Poniedziałek, 26 lutego 2024 r. 
REKLAMA

Można zgłosić Mecenasa Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 03 września 2015 r. 11:29
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:33
Można zgłosić Mecenasa Osób Niepełnosprawnych
 

Już po raz siódmy Prezydent Miasta Szczecin przyzna honorowy tytuł „Mecenasa Osób Niepełnosprawnych”. Do 15 października br. mieszkańcy mogą zgłaszać swoje kandydatury do tego tytułu.

Honorowy tytułu Mecenasa Osób Niepełnosprawnych, nadawany jest osobom fizycznym, osobom prawnym, przedstawicielom organizacji pozarządowych 
oraz instytucjom nie posiadającym osobowości prawnej, które w sposób wyjątkowy przysłużyły się środowisku osób niepełnosprawnych w danym roku. Za wyjątkowe zasługi uważa się propagowanie idei tworzenia nowego standardu zachowań wobec środowiska osób niepełnosprawnych, przez którą należy rozumieć: szczególną wrażliwość na potrzeby osób niepełnosprawnych, wyrażoną jakością obsługi, rzetelnością przekazywanych informacji, wprowadzaniem udogodnień 
i rozwiązań architektonicznych przyjaznych osobom niepełnosprawnym, podejmowanie, wspieranie i rozwijanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych oraz czynne w nich uczestnictwo; inną działalność rozumianą jako wzorcową 
i innowacyjną.

Honorowy tytuł „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” nie jest nadawany pracownikom organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych, których osiągnięcia na rzecz miasta wynikają z zakresu pełnionych przez nich obowiązków służbowych oraz organizacjom, których działalnością statutową jest działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenie kandydatury można złożyć w kancelarii Urzędu Miasta Szczecin, przesłać pocztą tradycyjną na adres urzędu: Urząd Miasta Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: bandrusz@um.szczecin.pl. Wniosek w sprawie przyznania honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych” znajduje się na stronie internetowej: http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/files/D4A5CE79211143819F05B2A092C19F7E/zzregulamin_zalacznik272-09.pdf.

Termin zgłaszania kandydatur do honorowego tytułu „Mecenas Osób Niepełnosprawnych 2015” upływa z dniem 15 października 2015 roku.

Honorowy tytuł "Mecenas Osób Niepełnosprawnych" przyznawany jest od 2009 roku. Do tej pory laureatami zostali:

– 2009 r.: Joanna Kałużna-Reimer – dziennikarka szczecińskiego oddziału TVP, realizująca programy związane z problematyką osób niepełnosprawnych;

– 2010 r.: Elżbieta Linartowicz – pedagog, doradca zawodowy, działacz społeczny;

– 2011 r.: Joanna Hryniuk – surdopedagog, edukator języka migowego i systemu komunikacji z osobami głuchoniewidomymi, założycielka Zachodniopomorskiej Jednostki Wojewódzkiej Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym;

– 2012 r.: Jerzy Kałużny – tłumacz i wykładowca języka migowego, wieloletni działacz Polskiego Związku Głuchych;

– 2013 r.: Andrzej Stecewicz – inicjator i realizator nowatorskich metod rehabilitacji dzieci z wadą słuchu, autor skutecznej metody nauki czytania dzieci upośledzonych umysłowo z wykorzystaniem daktylografii.

– 2014 r.: Barbara Jasierska – przewodnicząca Zarządu Koła w Szczecinie Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, działaczka społeczna, której celem jest zapewnienie warunków godnego życia osobom z niepełnosprawnością intelektualną.

Fot. Robert STACHNIK

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Dana
2015-09-03 12:24:06
Może męża K--------j wielu w szczecinie jego pokroju no Krzystka nie można bo sam siebie nie wybierze chociaż kto wie.
Mecenas
2015-09-03 12:11:17
Może tytułem Mecenasa wyróżnić Miasto Szczecin, które tak prężnie dba o likwidowanie barier architektonicznych (krawężniki, przystanki itp) lub hipermarkety, w których czytniki cen, o ile w ogóle są, znajdują się na wysokości 1,50 - 1,60 m.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA