Wtorek 05 lipca 2022r. 
REKLAMA

Webinar

Pandemia zmieniła nam istotnie realia życia, wpłynęła też na formy międzyludzkich kontaktów. Znacznie częściej niż niegdyś komunikujemy się ze sobą przez internet. Internetową formę ma przede wszystkim szeroko pojęta edukacja: lekcje szkolne, zajęcia akademickie i wszelkiego rodzaju szkolenia, seminaria, zebrania. 

W związku z tym pojawiły się w języku nowe słowa opisujące nowe realia: spotkanie online, zajęcia onlajnowe, zdalne, zdalka, wyciszyć (mikrofon), odciszyć się (włączyć mikrofon) i inne, spontanicznie tworzone na potrzeby usprawnienia tej nietypowej dotąd komunikacji. 

Jedną z form kontaktu w internecie jest webinarium, webinar, czyli ‘seminarium internetowe’. To pochodzące z języka angielskiego słowo jest stosunkowo nowe w polszczyźnie, nie notują go tradycyjne wydania słowników języka polskiego ani słowników wyrazów obcych. Jednak o tym, że jest ważne i często używane, świadczy umieszczenie go w internetowym „Wielkim słowniku języka polskiego” z definicją: ‘spotkanie odbywane w komunikacji internetowej, służące szkoleniom, seminariom i innym formom nauki lub pracy wymagającym obustronnej komunikacji między osobą prowadzącą spotkanie a uczestnikami’.  

Nazwa webinarium łączy w sobie angielski wyraz web ‘sieć’ i część łacińskiego wyrazu seminarium ‘szkółka roślin’, a współcześnie ‘zajęcia dydaktyczne dla studentów starszych lat pogłębiające wiedzę z jakiejś dziedziny’ albo ‘rodzaj kursu, szkolenia wzorowanego nas takich zajęciach’. Postać webinarium jest rzadsza, częściej używamy krótszej formy webinar

Skoro webinarium i webinar są wyrazowymi hybrydami, to pojawiają się wątpliwości, jak je wymawiać. Czy uwzględniać angielskie pochodzenie cząstki web i wymawiać [uebinarium], czy mówić w sposób spolszczony: [webinarium]. Na obecnym etapie przyswajania tego zapożyczenia oba warianty wymowy są poprawne, ale sądzę, że zwycięży forma spolszczona. To naturalny etap asymilacji zapożyczeń: najpierw staramy się naśladować obcą wymowę, a potem przystosowujemy ją do rodzimych zasad artykulacji. Rozchwianie artykulacyjne jest charakterystyczne dla wielu nowych wyrazów. Weźmy choćby nazwę Microsoft, którą możemy wymawiać w formie zbliżonej do angielskiej:  [majkrosoft] albo spolszczonej [mikrosoft]. Inne nieustabilizowane w wymowie zapożyczenia to skrótowiec HBO, wymawiany jak [ejdż-bi-oł] albo [habeo], czy skrótowiec UPC, wymawiany jak [ju-pi-si] albo [u-pe-ce]. 

Nie ma ogólnej zasady, która regulowałaby wymowę przyswajanych zapożyczeń. Wszystko zależy od nas, użytkowników języka. Raz zwycięża wymowa naśladująca oryginalną fonetykę np. FBI [ef-bi-aj], innym razem błyskawicznie wymowę spolszczamy, jak nazwę sieci bezprzewodowej wi-fi. A czasem możemy wymawiać i tak, i tak, jak tytułowy webinar. Myślę jednak, że perspektywa dalszej długotrwałej izolacji domowej i konieczność komunikacji internetowej przyczynią się do całkowitego spolszczenia wymowy tego wyrazu.

Ewa Kołodziejek

Komentarze

internet
2021-02-13 09:53:50
w "demokracji liberalnej" jest jak powietrze i woda dlatego "z małej". Można pisać ; "Ziemia" lub " ziemia" zależy co jest tematem "pisania". W pierwszym przypadku nazwa planety, w drugim zawartość doniczki.
Wojciech (...)
2021-02-13 09:36:27
Może Pani Profesor rozwieje tę wątpliwość w którymś z odcinków „Językowej corridy”, ja natomiast już teraz śpieszę donieść, że pisownia małą literą (nie: z małej litery) jest już tak rozpowszechniona, że nawet jeśli jest to niepoprawne, to jest to już raczej proces nieodwracalny, zwłaszcza że (podobno) w niektórych słownikach jest już dopuszczalna pisownia oboczna (o rety, cztery razy użyłem „jest” w jednym zdaniu...). Innymi słowy, nie ma sensu zaprzątać sobie głowy takim drobiazgiem jak małe czy duże „i” w tym słowie. Poza tym program Word absolutnie nie powinien być autorytetem w kwestii pisowni, bo często podkreśla on rzeczy niemające nic wspólnego z rzeczywistością i właśnie m.in. z tej przyczyny jest „słynny”.
Czysto sugestywnie
2021-02-12 21:59:22
Szanowna Pani Profesor. Zgodnie z jaką zasadą, pisze Pani małą literą rzeczownik ,,Internet"? Na wielu stronach internetowych spotkałem się z pisownią tego rzeczownika z dużej litery. Poza tym, to słynny program Word podkreśla na czerwono słowo ,,Internet" napisane z małej litery, tym samym traktując napisany w ten sposób wyraz, jako błąd. Czy mogłaby Pani Profesor rozwiać tę wątpliwość?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500