Poniedziałek 28 listopada 2022r. 
REKLAMA

Jesteśmy różni, ale równi

Data publikacji: 2019-03-14 14:39
Ostatnia aktualizacja: 2019-03-19 11:08
Jesteśmy różni, ale równi
 

To jedyne liceum w województwie zachodniopomorskim, gdzie wspólnie uczy się młodzież zdrowa i młodzież z problemami zdrowotnymi. W Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi przy al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie wszystkie klasy są integracyjne. Osoby niedosłyszące, niewidome, niedowidzące, po przeszczepach narządów, poruszające się na wózkach inwalidzkich lub za pomocą kul oraz z innymi dolegliwościami uczestniczą w życiu szkoły i zdają maturę.

– Nastawieni jesteśmy na pracę i integrację. Nasza szkoła posiada udogodnienia dla uczniów mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, między innymi windę, podjazdy. Jednocześnie pracujemy też na dobrą atmosferę. Uczymy młodych ludzi empatii i otwartości – mówi Radosław Kluczyński, dyrektor LOzOI w Szczecinie.

Uczniowie, także ci którzy mają problemy ze zdrowiem, chętnie angażują się w działalność wolontariacką. Współpracują z Caritasem, świetlicą środowiskową, pobliskim przedszkolem, seniorami, hospicjum.

Wicedyrektor LOzOI Katarzyna Kościucha podkreśla, że placówka ma rozbudowaną pomoc

...
Zawartość dostępna dla Czytelników eKuriera
Pozostało jeszcze 80% treści.

Pełna treść artykułu dostępna po zakupie
eKuriera
z dnia 14-03-2019

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA