Poniedziałek, 20 maja 2024 r. 
REKLAMA

Dzień Sołtysa

Data publikacji: 11 marca 2019 r. 06:54
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:34
Dzień Sołtysa
Sołtys Roku 2016 – Michał Olejniczak, sołtys Siemczyna w gminie Czaplinek Fot. Anna Kwacz  

11 marca obchodzony jest w naszym kraju Dzień Sołtysa. W Polsce funkcjonuje ponad 40 tys. sołectw, zatem jest to święto dużej grupy społecznej.

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy, sołtys jej organem wykonawczym. Sołectwa ustanawiane są przeważnie na obszarze wiejskim. W miastach jednostkami pomocniczymi gminy są osiedla czy dzielnice.

Do kompetencji sołtysa należy reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrania wiejskiego, wcielanie w życie uchwał rady gminy dotyczących sołectwa, pobór podatku rolnego i leśnego, uczestnictwo w posiedzeniach rady gminy.

Sołtysi przyjmują często rolę animatorów życia społecznego, kulturalnego w małych ojczyznach. Ich autorytet wzmacnia sposób doboru – są wybierani przez zebrania wiejskie i z reguły na taki wybór muszą zasłużyć swą wcześniejszą aktywnością. Do pomocy mają radę sołecką, która też jest wybierana przez mieszkańców. Uprawnienia sołtysa uregulowane są w statutach sołectw.

Urząd sołtysa zakorzeniony jest głęboko w historii. Został utworzony na przełomie XII i XIII wieku, jeszcze w czasach feudalnych. Później przechodził różne koleje losu, jednakże na każdym etapie historii społeczność lokalna potrzebowała swojego reprezentanta.

(a)

Na zdjęciu: Sołtys Roku 2016 – Michał Olejniczak, sołtys Siemczyna w gminie Czaplinek
Fot. Anna Kwacz

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA