Sobota 02 lipca 2022r. 
REKLAMA
 • Znikające nazwy

  24.06.2022 r. 08:49
  Jednym ze skutków zmian w życiu społecznym Polaków jest zanik pewnej kategorii nazw. Chodzi o nazwy osobowe kobiet, a konkretnie o nazwiska typu Nowakowa, Porębina i Nowakówna, Porębianka. Tworzące je przyrostki -owa, -ina, -ówna, -anka są w polszczyźnie...
 • Ile, na ile, o ile

  17.06.2022 r. 11:05
  Ile to zaimek liczebny służący do zadawania pytań. Zwykle stawiamy go na początku zdania: Ile dni do końca roku?,  Ilu chłopców jest w drużynie?, Z iloma dziewczętami umówiłaś się na spotkanie?.  Słowo ile wchodzi w związki z niektórymi przyimkami. Łączymy...
 • Kiedy jaki, kiedy który?

  10.06.2022 r. 11:20
  Dwa tytułowe zaimki bywają powodem różnych wątpliwości. Nie zawsze wiemy, który z nich wybrać, gdy o coś pytamy, i od którego zacząć zdanie podrzędne. „Mam pytanie dotyczące użycia zaimka: który/jaki – pisze korespondentka uniwersyteckiej poradni językowej...
 • Szczere pole

  03.06.2022 r. 11:05
  Dlaczego mówimy: szczere pole? – zapytał mnie dociekliwy student. W słownikach współczesnej polszczyzny przymiotnik szczery ma kilka znaczeń. Szczery to ‘nieukrywający swoich myśli, pozbawiony fałszu’: szczery człowiek, kolega, przyjaciel. Szczery to...