali kolejno na łamach naszego „Kuriera". ©℗

A. NALEWAJKO

Fot. JMP

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Ajo
2016-01-30 13:21:03
Dolina 7 Młynów absolutnie nie!!! Czy nie szkoda niszczyć zielonego zaplecza rekreacyjnego miasta? A ścieki gdzie? do Osówki?
Psy
2016-01-30 13:11:22
Kilka pytań: 1) Czy ktoś wspomniał o tym, że podobno tereny przy obecnym schronisku zostały sprzedane developerowi, a miasto zobowiązało się przenieść schronisko, bo będzie przeszkadzać przyszłym mieszkańcom? 2) Skoro oprotestowano lokalizację przy pętli tramwaju linii 3, to dlaczego miasto zdecydowało się forsować miejsce przy ul. Chopina, gdzie również są bardzo duże osiedla? 3) Czy ktoś napisał, że hałas psów jest słyszalny w odległości 2 km (na Osowie), w linii prostej od schroniska, mimo wzniesienia terenu i otaczających lasów? 4) Dlaczego nie było głosów o zapachach, szczególnie w okresie letnim, które mają daleki zasięg rażenia? 5) Dlaczego bierze się pod uwagę terenów odludnych, tak jak w innych miastach Polski? 6) W końcu, dlaczego nikt nie napisał, że wybieg dla psów przy ul. Chopina, który ma być zlikwidowany kosztem schroniska, jest miejscem spotkań setek właścicieli psów, a w okresie czerwcowej wystawy psów jest on całkowicie oblegany? Co na to Związek Kynologiczny?
Paweł
2016-01-30 09:49:12
@As - miejsca dużo, wokół parki, zieleń...i już sam sobie odpowiedziałeś, dlaczego nie. Ktoś już sobie zaklepał.
JaKto
2016-01-29 23:37:53
Podobno pod placem na wprost nowej FILHARMONII ziemia zimą nie zamarza i nic się dziać tam wkrótce nie będzie- już w piątek po godz,16.oo wszyscy śpią w inwestycji za 30 000 000 !!!
As
2016-01-29 22:26:43
Ja się zastanawiam, czemu niby schronisko nie może być tu gdzie jest. Miejsca wkoło dużo, park, zieleń, od zabudowań mieszkalnych daleko, komunikacja miejska pod nosem. Wystarczy tylko zmodernizowań, rozbudowań i gotowe :)
Filipinka
2016-01-29 21:37:01
Nie było pytania o potrzebę budowy nowego schroniska, od razu pojawiło się ? gdzie budować nowe schronisko. Nasuwa się więc nieodparta myśl "ile zapłacono za niezadanie pierwszego pytania".

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA