Niedziela, 14 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Owocna konferencja

Data publikacji: 14 października 2015 r. 22:59
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:30
Owocna konferencja
Fot. gmina Ustronie Morskie  

W Ustroniu Morskim dobiegła końca Konferencja Naukowa „Czysta Energia. Techniczne, ekonomiczne i społeczne aspekty funkcjonowania farm fotowoltaicznych”. Organizatorami wydarzenia był wójt gminy Jerzy Kołakowski oraz Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Patronaty honorowe nad konferencją sprawowali: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek – Premier, Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie, Olgierd Geblewicz - Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, rektor Politechniki Koszalińskiej prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal oraz prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Szczecinie Jacek Chrzanowski. 
 Spotkanie było okazją do wymiany wiedzy dotyczącej uwarunkowań technicznych, ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych funkcjonowania farm fotowoltaicznych. Na temat inwestycji zebrani sporo dowiedzieli się od samorządowców z Ustronia Morskiego. To oni doprowadzili do wzniesienia pierwszej farmy fotowoltaicznej w Polsce usytuowanej na zrekultywowanym wysypisku śmieci. 

- Długo zastanawiałem się, jak wykorzystać teren dawnego wysypiska śmieci. Pomysł posadowienia na nim farmy fotowoltaicznej zrodził się w mojej głowie po wizycie w Niemczech. Okazało się, że spodobał się on także naszym radnym, którzy zgodzili się na inwestycję – wspomina wójt Ustronia Morskiego Jerzy Kołakowski.

Droga do uzyskania pozwolenia na montaż instalacji nie była łatwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na wysypiskach nie można nic budować przez 50 lat od chwili ich zrekultywowania. Na szczęście uznano, że farma fotowoltaiczna na takim terenie może zostać wzniesiona. Od chwili przystąpienia do realizacji zadania do jej zakończenia minęły dwa lata. Teraz włodarze gminy Ustronie Morskie mogą podpowiadać innym, jak ją sprawnie przeprowadzić. Okazją do wymiany doświadczeń w tym zakresie była właśnie zakończona wczoraj konferencja. 

W dwudniowym spotkaniu udział wzięło w sumie 70 osób. Byli wśród nich specjaliści zajmujący się Odnawialnymi Źródłami Energii, naukowcy, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy, mieszkańcy Ustronia Morskiego i ustrońscy gimnazjaliści.

Wśród prelegentów znaleźli się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Śląskiej, Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego z Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania z Warszawy, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Społecznej Akademii Nauk z Łodzi. Autorski referat o budowie farmy fotowoltaicznej w Ustroniu Morskim wygłosiła także pełniąca funkcję Skarbnika Gminy Katarzyna Kruszyńska – mówi Urszula Czachorowska z Urzędu Gminu w Ustroniu Morskim.

Konferencja naukowa była okazją do podpisania kolejnych porozumień zawartych pomiędzy gminą a wyższymi uczelniami, w zakresie organizacji praktyk i staży studentów oraz badań naukowych na ustrońskiej farmie. Do grona siedmiu uczelni wyższych, które mogą już pochwalić się taką współpracą, dołączyły dwie kolejne. 

Organizację konferencji, która miała charakter otwarty, dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. ©℗

Przemysław WEPRZĘDZ

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA