Sobota, 02 grudnia 2023 r. 
-4 szczecin
REKLAMA

Grupa Enea konsekwentnie wspiera rozwój OZE w północno‑zachodniej Polsce, wzmacniając bezpieczeństwo energetyczne kraju

Data publikacji: 2023-06-30 11:58
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-14 11:04
Farma fotowoltaiczna Grupy Enea w Jastrowiu (woj. wielkopolskie), złożona z ponad 7,4 tys. paneli, wytwarza energię elektryczną, która przekazywana jest do sąsiadującego z nią Głównego Punktu Zasilającego Jastrowie należącego do Enei Operator. Fot. Enea  

Z miesiąca na miesiąc wzrasta liczba i moc odnawialnych źródeł energii przyłączonych do sieci Enei Operator. Obecnie na obszarze działania spółki przyłączonych jest ponad 158 tys. źródeł o łącznej mocy przeszło 4,7 GW. W samym 2022 r. spółka przyłączyła prawie 42 tys. OZE o mocy ponad 1,1 GW. To jeden z istotnych elementów budowania przez Grupę Enea bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Dynamika przyłączania odnawialnych źródeł energii w Polsce nabiera jeszcze szybszego tempa. Nieustannie modernizowana i coraz bardziej nowoczesna sieć dystrybucyjna w północno-zachodniej części kraju należąca do Enei Operator jest już dziś przygotowana na przyłączenie kolejnych mocy OZE. Enea Operator wydała aktualnie warunki o przyłączenie do sieci ponad 6,7 GW nowych źródeł OZE. Możliwości te wciąż rosną wraz z prawie każdą nową inwestycją energetycznej spółki.

– Grupa Enea z powodzeniem buduje nowoczesną sieć energetyczną, która jest jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski. Nasze inwestycje są ukierunkowane na zwiększenie potencjału sieci do przyłączenia nowych odnawialnych źródeł, tak aby coraz więcej energii elektrycznej wykorzystywanej przez odbiorców pochodziło z lokalnych OZE, w tym od prosumentów. Aby było to możliwe budujemy nie tylko nowe Główne Punkty Zasilające i modernizujemy kilometry sieci. Dziś równie ważne są systemy i urządzenia służące do zarządzania przepływem energii elektrycznej tak, by sprostać naszemu najważniejszemu zadaniu – zagwarantowaniu odbiorcom bezpiecznych i stabilnych dostaw. Wszystko to jest wzmacnianiem bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedział Paweł Majewski, prezes zarządu Enea S.A.

Miliardy złotych na inwestycje w nowoczesną sieć

Enea Operator w najbliższych miesiącach zakończy kilka znaczących projektów, które oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego – co jest zdecydowanym priorytetem – zwiększą również potencjał sieci do przyjęcia nowych źródeł odnawialnych. Jest to możliwe dzięki konsekwentnym planom rozwoju sieci, w ramach których spółka rocznie wydaje ponad miliard zł na inwestycje. W 2022 r. było to ponad 1,4 mld zł. W obecnym planie na 2023 na inwestycje przeznaczone jest o 400 mln zł więcej (1,8 mld zł). Co ważne, Enea Operator jest najskuteczniejszym operatorem dystrybucyjnym w zakresie pozyskania zewnętrznych środków na inwestycje, dzięki czemu spółka może zrealizować jeszcze więcej projektów.

– 4,7 GW mocy przyłączonych do naszej sieci OZE to już dziś więcej niż wynosi szczytowe zapotrzebowanie na moc na obszarze działania Enei Operator. W poprzednim roku maksymalne zapotrzebowanie wyniosło bowiem około 3,5 GW. Jednocześnie energia dostarczona w 2022 r. do odbiorców przez Eneę Operator w 24,7% była energią wyprodukowaną z OZE. A mocy z tzw. zielonych źródeł w północno-zachodniej Polsce nadal będzie dynamicznie przybywać – powiedział Marcin Gawroński, prezes Enei Operator.

W samym pierwszym kwartale bieżącego roku do sieci Enei Operator przyłączonych zostało prawie 6,5 tys. nowych OZE, których łączna moc wynosi ponad 400 MW. 277 z nich to źródła niebędące mikroinstalacjami, a ich łączna moc to ponad 326 MW.

Znaczące zwiększenie potencjału sieci dystrybucyjnych do przyjęcia nowych odnawialnych źródeł nie jest możliwe bez rozwoju sieci, a co za tym idzie bez nakładów na jej rozbudowę. Podobnie jak przekształcenie jej, aby była gotowa na dwustronny przepływ energii elektrycznej, a nie tylko od konwencjonalnych źródeł wytwórczych do odbiorców końcowych.

– Przyłączone dziś moce to efekt lat i miliardów złotych inwestycji nie tylko w samą infrastrukturę sieciową, ale też systemy do zarządzania siecią czy w urządzenia do jej monitorowania i analizowania. Ta transformacja trwa już od kilku lat, choć jeszcze wiele wyzwań przed nami – dodał prezes Marcin Gawroński.

Enea Operator już od kilku lat wychodzi naprzeciw potencjalnym inwestorom OZE i publikuje na swojej stronie internetowej operator.enea.pl listę dostępnych mocy przyłączeniowych na średnim napięciu. Pozwala to zainteresowanym na dogodniejsze planowanie swoich inwestycji, związanych z budową lub rozwojem OZE na konkretnych obszarach.

* * *

Enea Operator jest jednym z czterech największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w Polsce. Skutecznie zarządza przepływem energii w sieci dystrybucyjnej dostarczając rocznie ponad 20 TWh energii elektrycznej, do ponad 2,7 mln Klientów. Obszar działania spółki obejmuje sześć województw północno-zachodniej Polski. Jest to teren ponad 58 tys. km2 na których posadowiono ponad 108 tys. km linii energetycznych oraz ponad 39 tys. stacji transformatorowo‑rozdzielczych. Enea Operator wspiera również rozwój odnawialnych źródeł energii (OZE). Na koniec 2022 r. do sieci Enei Operator przyłączonych było ponad 151 tys. OZE o łącznej mocy ponad 4,3 GW. Spółka wchodzi w skład Grupy Enea.

Partner cyklu "Pozytywna energia":