Niedziela, 23 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Kolejny radny odwołany

Data publikacji: 22 października 2015 r. 10:53
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:31
Kolejny radny odwołany
 

Wojewoda zachodniopomorski wysłał pismo do Rady Gminy Rewal w sprawie podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu radnego Pawła Żoły, który jest także wiceprzewodniczącym rady. Zgodnie z przepisami ustawy samorządowej radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Żoła ma ośrodek wczasowo-kolonijny „Mewa” w Niechorzu, gdzie przez całe lato przybywają zorganizowane grupy sportowe. Zdaniem wojewody radny łamie ustawę, gdyż wypoczywający u niego sportowcy korzystają z obiektów (boiska piłkarskie, hala) należących do gminy.

Żoła w swoim oświadczeniu stwierdził, że użyczenie przez gminę obiektów sportowych nie stanowi naruszenia zakazu wynikającego z przepisów ustawy o samorządzie. Wojewoda w swoim uzasadnieniu stwierdził, że „ustawa nie ogranicza zakazu do «własności» ani do «zarządzania» mieniem komunalnym, lecz używa znacznie pojemniejszego określenia «wykorzystanie mienia», którego granice desygnatów są o wiele trudniej uchwytne”. 


Uzasadnienie wojewody jest dość obszerne (6 stron), więc nie będziemy go w całości cytowali. W treści uzasadnienia czytamy, że mandat Żoły powinien być wygaszony już 2 kwietnia br. Jeżeli radni nie podejmą decyzji w ciągu 30 dni, wojewoda wyda postanowienie zastępcze i go odwoła.


* * *


Od kilku miesięcy podobna sytuacja dotyczy przewodniczącej RG w Rewalu Agnieszki Tasarz. Ona także –  jako radna – prowadziła prowadziła działalność na mieniu gminy, ale radni stwierdzili, że jej nie odwołają i nie odwołali. Uczynił to wojewoda, od którego decyzji radna odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Co zrobi jej zastępca? Czy gminą mogą rządzić i podejmować decyzje radni, którzy łamią prawo i nie chcą dobrowolnie oraz z honorem zrezygnować z mandatu? 


M. Kwiatkowski

Fot. Archiwum: Mirosław Kwiatkowski

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA