Czwartek, 30 maja 2024 r. 
REKLAMA

Nabór do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęty

Data publikacji: 09 maja 2018 r. 20:01
Ostatnia aktualizacja: 25 sierpnia 2019 r. 18:46
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęty
 

Rozpoczął się nabór do liceów, techników i branżówek Szczecina. Najmniej czasu na złożenie dokumentów mają kandydaci do szkół sportowych, dwujęzycznych i klasy z maturą międzynarodową. Tam termin naboru upływa 22 maja. Pozostali na zastanowienie mają niemal o miesiąc dłużej - do 19 czerwca.

Tegoroczna rekrutacja do liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia jest prowadzona elektronicznie poprzez stronę: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolaponadgimnazjalna/nabor/. Jest tam wniosek o przyjęcie oraz (w zakładce Dokumenty) wzory niezbędnych oświadczeń i informacja o dokumentach, jakie kandydaci powinni złożyć wraz wnioskiem o przyjęcie. Znajdziemy tam harmonogram rekrutacji oraz ofertę szczecińskich szkół ponadgimnazjalnych z podanymi profilami klas i zawodami, w jakich kształcą. Jest tam również obszerny poradnik dla kandydatów, który odpowiada na pytania związane z naborem. Są tam też informacje dotyczące zasad przyjęcia laureatów i finalistów konkursów.
 
Jak wypełnić wniosek o przyjęcie? Każdy uczeń, który kończy trzecią klasę gimnazjum, ma prawo do wyboru trzech szkół ponadgimnazjalnych, w których może wybrać dowolną liczbę oddziałów. Na pierwszym miejscu w podaniu powinien wpisać szkołę i klasę, na której najbardziej mu zależy. Rekrutacja prowadzona jest do poszczególnych klas, a nie szkół, więc kolejność klas w podaniu jest istotna. Po wypełnieniu wniosku w formie elektronicznej, kandydat powinien go wydrukować i podpisać, muszą to zrobić także jego rodzice. Wniosek należy złożyć w szkole pierwszego wyboru.
 
Uczniowie, którzy wśród wybranych oddziałów, wskażą klasy: sportowe, mistrzostwa sportowego, dwujęzyczne lub z programem pre-IB muszą złożyć dokumenty do wtorku 22 maja do godz. 15, gdyż w dniach: 23 maja-8 czerwca czekają ich testy kompetencji językowych oraz próby sprawności fizycznej. Terminy znajdują się w zakładce Informator stronie internetowej naboru, lecz terminy prób sprawności fizycznej należy sprawdzić w szkole.

Uczniowie, którzy na podaniu wskażą pozostałe klasy na złożenie dokumentów mają czas do wtorku 19 czerwca - do godz. 15.

W rekrutacji pod uwagę brane są między innymi wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych przedmiotów, zależnie od profilu wybranej klasy). Dodatkowe punkty kandydat otrzyma za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, szczególne osiągnięcia, także w zakresie aktywności społecznej. W rekrutacji do klas dwujęzycznych funkcjonujących w liceach ogólnokształcących oraz klasy z programem pre-IB pod uwagę brany jest też wynik sprawdzianu kompetencji językowych. W przypadku naboru do klas sportowych i klas mistrzostwa sportowego w pierwszej kolejności pod uwagę brany jest wynik próby sprawności fizycznej, a w drugiej pozostałe kryteria.

Wstępne wyniki tegorocznego naboru zostaną podane 6 lipca o godz. 12. Następnie kandydaci będą mieli czas na obowiązkowe potwierdzenie woli nauki. Ostateczne wyniki naboru zostaną ogłoszone 11 lipca.
 
Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 12 lipca. Informacje o wolnych miejscach w poszczególnych placówkach dostępne będą na stronie internetowej tegorocznego naboru. Na złożenie dokumentów kandydaci będą mieli czas jedynie do 16 lipca. Listy przyjętych zostaną podane 10 sierpnia. ©℗

Elżbieta Kubera

Fot. Dariusz Gorajski

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA