Poniedziałek, 26 lutego 2024 r. 
REKLAMA

Próby nielegalnego wykupu akcji

Data publikacji: 23 lipca 2019 r. 13:41
Ostatnia aktualizacja: 23 lipca 2019 r. 16:24
Próby nielegalnego wykupu akcji
Zarząd portów ostrzega przed próbami nielegalnego wykupu akcji. Fot. Elżbieta KUBOWSKA  

Akcjonariusze Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA otrzymują ostatnio pisma, w których anonimowe osoby proponują im możliwość wykupu akcji spółki. Pisma nie są sporządzone na papierze firmowym ZMPSiŚ, ani też opatrzone podpisem, zawierają jedynie telefoniczne numery kontaktowe. Zarząd spółki ostrzega, że są to próby nielegalnego wykupu akcji. 

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście informuje, że nie jest nadawcą pism i przestrzega swoich akcjonariuszy przed osobami próbującymi nabyć akcje spółki, które są obecnie objęte zakazem zbywania, co powoduje, że ewentualna umowa sprzedaży akcji będzie nieważna. Jednocześnie ZMPSiŚ przypomina, że zgodnie z zapisami statutu spółki, w szczególności § 11, nabycie akcji może nastąpić jedynie za zgodą spółki, a akcjonariuszom założycielom przysługuje pierwszeństwo w ich zakupie.

Ponadto ZMPSiŚ informuje, że nie udostępniał danych adresowych akcjonariuszy osobom niepowołanym. Niemniej jednak, zgodnie z art. 341 § 7 Kodeksu spółek handlowych, każdy akcjonariusz może przeglądać księgę akcyjną i żądać jej odpisu. Zaznaczyć przy tym należy, że wykorzystywanie przez osoby niepowołane danych akcjonariuszy narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

– Przetwarzanie tych danych poprzez udostępnienie księgi akcyjnej lub jej odpisów osobom trzecim jest dopuszczalne wtedy, gdy jest niezbędne dla zrealizowania uprawnienia przysługującego akcjonariuszom lub spełnienia spoczywającego na spółce ustawowego obowiązku umożliwienia przeglądania księgi akcyjnej – dodaje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ.

Przypomina też, że spółka w 2014 roku rozpoczęła proces umarzania akcji. Wszyscy akcjonariusze o możliwości ich zbycia powiadamiani byli listem poleconym. W korespondencji podawano konkretny termin i miejsce podpisania umowy z akcjonariuszem oraz załączano dokumenty potrzebne w procedurze umorzenia akcji. Poza tym informacje na ten temat udostępniano na stronie internetowej spółki oraz w prasie.

(ek)

Fot. Elżbieta KUBOWSKA

Na zdjęciu: Zarząd portów ostrzega przed próbami nielegalnego wykupu akcji.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Do byly
2019-07-23 16:03:54
Chodzi o ZMPSiS a nie Stocznie.
Real
2019-07-23 14:42:14
Akcja jest tostem. Albo ma wartość, albo Ziobro
były
2019-07-23 14:02:40
Drodzy Stoczniowcy - za żądną cenę nie sprzedajcie akcji- bo akcja stanowi dokument waszej tożsamości stoczniowej. Domagajcie się odbudowy polskiego przemysłu stoczniowego i morskiego, który podstępnie zlikwidowano na życzenie konkurencji Niemiec. Was zmanipulowania, że mają te 15 proc akcji da Wam wpływ na zarządzanie sprawami Stoczni, i ja na nowo odbudujecie. Dziś widzicie, że to było wielkie oszustwo. Dlatego domagajcie się wniesienia aportem Waszych akcji w odbudowę przemysłu stoczniowego i okrętowego ze wsparciem Państwa, co będzie przyszłościowo inwestycją w miejsca pracy waszych wnuków a może jeszcze dzieci i początkiem porozbiorowej- przez neoliberałów - odbudowy Polski. gospodarki, a tym samy wyzwalaniem sie gospodarczym Polski w warunakch globalizacji~~
Kol
2019-07-23 13:49:54
Zakaz zbywania akcji? Mamy wolność obrotu gospodarczego.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA