Czwartek, 30 maja 2024 r. 
REKLAMA

Wójt Rewala odwołany

Data publikacji: 28 września 2017 r. 15:25
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:51
Wójt Rewala odwołany
 

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło odwołała Roberta Skraburskiego z funkcji wójta gminy Rewal. Premier uznała argumenty wojewody zachodniopomorskiego przemawiające za odwołaniem wójta za zasadne.

– Uzasadnienie do rozstrzygnięcia nadzorczego liczy 20 stron szczegółowej analizy nieprawidłowości, do których doszło w gminie Rewal. Pani premier Szydło podnosi m.in. fakt powtarzających się, mimo wezwań do zaprzestania, naruszeń przepisów prawa, zaciągania zobowiązań finansowych w parabankach, nieprawidłowości związanych ze sprawozdawczością finansową gminy Rewal – podaje Agnieszka Muchla, rzecznik prasowy wojewody.

„Ocena stanu faktycznego sprawy prowadzi do wniosku, że Wójt Gminy Rewal dopuścił się powtarzającego się naruszania ustaw. W ocenie nadzoru – Prezesa Rady Ministrów – w przedmiotowej sprawie mamy niewątpliwie do czynienia z naruszeniem artykułów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Organ nadzoru uznał w konsekwencji, że potrzeba zapewnienia zgodnej z prawem realizacji ustawowych zadań organów gminy przemawia bezwzględnie za koniecznością zastosowania personalnego środka nadzoru, o którym mowa w art. 96 ust. 2 ustawie o samorządzie gminnym” – czytamy w rozstrzygnięciu premier Beaty Szydło.

- Gmina Rewal ma szanse na wyjście z długów przy racjonalnym planie naprawczym i dużej dyscyplinie finansowej – mówi wojewoda zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski. – Trudno jednak sobie wyobrazić, że z długów wyciągnie gminę ta sama osoba, która ją tak znacznie zadłużyła, naruszając jednocześnie cały szereg przepisów prawa.

Na rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia. Do czasu uprawomocnienia się decyzji Prezes Rady Ministrów, obowiązki wójta w gminie pełni jego zastępca (wójt został zawieszony w wykonywaniu swoich czynności w wyniku decyzji prokuratury, która zadecydowała o podjęciu takich środków zapobiegawczych w toku swojego postępowania).

Po uprawomocnieniu decyzji o odwołaniu, zgodnie z przepisami, Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego (MSWiA) wyznaczy osobę, która do czasu wyborów wójta pełnić będzie jego funkcję.

(reg)

Fot. Mirosław KWIATKOWSKI

Na zdjęciu: Urząd Gminy w Rewalu do czasu wyborów będzie miał nowego gospodarza.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Obs.ryver
2017-09-30 13:12:33
Z zapyziałej wiochy rybackiej, zrobił kurort na europejską miarę... Miał odwagę i wizję tej oasady. Teraz, pewnie parafiańszczyzna zacznie zmieniać nazwy ulic i zaułków, kropić chodniki i bulwarym pielgrzymować do Trzęsacza itp...
Trzęsacz
2017-09-28 21:18:22
Co tam słychać u księgowego, który poszedł siedzieć za przekręty gminy rewal? Całe szczęście, że tego wójta odwołali. Szkoda, że tak późno. I szkoda, że dalej będzie tam rządzić ta sama klika.
g
2017-09-28 19:39:03
Wstyd na całą Polskę, ale tak jest gdy "polityk" żeby tylko utrzymać się przy korycie będzie robił pożyczki za każdą cenę!
El Polako
2017-09-28 19:28:42
I po co wam była ta wąskotorówka? Trzeba było utrzymywać szlak i tabor na bieżąco tak jak to było od lat. Nie byłoby problemu. Zresztą co do taboru to lokomotywy już ledwo zipią i w przyszłym sezonie może zabraknąć sprawnego sprzętu, żeby uciągnąć te lśniące wagony po wyremontowanym torowisku.
,
2017-09-28 19:11:26
Dopiero teraz?
Mieszkaniec Niechorza
2017-09-28 19:03:28
A teraz niech z własnej kieszeni pospłaca te długi!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA