Niedziela, 26 maja 2024 r. 
REKLAMA

O sieci szpitali z dyrektorem Zachodniopomorskiego NFZ

Data publikacji: 28 czerwca 2017 r. 10:39
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:43
O sieci szpitali z dyrektorem Zachodniopomorskiego NFZ
Fot. Dariusz Gorajsk  

W październiku zacznie działać tzw. sieć szpitali – to pakiet nowych rozwiązań, które mają usprawnić organizację szpitalnej opieki zdrowotnej i poprawić dostęp pacjentów do leczenia specjalistycznego. O nadchodzących zmianach rozmawiamy z dyrektorem Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Dariuszem Ruczyńskim.

– Nowa sieć szpitali spowoduje, że w szpitalach nie będzie nadwykonań i limitów?

– Szpital będzie miał jeden duży ryczałt: podstawowy – na leczenie szpitalne i poradnie przyszpitalne; odrębny ryczałt będzie na izbę przyjęć oraz nocną i świąteczną opiekę. Świadczenia dodatkowe, np. zaćma, endoprotezoplastyka, transplantologia będą rozliczane tak jak do tej pory – zależnie od liczby przyjętych pacjentów. Obecnie NFZ finansuje świadczenia z różnych obszarów, pilnując planu finansowego, a nadwykonania w szpitalach finansowane są ze środków niewykorzystanych w innych zakresach świadczeń. Dzięki nowemu sposobowi finansowania dyrektor szpitala sam będzie mógł dokonać przesunięć finansowych i szybciej się rozliczyć z Funduszem. W ryczałcie szpitale dostaną większe środki, zyskają większą elastyczność w zarządzaniu nimi, co pozwoli im szybciej reagować na potrzeby zdrowotne pacjentów i zapewnić im kompleksową opiekę: od poradni, przez oddział szpitalny i opiekę poszpitalną, a nawet rehabilitację. Tak, w  tych zmianach chodzi o lepszą, bardziej kompleksową opiekę nad pacjentem.

– Zmienią się miejsca oraz zasady funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

– Wszystkie szpitale, które wejdą do sieci na poziomie pierwszym, drugim, trzecim i pediatrycznym, mają świadczenia opieki nocnej i świątecznej. U nas większość szpitali ma ten zakres na podstawie dotychczasowych umów. Pozostałe przegrały w konkursie. Teraz tę opiekę będą sprawować wszystkie szpitale: także w Dębnie, Choszcznie, Połczynie-Zdroju, Stargardzie, Gryfinie, Kamieniu Pomorskim, Szczecinku, w szpitalach wojewódzkich w Szczecinie i Koszalinie; Nowogard też sam zabezpieczy te świadczenia.

– To ile zachodniopomorskich szpitali wchodzi do sieci?

– Na 36 zarejestrowanych w województwie podmiotów szpitalnych, 28 bezpośrednio kwalifikuje się do systemu. Osiem nie spełnia kryteriów. Z tego dwa realizują pełne hospitalizacje, ale są monoprofilowe i nie posiadają izby lub SOR-u, więc nie spełniają bezpośrednio kryteriów kwalifikacji: ScanMed Kardiologia w Szczecinku realizuje tylko kardiologię, Centrum Usług Medycznych „Dializa” ze Szczecinka ma tylko oddział nefrologiczny. W tych zakresach będą ogłoszone konkursy uzupełniające. Jeśli chodzi o Affidea Onkoterapia, wystąpiłem do ministra zdrowia o zgodę na wpisanie tego szpitala do systemu i placówka jest już w sieci. Konkurs przewidziany jest także na okulistykę. Trzy pozostałe podmioty realizują tzw. jednodniówki – ustawa nie przewiduje ich udziału w sieci.

Agnieszka Spirydowicz

Fot. Dariusz Gorajski

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

jam
2017-09-23 11:38:59
W tym wszystkim jest tylko jeden mały "problem". Już dziś w szpitalach drastycznie brakuje lekarzy. Gdyby nie rezydenci to wiele oddziałów należałoby w ogóle zamknąć. Polska spośród krajów UE ma najniższy wskaźnik liczby lekarzy przypadających na 1000 osób (to dane powszechnie dostępne). Tymczasem cały pomysł z nocną opieką polega na dołożeniu dodatkowych obowiązków lekarzom pracującym na oddziałach internistycznych. Efekt będzie oczywisty - wielu złoży natychmiastowe wypowiedzenie i gwarantuję , że znajdą sobie spokojniejszą pracę w ciągu kilku dni. Ciekawe ile oddziałów internistycznych po 1 października trzeba będzie zamknąć.
zmiana
2017-07-12 14:30:42
No i czas pokazał. Oddział Okulistyki dziecięcej w Zdrojach będzie zamknięty od sierpnia. Brak słów... na wizytę czekało się miesiącami, a co teraz? Jechać do Poznania? Brak słów
Ta "reforma" oznacza
2017-06-28 20:22:04
likwidację 1/4 szpitali.
gufi
2017-06-28 11:42:30
W ryczałcie Panie Dyrektorze będą mogli sobie przesuwać środki ale też będą zainteresowani głownie tym aby nie robić kosztów a więc ograniczać leczenie.
szp
2017-06-28 11:12:29
Czas pokaże, a pacjenci ocenią.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA