Piątek, 19 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Uwaga: Szansa na zielone tylko do 1 marca

Data publikacji: 27 lutego 2019 r. 17:08
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:34
Uwaga: Szansa na zielone tylko do 1 marca
 

Pozwalają na zmianę często szarych miejskich podwórek i zaniedbanych przedogródków w przyjazne mieszkańcom zielone oazy spokoju, miejsca sąsiedzkich spotkań i wypoczynku - mowa o dwóch pomocowych miejskich programach, z których mogą korzystać nie tylko wspólnoty mieszkaniowe. W tym roku pula dotacji to w sumie 2 miliony złotych, czyli o 1 milion mniej niż przed rokiem.

„Zielone podwórka Szczecina" oraz „Zielone przedogródki Szczecina". To dwa programy pomocowe finansowane z budżetu miasta. Zarezerwowanymi dla nich środkami - po 1 milionie każdy - dysponuje Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych. W jego gestii, a właściwie specjalnej powołanej komisji ekspertów, będzie ich podział pomiędzy zainteresowanych rewitalizacją terenów przyległych do swych nieruchomości.

O ile o wsparcie do podwórek jest adresowane wyłącznie do wspólnot mieszkaniowych, o tyle z puli dla przedogródków mogą korzystać także podmioty, w których własności nie partycypuje Gmina Miasto Szczecin - jednak pod warunkiem, że nieruchomości znajdują się w reprezentacyjnym rejonie miasta.

Oba programy działają na podobnych zasadach. Na rewitalizację podwórek można zdobyć 75 procent kosztów inwestycji (nasadzenia oraz infrastruktura towarzysząca: np. chodniki, ławki) lub 95 proc - w przypadku tworzenia placów zabaw. Natomiast na tworzenie przedogródków, renowację już istniejących oraz na „posadowienie renowację elementów małej architektury, ogrodzeń, ciągów komunikacyjnych" - wysokość dofinansowania wynosić będzie wyłącznie 75 proc. kosztów przedsięwzięcia. To oznacza dziesiątki, a czasem nawet setki tysięcy bezzwrotnej dotacji - prezent od miasta dla dobrze zarządzanych i aktywnych wspólnot mieszkaniowych, które działają na rzecz swych mieszkańców oraz chcą i zmieniają Szczecin na lepsze.

Zainteresowani udziałem w „Zielonych podwórkach Szczecina" lub „Zielonych przedogródkach Szczecina" mają czas do 1 marca - czyli do najbliższego piątku - na skompletowanie dokumentacji, warunkującej ubieganie się o dotację z puli miasta. Podstawowym jest aplikacja, zawierająca m.in. wypełniony i podpisany przez zarząd wspólnoty wniosek, poparty uchwałą wspólnoty mieszkaniowej, wyrażającej zgodę na przystąpienie do programu, oświadczenie zarządu o gotowości do realizacji przedsięwzięcia i jego zabezpieczeniu finansowym, dokumentacja projektowa wykonana przez osobę uprawnioną (wraz z kserokopią rachunku), kosztorysy zweryfikowane i zatwierdzone przez zarząd lub zarządcę. Do tego trzeba przedłożyć także porozumienie/ umowę z gminą lub spółką komunalną na korzystanie z terenu stanowiącego własność gminy, służącego do użytku właścicieli nieruchomości wspólnej dla jej potrzeb związanych z prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości.

Przystępujący do obu programów powinni pamiętać, że uzyskanie dotacji to także zobowiązanie. Po zakończeniu realizacji inwestycji to na nich będą spoczywały „koszty utrzymania terenu, urządzeń na nim zlokalizowanych oraz zieleni, napraw lub konserwacji oraz kontroli stanu technicznego, wymaganych przepisami".

Regulaminy oraz wnioski aplikacyjne do programów są dostępne na stronie ZBiLK, w zakładce: Zielone Podwórka Szczecina. ©℗

A. NALEWAJKO

Fot. Mirosław WINCONEK

Na zdjęciu: Zielone programy pomocowe miasta od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem szczecinian. Stąd zwykle o dotacje z nich stara się znacznie więcej wspólnot, niż może uzyskać dofinansowanie. W tym roku konkurencja będzie ostra tym bardziej, że pula programowych dotacji została przycięta z 3 do 2 milionów złotych.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA