Czwartek, 30 maja 2024 r. 
REKLAMA

Prawie 24,5 mln zł wpłynęło do budżetu

Data publikacji: 02 grudnia 2023 r. 18:51
Ostatnia aktualizacja: 04 grudnia 2023 r. 18:16
Prawie 24,5 mln zł wpłynęło do budżetu
Sprawdzane podmioty uczestniczyły w oszustwach dotyczących VAT i wykorzystywały fałszywe faktury. Fot. KAS  

Dziesięć kontroli celno-skarbowych zachodniopomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przyniosło ponad 3,3 mln zł z tytułu uszczuplonego podatku VAT. Sprawdzane podmioty uczestniczyły w oszustwach dotyczących VAT i wykorzystywały fałszywe faktury. Kontrola zakończenia procedury zawieszonego poboru akcyzy spowodowała natomiast wpłatę ponad 21 mln zł.

– Zakończyliśmy dziewięć kontroli celno-skarbowych w zakresie podatku VAT wobec grupy podmiotów uczestniczących w oszustwie VAT – poinformowała Małgorzata Brzoza, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie. – W trakcie kontroli stwierdziliśmy, że ta sama osoba fizyczna założyła cztery spółki, których faktycznym celem działalności było wprowadzanie do obrotu prawnego tzw. pustych faktur. Faktury te dotyczyły rzekomych usług transportowych, budowlanych i usług sprzątania, które nigdy nie zostały wykonane. Spółki te działały w krótkim okresie i nie składały, bądź składały tzw. zerowe pliki JPK i deklaracje VAT.

Na podstawie tych fikcyjnych faktur kolejne podmioty dokonały niezasadnego obniżenia swoich zobowiązań podatkowych. Łączna kwota nierzetelnych faktur wyniosła 6 824 405 zł. W efekcie przeprowadzonych kontroli trzy podmioty złożyły korekty deklaracji VAT i zmniejszyły podatek naliczony z faktur opiewających na kwotę 1 112 776 zł.

– Przeprowadziliśmy kontrolę celno-skarbową w zakresie podatku VAT za marzec 2023 roku – dodała M. Brzoza. – W wyniku podjętych działań kontrolnych ustaliliśmy, że spółka zaniżyła zobowiązanie podatkowe o 2 201 632 zł. Ustalone nieprawidłowości dotyczyły: błędnego, dwukrotnego ujęcia w pliku JPK_V7M za marzec 2023 roku tej samej faktury i rozliczenia podatku naliczonego w podwójnej wysokości w deklaracji VAT-7 za ten okres, zawyżenia podatku należnego z tytułu zastosowania błędnego kursu przeliczeń faktur importowych, błędnie przyjętego okresu rozliczeniowego nierozliczonych korekt faktur. Spółka złożyła korektę deklaracji VAT-7 za marzec 2023 roku oraz wpłaciła należne zobowiązanie podatkowe wraz z odsetkami.

KAS doprowadziła też do końca dwie skomplikowane kontrole celno-skarbowe, w wyniku których ustaliła, że podatnik nieprawidłowo realizował zakończenie procedury zawieszonego poboru akcyzy. Sprawy te zakończyły się wydaniem dwóch wyników kontroli.

Podatnik skorygował w ustawowym terminie uprzednio złożone deklaracje i wpłacił zaniżone zobowiązania zgodnie z ustaleniami kontroli. Należność główna z odsetkami wyniosła 21 136 426 zł.

Sprawy były prowadzone we współpracy z Prokuraturą Regionalną w Gdańsku i Delegaturą CBA w Szczecinie.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Edmund
2023-12-04 17:25:34
Za rzadow PISu oszusci wszelkiej masci poczuli się pewniej.Wszak w mętnie wodzie ....itd,itp.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA