Piątek, 01 marca 2024 r. 
REKLAMA

Most kolejowy w Podjuchach będzie zastąpiony wyższym

Data publikacji: 19 lutego 2019 r. 09:40
Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2019 r. 18:00
Most kolejowy w Podjuchach będzie zastąpiony wyższym
 

Most kolejowy nad Regalicą w szczecińskich Podjuchach zostanie zastąpiony bardziej funkcjonalnym, nowoczesnym obiektem. Większy prześwit będzie ulgą dla armatorów żeglugi śródlądowej. Od lat narzekali na obecny zbyt niski most i często się psujące zwodzone przęsło. Na razie trwają prace projektowe i procedury administracyjne. Budowa nowego mostu ma ruszyć w przyszłym roku. Ze starego pozostanie tylko zabytkowe ruchome przęsło.

Budowa nowego mostu kolejowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą realizowana jest w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, finansowanego przez Bank Światowy oraz Bank Rozwoju Rady Europy. Za inwestycję odpowiada Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Ma ona strategiczne znaczenie dla żeglugi w szczecińskim węźle wodnym oraz dla polsko-niemieckiej akcji lodołamania. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego prześwitu.

– Most w stanie istniejącym, z uwagi na zbyt niski prześwit pionowy oraz awaryjność przęsła ruchomego, utrudnia i niejednokrotnie wstrzymuje prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej oraz ruch lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania – mówi Tomasz Pietras, dyrektor RZGW w Szczecinie. – Filary nurtowe wstrzymują spływ lodu w kluczowych momentach akcji, odcinając lodołamacze stacjonujące poniżej mostu od obszaru prowadzenia lodołamania na Odrze. Istniejący most nie spełnia również wymogów dla międzynarodowej klasy śródlądowej drogi wodnej Vb, określonej dla Regalicy zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji śródlądowych dróg wodnych.

Most w Podjuchach ma więc istotne znaczenie także dla płynności funkcjonowania żeglugi.

Z wymienionych względów inicjatorem i inwestorem przedsięwzięcia jest szczeciński RZGW, który od lat zabiegał o przebudowę tego obiektu. We wrześniu 2015 r. podpisano umowę pożyczki pomiędzy Polską a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju (BŚ) i tym samym zapewniono finansowanie m.in. tej inwestycji.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę istniejącego obiektu poprzez rozbiórkę trzech stałych przęseł wraz z podporami, z wyjątkiem wpisanego do rejestru zabytków przęsła ruchomego, oraz budowę nowego mostu kolejowego w nowym śladzie.

– Pociąga to za sobą konieczność dostosowania infrastruktury kolejowej i istniejącego uzbrojenia terenu w obrębie dojazdów do obiektu, w tym przebudowę układu stacji kolejowej Szczecin Podjuchy oraz odejścia linii 428 – wyjaśnia Bogdan Zakrzewski, zastępca dyrektora RZGW w Szczecinie. – Przebudowa mostu i układu dojazdowego została skoordynowana z innymi inwestycjami w tym rejonie, związanymi m.in. z planami rozwoju Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Nowy most nie będzie miał przęsła zwodzonego, a jego konstrukcja w całości zostanie wyniesiona na ok. 6,20 m ponad poziom tzw. wielkiej wody żeglownej (to ponad dwa razy więcej niż dzisiejszy prześwit). Ponadto, mniej będzie filarów umiejscowionych w nurcie rzeki.

– Obecnie prace znajdują się na etapie projektowym, równolegle prowadzone są procedury administracyjne i uzgodnienia z PKP-PLK oraz innymi interesariuszami przebudowy – dodaje dyrektor Zakrzewski.

Jak podaje RZGW, planowany okres realizacji robót budowlanych to lata 2020 – 2022.

Elżbieta KUBOWSKA

Wizualizacje: RZGW

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

bigworm
2019-11-13 17:53:11
I bardzo dobrze. Chciałbym zobaczyć lepsze wizki bo z tych niewiele wynika.
czyt
2019-02-19 15:26:55
Nareszcie!
tollo
2019-02-19 11:36:50
ze zdjęcia nie wynika żeby było wyższe,coś tu nie tak.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA