Sobota, 23 września 2023 r. 
14 szczecin
REKLAMA

Enea Operator wybudowała Główny Punkt Zasilający na szczecińskich Pomorzanach

Data publikacji: 2023-06-30 11:58
Ostatnia aktualizacja: 2023-06-30 11:58
GPZ Pomorzany jest pierwszą wybudowaną na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin stacją elektroenergetyczną z tzw. wnętrzową rozdzielnicą wysokiego napięcia. Fot. Enea  

Enea Operator zakończyła budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV. Inwestycja zwiększy pewność zasilania w aglomeracji szczecińskiej oraz przyczyni się do wzrostu potencjału sieci do przyłączania kolejnych OZE (odnawialnych źródeł energii). Główny Punkt Zasilający (GPZ) pozwoli również na zwiększenie potencjału gospodarczego regionu. Nowy obiekt umożliwi podłączenie do sieci nowych odbiorców na terenach inwestycyjnych położonych na południe od Szczecina w pobliżu autostrady A6.

GPZ jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego regionu. Prace budowlane i instalacyjne na terenie GPZ „Pomorzany” trwały 2 lata. W tym czasie GPZ swoje funkcje rozszerzał stopniowo. Pierwsza linia energetyczna została przyłączona we wrześniu ubiegłego roku, a kolejne przyłączano co kilka miesięcy. Gotowy obiekt umożliwi podłączenie do sieci nowych odbiorców na terenach inwestycyjnych położonych na południe od Szczecina w pobliżu autostrady A6, co pozwoli na zwiększenie potencjału gospodarczego regionu.

GPZ Pomorzany jest pierwszą wybudowaną na terenie Oddziału Dystrybucji Szczecin stacją elektroenergetyczną z tzw. wnętrzową rozdzielnicą wysokiego napięcia 110 kV, czyli umieszczoną w budynku. 18-polowa rozdzielnica wykonana została w technologii GIS (Gas Insulated Switchgear), która opiera się na wykorzystaniu gazu jako medium izolacyjnego w urządzeniach służących do rozdziału i przesyłu energii elektrycznej. Jest to innowacyjne rozwiązanie stosowane w urządzeniach wysokiego napięcia, które przyczynia się do poprawy wydajności i bezpieczeństwa systemów energetycznych. Dzięki zastosowaniu tej technologii, aparaty stacyjne zajmują znacznie mniej przestrzeni i są mniej narażone na ekstremalne warunki atmosferyczne w porównaniu do częściej stosowanych rozwiązań infrastruktury napowietrznej. Kompaktowa konstrukcja pozwala na oszczędność miejsca i umożliwia instalację urządzeń GIS nawet w ograniczonych przestrzeniach.

Stacja Pomorzany pełni istotną rolę w infrastrukturze energetycznej aglomeracji szczecińskiej, będąc jednym z trzech głównych węzłów sieci wysokiego napięcia, z którego wychodzi 6 linii 110 kV. Jest również miejscem przyłączenia do sieci Elektrociepłowni Pomorzany, która odgrywa kluczową rolę w dostarczaniu ciepła do miasta i zapewnia również częściowe zaopatrzenie miasta w energię elektryczną.

W nowym Głównym Punkcie Zasilającym (GPZ) wprowadzono szereg innowacyjnych funkcjonalności inteligentnej infrastruktury elektroenergetycznej. Te zaawansowane rozwiązania mają na celu zwiększenie efektywności, niezawodności i wydajności sieci dystrybucyjnej Enei Operator w Szczecinie. Jedną z kluczowych funkcji jest monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym. Wraz z monitoringiem, wdrożono również automatyczną identyfikację oraz system naprawczy. Ten zaawansowany mechanizm pozwala na szybkie wykrycie i lokalizację awarii w sieci oraz minimalizując czasy ewentualnych przerw w zasilaniu odbiorców. Natomiast dzięki kontroli przepływu mocy czynnej i biernej możliwe jest ścisłe monitorowanie przepływu energii elektrycznej podnosząc efektywność i stabilność systemu.

– Wdrożenie tych licznych i nowoczesnych funkcjonalności przyczynia się do stworzenia bardziej inteligentnego, elastycznego i niezawodnego systemu elektroenergetycznego. Dzięki temu odbiorcy mogą cieszyć się wyższą jakością dostaw energii, a my mamy możliwość lepszego monitorowania, zarządzania i utrzymania infrastruktury energetycznej – powiedział Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

Podczas otwarcia obecny był również poseł Michał Jach (PiS) pełniący w Sejmie funkcję przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej. On również podkreślił znaczenie GPZ dla bezpieczeństwa regionu w tak ważnym kontekście, jakim jest energetyka – zacytował przy tym NATO-wskiego generała Stefana W. Neumanna, który powiedział: „Bezpieczeństwo nie jest wszystkim, ale bez bezpieczeństwa wszystko jest niczym”.

Całkowity koszt obiektu to niemal 40 mln zł. Budowa stacji elektroenergetycznej Pomorzany została dofinansowana z Państwowego Funduszu Celowego. Stacja GPZ jest nowoczesnym obiektem pozwalającym na kontrolę przepływu energii elektrycznej, co podnosi efektywność i stabilność systemu. 

Partner cyklu "Pozytywna energia":