Środa 16 czerwca 2021r. 
REKLAMA

Jeszcze tylko w piątek można się zgłaszać do zespołów SBO

Data publikacji: 2021-06-11 07:36
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-11 08:30
Jeszcze tylko w piątek można się zgłaszać do zespołów SBO
Fot. Centrum Informacji Miasta  

Można tkwić w ślepej uliczce: nie robić nic poza węszeniem spisków i krytykowaniem. Albo podjąć wyzwanie i mieć realny wpływ na jakość Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego. Na zwolenników drugiej z tych opcji czeka praca w zespole opiniującym lub odwoławczym SBO 2022. Wystarczy się zgłosić do piątku (11 czerwca).

To oferta skierowana do mieszkańców, przedstawicieli rad osiedli oraz organizacji pozarządowych. Czyli otwarte zaproszenie do udziału w pracach zespołów SBO: opiniującym i odwoławczym.

Pierwszy z nich może wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie odrzuconym przez urzędników (negatywna werefikacja merytoryczna). W jego gestii jest również zatwierdzenie ostatecznej listy projektów: podjęcie decyzji o ich dopuszczeniu lub o niedopuszczeniu pod głosowanie mieszkańców.

Natomiast zespół odwoławczy podejmuje decyzje w sprawie projektów niedopuszczonych do głosowania: o skierowaniu do ponownej weryfikacji przez jednostki miejskie bądź o ostatecznym ich odrzuceniu. Także członkowie tego zespołu mogą wnioskować o wprowadzenie zmian w projekcie zweryfikowanym negatywnie (jeden raz w odniesieniu do danego projektu – przyp. an).

– W skład zespołu opiniującego wejdą: mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, członkowie rad osiedli. Jednak nie więcej niż po 5 reprezentantów każdej z tych grup. Natomiast w składzie zespołu odwoławczego znajdą się autorzy zwycięskich inwestycji SBO oraz mieszkańcy posiadający doświadczenie w pracy w zespole opiniującym z ubiegłych edycji budżetu obywatelskiego. Tym razem nie więcej niż po 3 osoby z każdej grupy – przypomina Centrum Informacji Miasta.

Dla zainteresowanych uczestnictwem w pracach społecznych zespołów SBO 2022 są dostępne formularze zgłoszeniowe – zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej.

Można po nie sięgnąć na stronie www.sbo.szczecin.eu – w zakładce „do pobrania”, a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej – w zakładce „Konsultacje Społeczne” (konsultacje społeczne/konsultacje z mieszkańcami/Szczeciński Budżet Obywatelski 2022/Zespół Opiniujący i Odwoławczy). Natomiast formularze w formie papierowej zostały wyłożone w informacji znajdującej się w gmachu Urzędu Miasta Szczecina oraz w jego prawobrzeżnej filii. Tam też trzeba je wypełnione złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową (o terminie decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Miasta Szczecin, Biuro Dialogu Obywatelskiego – plac Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Uwaga: termin zgłaszania kandydatów upływa w piątek 11 czerwca 2021 r. ©℗

(an)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ