Niedziela, 19 maja 2024 r. 
REKLAMA

Ruszają wodne projekty

Data publikacji: 01 lipca 2020 r. 11:41
Ostatnia aktualizacja: 01 lipca 2020 r. 11:41
Ruszają wodne projekty
 

Od 130 tys. do nawet 2 mln zł dofinansowania dostaną zachodniopomorskie gminy i podległe im jednostki na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. Na liście projektów, które otrzymają wsparcie, znalazły się 52 inwestycje. Łączna kwota wsparcia wynosi ponad 55 mln zł. To ponad 12 mln więcej, niż podczas pierwszego naboru wniosków, który odbył się w 2016 r.

Jedną z gmin, które skorzystały z pierwszej edycji, jest Marianowo. Dzięki środkom z PROW udało się zrealizować "Budowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dzwonowo" oraz "Budowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalniami ścieków w sołectwie Trąbki". Dofinansowanie pierwszego projektu wyniosło 1 021 034 zł, drugiego - 253 420 zł

- Niezależnie od wysokości wsparcia, każde dodatkowe środki są cenne i cieszymy się, że dwa nasze projekty uzyskały pozytywną opinię - mówi Sylwia Pardel z Urzędu Gminy w Marianowie. - By je zrealizować, zaciągnęliśmy pożyczkę, ale obie inwestycje są już zrealizowane. Były niewielkie problemy, bo zgodnie z umową w ciągu roku od rozliczenia musieliśmy podłączyć do sieci przynajmniej połowę mieszkańców, ale koszty podłączenia do sieci leżały po ich stronie. Na szczęście i w Trąbkach, i w Dzwonowie udało nam się znaleźć rozwiązanie i warunki dofinansowania są już spełnione. Bez środków z Urzędu Marszałkowskiego te inwestycje nie mogłyby tak szybko powstać.

Ponad 55 mln zł to kwota z PROW 2014-2020, która w najbliższym czasie przeznaczona zostanie na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich. Wspierana będzie m.in. budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć wody, instalacji do osadów ściekowych.

- Czas epidemii jest trudny dla nas wszystkich, jednak zdając sobie sprawę, jak ważne dla lokalnych społeczności są te działania - nie odkładamy ich na później. Inwestycje wpłyną na podniesienie standardu życia mieszkańców obszarów wiejskich. Dzięki nim zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i
ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Na liście rankingowej znalazły się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie m.in. na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów
ściekowych. Pomoc finansowa może być przeznaczona także na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Po raz kolejny o dofinansowanie zabiega gmina Gryfice, która w pierwszej edycji uzyskała pozytywną opinię aż dla 3 inwestycji.
- Potrzeby mamy duże, a budżet gminy ma swoje ograniczenia - tłumaczy Sylwia Zielińska-Poźniak, Główny specjalista ds. Funduszu Sołeckiego
i Pozyskiwania Środków Zewnętrznych w UM w Gryficach. Dlatego gdy pojawia się szansa na pozyskanie jakichkolwiek środków z programów Urzędu Marszałkowskiego, chętnie z nich korzystamy. PROW i inwestycje wodno-ściekowe to tylko jeden z przykładów, jak bardzo przydatne jest to wsparcie.

Obecnie minimalna wartość dofinansowania projektu to ok. 130 tys. zł, maksymalna wynosi prawie 2 mln zł. Łączna pula środków dla tego zadania w drugim naborze to ponad 55 mln zł.

Wśród pozytywnie zaopiniowanych wniosków znalazły się m.in. dwa złożone przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. zo.o. w Gryfinie.
- Każda forma dofinansowania jest cenna, dlatego gdy pojawiła się możliwość skorzystania ze środków PROW, podjęliśmy decyzję, by spróbować. Złożyliśmy wnioski i się udało - mówi Dariusz Pasik, kierownik Zakładu Wodociągów i kanalizacji w Gryfinie.

Dofinansowanie wniosków z PROW wynosi 63,63 proc. Pozostałą kwotę gryfiński ZWiK będzie próbował pozyskać z WFOŚiGW. Dzięki temu jeszcze w tym roku powinna się rozpocząć budowa dwóch studni głębinowych na ujęciu wody Krzypnica wraz z rozbudową rurociągów wewnętrznych oraz budowa kanalizacji sanitarnej w Krajniku i przebudowa rurociągu kanalizacji odprowadzającej ścieki z ujęcia wody Krzypnica oraz - w ramach drugiego zadania - budowa sieci kanalizacji tłocznej Gardno-Wełtyń wraz z przebudową przepompowni ścieków w miejscowości Gardno oraz przebudową sieci wodociągowej azbestocementowej w miejscowości Gardno.

Prace powinny się zakończyć w grudniu 2021 r.
 
Na zdjęciu: Zakończono budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łasko wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków i istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Bierzwnik PROW 2014-2020. Gmina skorzystała z pierwszej edycji programu.

Fot. bierzwnik.pl 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA