Środa 07 grudnia 2022r. 
REKLAMA

Należy złożyć papierowe akcje

Data publikacji: 2020-10-02 09:58
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-29 10:30
Należy złożyć papierowe akcje
Dokumenty akcji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście należy składać w siedzibie spółki przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie (po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się). Fot. Elżbieta KUBOWSKA  

Wszyscy posiadacze papierowych akcji spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście proszeni są do ich złożenia w celu tzw. dematerializacji, czyli zastąpienia formą elektroniczną. To wynik zmian w kodeksie spółek handlowych, które weszły w życie 1 stycznia tego roku. Są one wyrazem dostosowania polskiego prawa do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2017/828.

Zgodnie z nowelizacją, do 28 lutego 2021 roku wszystkie spółki akcyjne, w tym również Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA, są zobowiązane do przeprowadzenia dematerializacji swoich akcji. Będzie to polegać na zniesieniu dokumentowej – czyli papierowej – formy akcji przy jednoczesnym ich ewidencjonowaniu w systemie elektronicznym, również w odniesieniu do akcji, które zostały już wyemitowane.

Warto wiedzieć, że od 1 marca 2021 roku niezdematerializowane akcje co do zasady utracą swoją moc obowiązującą. Oznacza to, że akcjonariusze do chwili złożenia dokumentu posiadanych akcji wraz z wnioskiem o wpisanie do rejestru akcjonariuszy nie będą mogli korzystać z przysługujących im uprawnień, np. do głosu. Mimo utraty mocy obowiązującej, dokumenty akcji zachowają przez kolejnych pięć lat moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe.

Zdematerializowane akcje spółki będą ewidencjonowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez uprawniony podmiot.

– Dokumenty akcji Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście należy składać od 19 października 2020 roku w pokoju nr 34, na parterze siedziby spółki przy ul. Bytomskiej 7 w Szczecinie, w poniedziałki w godzinach 10-15 oraz w środy od godziny 10 do 16, po wcześniejszym umówieniu się pod numerem telefonu: 91 430-83-84 – informuje Monika Woźniak-Lewandowska z ZMPSiŚ. – Z uwagi na wymogi sanitarne akcjonariusze proszeni są o przestrzeganie terminów umówionych wizyt oraz posiadanie maseczki ochronnej.

Do 30 września 2020 roku zarząd spółki zobowiązany był do zawarcia umowy o prowadzeniu rejestru akcjonariuszy z podmiotem wybranym w uchwale walnego zgromadzenia. Spółka zawarła taką umowę 15 września z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółką Akcyjną Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie. Była to realizacja uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z 29 czerwca br. Zgodnie z postanowieniami zawartej umowy, PKO BP BM będzie prowadzić rejestr akcjonariuszy w imieniu i na zlecenie ZMPSiŚ SA. Wszelkie dane osobowe akcjonariuszy oraz osób uprawnionych zostaną udostępnione przez spółkę podmiotowi prowadzącemu rejestr, w wyniku czego PKO BP BM będzie pełnić funkcję administratora ich danych osobowych w związku z prowadzonym rejestrem. Na mocy wspomnianej umowy, po założeniu rejestru, podmiotem uprawnionym do aktualizacji danych osobowych w nim zawartych będzie PKO BP BM. Dlatego w przypadku konieczności poprawienia lub uzupełnienia danych po 28 lutego 2021 roku akcjonariusze spółki powinni się kontaktować bezpośrednio z PKO BP BM (do tego dnia należy się kontaktować w tej sprawie ze spółką).

Adres prowadzącego rejestr to: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa. Punkt obsługi klienta w Szczecinie: al. Niepodległości 44, 70-404 Szczecin, tel. 91 430 62 84.

Od 1 marca 2021 roku nastąpi utrata mocy obowiązującej akcji w formie dokumentowej, a pięć lat później – od 1 marca 2026 roku – utrata mocy dowodowej akcji w wersji papierowej.

(ek)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA