Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Cały Szczecin w kwiatach. Czas na zgłoszenia do 23 czerwca!

Data publikacji: 30 maja 2019 r. 08:15
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:41
Cały Szczecin w kwiatach. Czas na zgłoszenia do 23 czerwca!
 

To już 45. edycja najbardziej lubianego i uznanego z konkursów „Cały Szczecin w kwiatach”, którego organizatorem jest nasza redakcja. W tegorocznej jego odsłonie zarówno uczestników, jak i naszych Czytelników czekają nowości. Rozszerzamy do pięciu liczbę głównych kategorii, w których toczyć się będzie zielona rywalizacja o palmę pierwszeństwa, puchary i nagrody. Zmieniamy – co istotne – zasady przyjmowania samych zgłoszeń. Inna niż dotąd będzie formuła wyłaniania listy finalistów, a spośród nich zwycięzców. Na zgłoszenia czekamy do 23 czerwca.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy ukwiecają swoje balkony i tarasy, pielęgnują przydomowe ogrody czy inne tereny zielone, w tym podwórka, przedogródki, przyblokowe zieleńce czy klomby. Jak również – to nowość – aranżują swoje tzw. małe zielone enklawy zlokalizowane w kompleksach rodzinnych ogrodów działkowych. Udział w nim mogą wziąć nie tylko osoby prywatne, ale także szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, instytucje, organizacje społeczne, firmy i lokale usługowe, handlowe, gastronomiczne, wspólnoty mieszkaniowe, także spółdzielnie.

Jury będzie oceniać zgłoszone do konkursu zielono-kwiatowe enklawy w kategoriach: balkony, ogrody, inne formy zagospodarowania terenu zielonego (tu w podziale na zgłoszenia indywidualne i zgłoszenia zbiorowe/instytucji) oraz ogródki działkowe. Pod kątem doboru i różnorodności nasadzonych roślin, walorów estetycznych i oryginalności kompozycji, jak również wiedzy oraz zaangażowania twórców bajkowych ogrodów. Ideą tej rywalizacji jest bowiem „propagowanie estetyki oraz różnych form upiększania miejsca zamieszkania poprzez dobór i pielęgnację kwiatów i krzewów oraz innych oryginalnych rozwiązań zagospodarowania terenów zielonych”. Podobnie jak w minionych latach przyznana zostanie specjalna Nagroda Publiczności, której laureata wyłoni SMS-owe głosowanie Czytelników „Kuriera”.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby lub podmiotu zgłaszającego, dane kontaktowe (numer telefonu, najlepiej komórkowy), precyzyjne dane adresowe zgłaszanego miejsca (w przypadku kompleksów rodzinnych ogrodów działkowych prosimy o dokładną lokalizację przez podanie nazwy kompleksu, numeru konkretnej działki i ewentualnie – bo tak też bywa – nazwy alejki) oraz nadesłanie zdjęć (w liczbie 3-5, w formie papierowej lub w formie cyfrowej, przy czym każde z nich nie może przekraczać 5 Mb) bądź krótkiego filmu, który nie może przekraczać 30 Mb, ukazujących to miejsce. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać plan ogólny i najatrakcyjniejsze elementy przestrzeni, które poddane zostaną wstępnej, pierwszej ocenie członków jury.

W zgłoszeniu warto też wskazać kategorię. Natomiast w tytule e-maila lub na karcie/kopercie należy umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”. Miejsce złożenia zgłoszeń – redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (skrzynka na budynku lub sekretariat). Zgłoszenie można wysłać też zwykłą pocztą (list z prezentacją, w tym zdjęcia w formie papierowej, ewentualnie zdjęcia w formie cyfrowej lub film na nośniku danych jak płyta CD/DVD, pendrive) lub pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: kwiaty@24kurier.pl. Materiały konkursowe nie będą zwracane.

Na podstawie nadesłanych lub dostarczonych do redakcji zgłoszeń wraz z załączonymi do nich prezentacjami w formie zdjęciowej lub filmowej członkowie jury poddadzą je wstępnej ocenie i selekcji. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem/zgłaszającym terminie dokona wizytacji miejsca, o ile zostanie ono zakwalifikowane do finału konkursu lub gdy wizja lokalna będzie wymagana dla wyjaśnienia jakichkolwiek zastrzeżeń co do udziału w konkursie. Wizytacje miejsc wytypowanych do ścisłego finału jurorzy planują w sierpniu.

Wzorem lat minionych z początkiem efekty pracy i pasji tych osób, które znajdą się na liście finałowej w każdej z kategorii, prezentować będziemy w poszczególnych wydaniach na łamach „Kuriera” oraz na redakcyjnym portalu www.24kurier.pl.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas finałowej gali, która tradycyjnie odbędzie się w ostatnią niedzielę września.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału i do wspólnej zabawy! ©℗

Tekst i fot. Mirosław WINCONEK

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

przyroda
2019-05-31 20:45:25
obrazek ladny ale dlaczego trawa NIE skoszona? to tak jakby sie NIE uczesano!!!

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA