Środa, 21 lutego 2024 r. 
REKLAMA

Jest umowa na obwodnicę Szwecji [GALERIA]

Data publikacji: 09 lutego 2024 r. 17:30
Ostatnia aktualizacja: 10 lutego 2024 r. 22:42
Jest umowa na obwodnicę Szwecji
Umowę podpisali (od lewej): dyrektor regionu firmy Budimex Łukasz Janowski i dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA Łukasz Lendner. Fot. Ryszard PAKIESER  

Dyrektor szczecińskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Łukasz Lendner podpisał w piątek (9 lutego) umowę z wykonawcą na zaprojektowanie i budowę obwodnicy Szwecji w ciągu drogi krajowej nr 22. Trasę o długości 4,18 km zrealizuje za 60,7 mln zł firma Budimex. Obwodnica ominie od południa położoną na północ od Wałcza miejscowość Szwecja, wyprowadzając z niej ruch tranzytowy. Zakończenie inwestycji, ujętej w Programie budowy 100 obwodnic, planowane jest na 2027 rok.

Dyrektor szczecińskiego oddziału GDDKiA podpisał umowę z dyrektorem regionu firmy Budimex Łukaszem Janowskim w siedzibie Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, w obecności wojewody Adama Rudawskiego.

Wojewoda wyraził zadowolenie z tej inwestycji, która „podnosi standard życia i jest motorem rozwoju gospodarczego”.

Zadanie zostanie wykonane w formule Projektuj i buduj. Wykonawca ma 17 miesięcy na projektowanie wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), przy czym wniosek o jej wydanie musi być złożony w ciągu 10 miesięcy. Na realizację robót przewidziano 15 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych od 16 grudnia do 15 marca.

Biorąc pod uwagę te terminy, na przełomie bieżącego i przyszłego roku powinien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Jej uzyskanie i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na III kwartał 2025 roku, a zakończenie prac – na II kwartał 2027.

Umowę na opracowanie dokumentacji dla obwodnicy Szwecji podpisano w czerwcu 2020 roku. Firma projektowa Trasa z Poznania opracowała Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe wraz z raportem oddziaływania na środowisko. Do sporządzenia dokumentacji niezbędna była inwentaryzacja przyrodnicza, dlatego specjaliści sprawdzili, jakie siedliska flory i fauny występują w miejscu planowanej inwestycji. Ponadto wykonano analizy techniczne i ekonomiczne dla każdego z wariantów.

W grudniu ub. roku w decyzji środowiskowej został wybrany przebieg obwodnicy omijający Szwecję od południa.

Wydanie decyzji środowiskowej umożliwiło wykonanie szczegółowych badań podłoża, w tym wierceń i sondowań. Dokumentacja koncepcyjna uszczegółowiła też rozwiązania projektowe. Zakończenie fazy przygotowawczej pozwoliło na opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego, który jest podstawą do realizacji inwestycji w formule Projektuj i buduj.

Obwodnica, położonej tuż przy granicy województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego Szwecji, będzie jednojezdniową drogą klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego). Przetnie rzekę Pilawa, na której planowana jest budowa mostu o długości 78 m. Obiekt będzie również pełnił funkcję dolnego przejścia dla zwierząt. W ramach inwestycji powstaną także dwa wiadukty dla dróg lokalnych nad obwodnicą. 

– Na początku i końcu obwodnicy Szwecji będą dwa ronda, aby mieszkańcy i kierowcy mieli możliwość wjechania lub wyjazdu z miejscowości bezkolizyjnie i szybko – wyjaśnił dyrektor Łukasz Lendner.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

sie PO_robiło
2024-02-10 21:50:55
"Hyży" zrobił 13-tego grudnia i już jest obwodnica!
Tylko Polską!
2024-02-09 23:10:15
Do Szwecji, przez Grecję i Wenecję...
@Darek
2024-02-09 21:58:45
Tam potrzeba zrobić park narodowy i po kłopocie
Via - litwa, Łotwa,
2024-02-09 21:00:54
Estonia?
@O jej
2024-02-09 20:54:49
Bo pan Łukasz jest fachowcem, który przetrwał już rządy wielu dziwolągów w naszej Ojczyźnie.
B. Arek
2024-02-09 20:31:02
Po Szwecji obwiedziemy Norwegię i Danię, a na końcu zaliczymy Finlandię ( z lodówki).
O jej
2024-02-09 19:14:49
To pan Łukasz jeszcze pracuje??
Darek
2024-02-09 19:09:40
A pozwolenie Niemiec jest!!!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA