Wtorek 31 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Wyemitują akcje na wsparcie Polimerów Police

Data publikacji: 2019-04-05 10:25
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-14 11:51
Wyemitują akcje na wsparcie Polimerów Police
 

Akcjonariusze Grupy Azoty Police zdecydują 26 kwietnia 2019 r. o emisji akcji wspierającej realizację planów inwestycyjnych. Przychylili się do wniosku Skarbu Państwa o przerwę w obradach, uzasadnionego koniecznością dokończenia analiz.

Wznowienie obrad Walnego Zgromadzenia Spółki nastąpi w dniu 26 kwietnia 2019 r. o godzinie 12 w Policach. Po przerwie akcjonariusze zdecydują w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w kwocie ok. 1 mld zł (poprzez emisję nie mniej niż 1 i nie więcej niż 110 mln szt. akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda). Ostateczna wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Grupy Azoty Police oraz liczba i cena emisyjna akcji nowej emisji zostaną określone przez zarząd spółki.

– Wniosek Skarbu Państwa zakresie ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia dotyczącego podwyższenia kapitału w Grupie Azoty Police jest naturalny i zrozumiały. Skala oraz znaczenie projektu Polimery Police dla grupy kapitałowej Grupa Azoty, a także szerzej – całej gospodarki – jest na tyle duże, że wymaga dokonania głębokiej analizy. Projekt jest realizowany zgodnie z zakładanym planem - w marcu wstępnie wybrano Hyundai Engineering jako generalnego wykonawcę projektu, a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji instalacji nastąpi w 2022 roku. Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla grupy kapitałowej Grupa Azoty, jak i dla polskiego sektora przemysłowego – mówi dr Wojciech Wardacki, prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA oraz Grupy Azoty SA.

Środki potencjalnie pozyskane z podwyższenia kapitału zakładowego spółki umożliwią realizację planów inwestycyjnych związanych z projektem Polimery Police, w tym stanowić będą wzmocnienie zaangażowania w rozwój obszarów niezwiązanych z produkcją nawozową. Pozwoli to na dywersyfikację przychodów i ograniczy zjawisko sezonowych wahań popytu na produkty spółki oraz całej Grupy Azoty. Celem projektu Polimery Police realizowanego przez spółkę celową PDH Polska SA, będącą spółką zależną Polic oraz Grupy Azoty SA, jest budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego obejmującego instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy (gazoport), infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.

– Inwestycja Polimery Police oznacza m.in. istotną dywersyfikację działalności o atrakcyjny i silnie rosnący rynek tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu. Zakładamy, iż udział segmentu tworzyw sztucznych wzrośnie w ciągu kilku lat do ok. 1/3 skonsolidowanych przychodów całej Grupy Azoty, wobec ok. 15 proc. w 2017 roku – dodaje prezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA oraz Grupy Azoty SA.

W wyniku realizacji projektu Polimery Police powstanie kompleks chemiczny o zdolności produkcyjnej do 437 tys. ton polipropylenu rocznie. Inwestycja istotnie poprawi pozycję Polski wśród europejskich producentów tworzyw sztucznych, która dołączy do czołowych producentów polipropylenu w Europie oraz największych producentów w regionie CEE (produkcja ok. 700 tys. ton). Tym samym realizacja projektu Polimery Police może mieć strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki. Pozwoliłaby istotnie zredukować ujemny bilans handlowy w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocniłaby niezależność energetyczno-surowcową kraju.

(isz)

Fot. Elżbieta Kubowska

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA