Niedziela, 19 maja 2024 r. 
REKLAMA

Zachodniopomorskie zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu. Skutecznie wyrównują szanse

Data publikacji: 09 listopada 2020 r. 16:00
Ostatnia aktualizacja: 09 listopada 2020 r. 16:00
Zachodniopomorskie zwycięzcą ogólnopolskiego konkursu. Skutecznie wyrównują szanse
 

O potrzebach osób z niepełnosprawnością mówi się nie od dzisiaj. Samo mówienie na nic się jednak nie zda bez wdrażania konkretnych działań. Nie chodzi tylko o likwidację barier architektonicznych w przestrzeniach miejskich. Potrzebne są także inne formy wsparcia. Osobom z niepełnosprawnością śpieszą z pomocą liczne organizacje pozarządowe. O tych, którym przez życie wędruje się trudniej pamiętają też samorządy, także wojewódzkie. Skuteczność działań jednych i drugich jest większa, gdy współpracują. Województwo Zachodniopomorskie jest liderem w tym zakresie. Rozpoczęty 2 lata temu projekt „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług” przyniósł spodziewane efekty. Mowa o inicjatywie Urzędu Marszałkowskiego realizowanej w partnerstwie z: Fundacją Nauka dla Środowiska, Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej i Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Celem projektu, o którym mowa, było stworzenie oferty usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych i ich rodzin.

Współpraca zaowocowała otwarciem mieszkań wytchnieniowych w Szczecinie i Kołobrzegu , dwóch wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, organizacją cyklicznych szkoleń dla opiekunów, dofinansowaniem remontów mieszkań czy rozwojem sąsiedzkich usług opiekuńczych.

W ramach projektu wdrażany jest w oparciu o nowoczesną technologię komunikacji system sąsiedzkich usług opiekuńczych. Dla 31 osób z niepełnosprawnością i ich rodzin jednym z najważniejszych efektów programu był remont ich prywatnych mieszkań, które zostały dostosowane do ich potrzeb. Założenia projektu Urzędu Marszałkowskiego, jak i namacalne jego efekty dostrzeżone zostały przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Od 10 lat organizuje ona konkurs „Samorząd Równych Szans”. Jego celem jest popularyzacja szeroko rozumianych działań pomocowych dla osób z niepełnosprawnościami. W tym roku laureatem konkursu został także Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego. Doceniono opisywany wyżej projekt „Dobre Wsparcie – system lokalnych usług”.

- Zwycięstwo w tym konkursie to dla nas szczególna nagroda, która pokazuje kierunek naszych codziennych działań. Na Pomorzu Zachodnim chcemy stanowić spójną społeczność, która daje szansę każdemu. Jednoznacznie opowiadamy się za takimi wartościami jak równość, solidarność, otwartość na potrzeby innych, tolerancja. Dzięki dziesiątkom działań, które realizujemy we współpracy z organizacjami pozarządowymi, udaje się nam tworzyć nowe możliwości dla wszystkich, którym w życiu trudniej, w tym dla osób z niepełnosprawnością. Partnerska formuła pierwszej edycji projektu zdała egzamin wzorcowo – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, dziękując przy okazji zarówno jego partnerom, jak i koordynującemu działania zespołowi Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.

Podziękowania dla zespołu ROPS są jak najbardziej na miejscu. To właśnie tam zrodził się pomysł „Dobrego Wsparcia”, który charakteryzuje się trzema ważnymi cechami.

- Po pierwsze jest to kompleksowość działań. Stworzyliśmy wysokiej jakości usługi szyte na miarę poszczególnych osób i rodzin. Nie osiągnęlibyśmy tego bez drugiego filaru, a więc partnerskiej współpracy administracji z organizacjami pozarządowymi. I po trzecie najważniejsze, udało nam się zdobyć zaufanie mieszkańców – mówi dyrektor ROPS Dorota Rybarska-Jarosz podkreślając, że przez tego typu działania przywracane jest zaufanie do służ publicznych i społecznych.

Zachodniopomorski projekt „Dobre Wsparcie”, który realizowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, już w ubiegłym roku został nagrodzony. Wtedy to zwyciężył w międzynarodowym konkursie „Regio Stars Awards” organizowanym przez Komisję Europejską.

Projekt „Dobre Wsparcie” będzie kontynuowany. Dotychczasowi partnerzy postanowili znów połączyć siły. Nowy projekt, któremu nadano nazwę „Region Dobrego Wsparcia” będzie realizowany do końca marca 2023 roku. W jego ramach postawną kolejne mieszkania wytchnieniowe, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego oraz rozwijana będzie sieć sąsiedzkich usług opiekuńczych.

- W Polsce brakuje opiekunów osób zależnych i ten problem z każdym rokiem będzie narastał z powodu szybkiego starzenia się społeczeństwa. Wsparcie jest teraz szczególnie potrzebne, także ze względu na aktualną sytuację epidemiczną. Dzięki zaangażowaniu partnerów społecznych będziemy bezpośrednio docierać do osób, które potrzebują pomocy – zapowiada członek Zarządu Województwa Anna Bańkowska.

(pw)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA