Sobota, 18 maja 2024 r. 
REKLAMA

Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Wsparciem A TO MY

Data publikacji: 25 kwietnia 2024 r. 12:57
Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2024 r. 21:01
Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Wsparciem A TO MY
„Ponadczasowa muzyka w różnych wymiarach” to projekt Stowarzyszenia „A TO MY” zainicjowany z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie (2 kwietnia). Fot. Stowarzyszenie A TO MY  

Stowarzyszenie „A TO MY” powstało 26 lipca 2013 roku. Po to, aby wspierać osoby z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami psychicznymi. Założyli je nauczyciele, pedagodzy specjalni, terapeuci i rodzice.

– Powstało w odpowiedzi na potrzebę zorganizowania skoordynowanej pomocy dla osób z autyzmem i ich rodzin oraz zapotrzebowanie społeczne na instytucje oferujące kompleksowe wsparcie dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, w tym zaburzeniami ze spektrum autyzmu – informuje Oskar Chmioła ze Stowarzyszenia.

Kwiecień to miesiąc wiedzy na temat autyzmu. To dobry powód, żeby zwrócić uwagę na lokalną organizację, która tę wiedzę stara się szerzyć i wykorzystywać w pożytecznym celu – Stowarzyszenie „A TO MY”.

Dlaczego „A TO MY”?

– Nazwa podkreśla indywidualność osób z autyzmem, porównując je do „atomów” społeczeństwa, co mobilizuje do zrozumienia i akceptacji ich różnorodności – wskazuje Maria Podeszewska, prezes organizacji. – Jednocześnie nazwa ta woła o uwagę społeczeństwa, wzywając do zrozumienia i akceptacji tej grupy ludzi. Stowarzyszenie „A TO MY” działa na rzecz budowania inkluzywnego społeczeństwa poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, terapeutycznych i edukacyjnych, integrując osoby z autyzmem oraz budując empatię i zrozumienie wobec nich. To nie tylko nazwa organizacji, ale również manifest jej wartości i celów, zachęcający społeczność do aktywnego wsparcia osób z autyzmem.

Ale, żeby dobrze wspierać, trzeba wiedzieć jak.

– Wiedza społeczna o autyzmie, mimo postępu w badaniach, pozostaje niewystarczająca – przyznają społecznicy. – Istnieje brak pełnego zrozumienia etiologii, czynników ryzyka i ochrony oraz różnic płciowych w autyzmie. Niedostateczna wiedza utrudnia także rozwój skutecznych strategii interwencyjnych i terapeutycznych. Brak świadomości społecznej przyczynia się do trudności w życiu zawodowym i codziennym, oraz do marginalizacji osób z autyzmem. Istnieje potrzeba dalszych badań naukowych, edukacji społecznej i wsparcia dla osób z autyzmem i ich rodzin. Metody terapeutyczne, takie jak podejście TEACCH i komunikacja alternatywna, mogą być korzystne, ale wymagają większej świadomości społecznej i wdrożenia przez terapeutów. Zrozumienie autyzmu może poprawić jakość życia poprzez dostosowane interwencje, zmniejszenie stygmatyzacji i dyskryminacji oraz rozwój umiejętności społecznych i adaptacyjnych. Rozbudowane badania naukowe mogą prowadzić do skuteczniejszych terapii i interwencji oraz identyfikacji czynników ryzyka i ochrony. Lepsze zrozumienie autyzmu przyczynia się do poprawy inkluzji społecznej poprzez tworzenie bardziej przyjaznych środowisk w edukacji, pracy i społeczeństwie. Osoby z autyzmem wniosły istotny wkład do społeczeństwa poprzez swoje talenty i siłę w pokonywaniu wyzwań.

Działania Stowarzyszenia dla budowania świadomości i wsparcia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są wszechstronne.

– Dążymy do rozpowszechniania wiedzy i wsparcia poprzez różnorodne działania, takie jak organizacja wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, terapeutycznych oraz współpraca z innymi instytucjami – wymienia Oskar Chmioła. – Nasze działania obejmują m.in.: organizację wydarzeń kulturalnych, takich jak wystawy i koncerty, promujących zrozumienie i akceptację osób z autyzmem; konferencje, szkolenia i warsztaty dla terapeutów i osób zainteresowanych tematyką autyzmu; tworzenie pomocy edukacyjnych i systemów komunikacji alternatywnej; produkcję filmów instruktażowych i promocyjnych, promocję w mediach i publikację informacji na naszej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych. Współpracę z różnymi instytucjami, takimi jak Przedszkola Terapeutyczne „Dzwoneczek” i Poradnie Konsultacyjno-Szkoleniowe. Prowadzimy diagnozy PEPR dla dorosłych i ADOS 2 i pomagamy w uzyskaniu orzeczenia oraz świadczymy pomoc terapeutyczną; realizację projektów terapeutycznych, takich jak „Samodzielne Atomy”, wspierających dorosłe osoby z autyzmem; zaangażowanie społeczności, w tym przekazywanie 1,5 proc. podatku i udział w wydarzeniach jako wolontariusze.

Po niemal 11 latach od założenia Stowarzyszenia „A TO MY” jego członkowie mogą już mówić o efektach swojej działalności.

– U najmłodszych widoczna jest poprawa w funkcjonowaniu społecznym i komunikacji, dzięki warsztatom i wydarzeniom – wymienia Maria Podeszewska. – Dla nich działania inkluzywne zapewniają bezpieczną przestrzeń do rozwoju. Dorosłym uczestnikom projektu „Samodzielne Atomy” pomaga on integrować się w społeczności lokalnej i zdobywać umiejętności życiowe poprzez terapię i projekty zawodowe. Te działania mają również pozytywny wpływ na ogólne samopoczucie i stan zdrowia podopiecznych, dając im strukturę i możliwość nawiązywania kontaktów społecznych. ©℗

(sag)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

@Ktoś
2024-04-26 00:24:53
Daj spokój - to że dajesz sobie robić wodę z mózgu oszustom którzy nie wiedza dlaczego ktoś ma autyzm nie oznacza że my mamy to kupować - jako cywilizacja jesteśmy coraz gorsi genetycznie - autyzm tak jak inne choroby to koszt cywilizacyjny...
No proszę
2024-04-25 20:19:07
jak ten artykuł współgra z tym o karach dla rodziców unikających szczepień swoich dzieci.
lol
2024-04-25 14:25:45
rotfl
Ktoś
2024-04-25 13:36:34
Byłoby miło, gdyby takie akcje uświadamiały ludziom, że osoby w spektrum autyzmu to nie jednorodna grupa, lecz indywidualne osoby o, tak samo jak ludzie normalni, różnych charakterach, preferencjach i potrzebach. Autyzm nie oznacza, że człowiek pasuje 1:1 do jakiegoś z góry określonego schematu zachowań. Byłoby też miło, gdyby nie wrzucano do jednego worka osób zdolnych do bezproblemowego funkcjonowania w społeczeństwie z osobami do tego niezdolnymi. Jest to krzywdzące dla obu tych grup.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA