Sobota 18 września 2021r. 
REKLAMA
 • Przestrzegać zasad

  17.09.2021 r. 11:44
  Reguły łączenia wyrazów w zdaniu nie należą do łatwych, choć to od nich zależy sens wypowiedzi i jej poprawność. Na ogół budujemy zdania intuicyjnie, polegając na własnej kompetencji językowej. Nie trzeba bowiem głębszej wiedzy o gramatyce, by mówić i...
 • Niemniej jednak

  10.09.2021 r. 10:25
  Tytułowe wyrażenie bywa piętnowane jako błąd językowy. Pojawia się w różnych „raportach”, rankingach i zestawieniach błędów obok innych słów i wyrażeń, które autorom owych „raportów” wydają się niepoprawne.  Ujmuję słowo „raport” w cudzysłów, ponieważ...
 • Bowiem i zaś

  03.09.2021 r. 09:00
  Tytułowe wyrazy to spójniki, których podstawową funkcją jest łączenie elementów wypowiedzi. W zdaniach prostych spójniki łączą pojedyncze wyrazy, w wypowiedzeniach złożonych spajają części zdania. Od wartości spójnika zależy sens wypowiedzi. Są spójniki...
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ