Sobota, 20 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Inwestor na spotkaniu u prezydenta Świnoujścia

Data publikacji: 24 listopada 2023 r. 09:57
Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2023 r. 10:57
Inwestor na spotkaniu u prezydenta Świnoujścia
Przedstawiciele ZMPSiŚ oraz belgijsko-katarskiego konsorcjum DEME Concessions N.V. i QTerminals W.L.L., inwestora głębokowodnego terminalu kontenerowego, spotkali się z prezydentem Świnoujścia Januszem Żmurkiewiczem. Fot. ZMPSiŚ  

Przedstawiciele Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA oraz belgijsko-katarskiego konsorcjum DEME Concessions N.V. i QTerminals W.L.L., inwestora głębokowodnego terminalu kontenerowego spotkali się z Januszem Żmurkiewiczem, prezydentem Świnoujścia. W trakcie spotkania, które odbyło się 9 listopada br. w Świnoujściu, prezydent Żmurkiewicz przedstawił ogólne informacje na temat miasta, specyfiki jego głównych obszarów oraz potrzeb mieszkańców.

Świnoujście zajmuje bardzo wysokie miejsce w rankingu aktywności inwestycyjnej samorządów w Polsce, obejmującym wydatki inwestycyjne ponoszone przez miasta w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kolejne duże przedsięwzięcie, czyli pojawienie się terminalu kontenerowego, oznaczać będzie przychody do budżetu miasta z tytułu podatków, ale również szansę rozwoju dla całego regionu poprzez powstanie atrakcyjnych miejsc pracy w nowoczesnym przedsiębiorstwie o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego.

– Prezydent Żmurkiewicz podkreślił pozytywny stosunek do inwestora terminalu kontenerowego – zaznaczyła Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ . – Poinformował także o oczekiwaniach gminy wobec niego. Samorząd przedstawił je już w piśmie do pełnomocnika zarządu ds. terminala kontenerowego ZMPSiŚ z 21 kwietnia 2020 roku. Znalazły się w nim m.in. takie zadania, jak zaopatrzenie terminalu i miasta w wodę pitną z ujęcia „Kodrąbek”, czy budowa kąpieliska na Warszowie z drogami dojazdowymi i pełnym zapleczem.

Przedstawiciele konsorcjum zaprezentowali jego profil, zakres działania firm wchodzących je tworzących oraz zamiary inwestycyjne. Omówiono również koncepcję głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu, czyli w znakomitej lokalizacji w regionie North Range, który obecnie rozciąga się od portu Le Havre do Gdańska. Mówiono o sytuacji na bałtyckim rynku kontenerowym i perspektywach jego  rozwoju.

– Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślili potrzebę rozwijania dialogu pomiędzy stronami, tak by wypracować wzajemne zaufanie i wzmacniać społeczną akceptację dla portowej inwestycji – dodała przedstawicielka ZMPSiŚ. – Tym bardziej że inwestor w ofercie złożonej w postępowaniu przetargowym zobowiązał się do przeprowadzenia działań na rzecz lokalnej społeczności uzgodnionych z samorządem Świnoujścia o wartości co najmniej 5 mln euro. Rozmówcy omówili ogólny harmonogram inwestycji oraz działania planowane w najbliższym czasie.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA stworzył ogólne ramy idei głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu, która będzie jednak realizowana przez prywatnego inwestora, zgodnie z jego koncepcją. Docelowo terminal ma obsłużyć do 2 mln TEU rocznie. Zgodnie z tym planem, wybrany inwestor zrealizuje projekt zagospodarowując część Zatoki Pomorskiej i przyległych nieruchomości.

Przypomnijmy, że 10 lipca br.  ZMPSiŚ podpisał z konsorcjum – składającym się z DEME Concessions N.V. z siedzibą w Belgii oraz QTerminals W.L.L. z siedzibą w Katarze – przedwstępną umowę dotyczącą 30-letniej dzierżawy terenów zlokalizowanych w porcie zewnętrznym w Świnoujściu, na finansowanie, budowę i eksploatację głębokowodnego terminalu kontenerowego.

Trzy miesiące później ZMPSiŚ otrzymał decyzję środowiskową, którą wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania tej inwestycji na środowisko oraz postępowania transgranicznego ze stroną niemiecką.

Terminal zostanie wyposażony w niskoemisyjny sprzęt przeładunkowy, zgodnie z najwyższymi ekologicznymi normami. Będzie stanowił infrastrukturę podwójnego wykorzystania, czyli cywilną, która może też służyć do obsługi ładunków wojskowych. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, nowy terminal powinien rozpocząć działalność w roku 2028.

Warto też zwrócić uwagę na specyfikę działalności terminalu kontenerowego, który w fazie eksploatacji nie powoduje znaczącego obciążenia dla środowiska, a z racji położenia jego wpływ na otoczenie i środowisko naturalne będzie ograniczony do minimum. Ma to również istotne znaczenie dla mieszkańców dzielnicy Warszów, która będzie od terminalu oddzielona naturalną ścianą lasu. Sieć kolejowa i drogowa z węzłem Łunowo, łączącym terminal z drogą ekspresową S3 również omijają osiedla mieszkalne.

Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu jest jednym z elementów ujętych w „Programie rozwoju portów morskich do 2023 roku”. Jego celem jest utrwalenie pozycji polskich portów w basenie Morza Bałtyckiego i stworzenie z nich kluczowych węzłów globalnych łańcuchów dostaw dla Europy Środkowo Wschodniej.

Klienci terminalu będą mogli również w niedalekiej przyszłości korzystać z nowego toru wodnego prowadzącego do portu w Świnoujściu. W maju br. rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Budowa i rozbudowa infrastruktury dostępowej do portu w Świnoujściu w latach 2023 – 2029”. Realizacja programu zapewni odpowiednią, bezpieczną infrastrukturę dostępową dla terminali znajdujących się w Szczecinie i Świnoujściu.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA