Poniedziałek, 20 maja 2024 r. 
REKLAMA

Komu komunalne i TBS-owskie „M”?

Data publikacji: 21 czerwca 2016 r. 12:09
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:06
Komu komunalne i TBS-owskie „M”?
 
Od połowy kwietnia trwa nabór wniosków osób zainteresowanych wynajęciem mieszkania od gminy Szczecin. Do rozdysponowania są lokale socjalne i do remontu. Jest też pula mieszkań o podwyższonej stawce czynszu, którymi władają STBS i TBS Prawobrzeże. Potencjalni najemcy mogą składać wnioski wraz z niezbędnymi dokumentami do 15 września. 

O wynajęcie mieszkania może ubiegać się każdy pełnoletni mieszkaniec Szczecina o niezaspokojonych potrzebach mieszkaniowych i niskich dochodach. Zamieszkiwanie na terenie Szczecina nie jest równoznaczne z zameldowaniem. Jednocześnie Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych, który przyjmuje wnioski, przypomina, że osoby oczekujące w tzw. starej kolejce mieszkaniowej (zweryfikowanej w roku 2012) w przypadku dalszego zainteresowania wynajęciem mieszkania od gminy powinny powtórnie złożyć wniosek. „Stare” wnioski nie będą brane pod uwagę w procesie weryfikacji.

– Osoby, które czekały w „starej” kolejce mieszkaniowej, zachęcamy do składania wniosków w terminie do dziś 21 czerwca. Punkty za okres oczekiwania liczone są wtedy korzystniej, gdyż 22 czerwca rozpoczyna się piąty rok obowiązywania uchwały – tłumaczy Marcin Nieradka, rzecznik prasowy ZBiLK.

Każdy wniosek będzie oceniany wedle punktacji, na podstawie której sporządzony zostanie wykaz złożonych wniosków uszeregowany według liczby przyznanych punktów. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów o umieszczeniu na wykazie i kolejności przyznawania prawa najmu danego lokalu zdecyduje losowanie. Wykazy podane będą do publicznej wiadomości.

Do zawarcia umowy najmu na lokal socjalny będą uprawnione osoby, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 150 proc. najniższej emerytury w gospodarstwach jednoosobowych i 80 proc. na każdego członka gospodarstwa domowego w gospodarstwach wieloosobowych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach gmina może zawrzeć umowę najmu lokalu socjalnego, gdy kryterium dochodu jest przekroczone o 15 proc. Zawarcie umowy najmu na czas nieoznaczony będzie dotyczyć osób, których udokumentowany średni dochód z 3 ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekracza 0,7 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w województwie zachodniopomorskim w kwocie wskazanej w Obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnim kwartale roku bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku – zwiększonego odpowiednio o 20 proc. w gospodarstwach jednoosobowych, o 80 proc. w gospodarstwach dwuosobowych oraz o dalsze 40 proc. na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób. Przeciętne wynagrodzenie w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2015 r. wynosiło 3722,18 zł.

Najem mieszkań z zasobów zarządzanych przez TBS-y to z kolei alternatywa dla osób, które nie mają zdolności kredytowej niezbędnej do zakupu własnego lokalu na rynku komercyjnym. Najemca takiego lokalu płaci 13,69 zł za metr kwadratowy. Osoba zainteresowana lokalem przed podpisaniem umowy musi wpłacić też kaucję w wysokości dwunastomiesięcznej stawki czynszu. W ofercie ZBiLK z tej puli znajdują się lokale jedno-, dwu-, trzy-, cztero- i pięciopokojowe. Mieszkania są atrakcyjnie zlokalizowane, np. przy: ul. Kusocińskiego, ul. Chodkiewicza, ul. Łuczniczej, ul. Golisza, ul. Krasińskiego. Lokale posiadają dobry standard wykończenia i nie wymagają dodatkowych remontów. Minimalny dochód przy jednej osobie wymagany od zainteresowanego wynosi w tym przypadku 2178,16 zł i nie może przekraczać 3266,02 zł. Przykładowo zaś przy trzech osobach to dochody w granicach 5186,09 – 6736,16 zł.

W przypadku pytań i wątpliwości związanych z kolejką mieszkaniową i warunkami najmu odpowiedzi można uzyskać w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25 w godz. 7.30-15.30. Do dyspozycji zainteresowanych pozostają pracownicy Działu Zasiedleń Lokali Mieszkalnych (pok. nr 21) – 91 48 86 327; 91 43 45 455; 91 48 86 362.

(MIR)

Fot. Mirosław WINCONEK

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

A.
2016-06-22 10:10:15
„Przeciętne wynagrodzenie w województwie zachodniopomorskim w I kwartale 2015 r. wynosiło 3722,18 zł". Kurczę, wychodzi na to, że nie znam żadnej „przeciętnej" osoby, bo nikt z moich znajomych czy rodziny nie zarabia nawet tyle w tym chorym mieście...

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA