piątek, 04 grudnia 2020r.

Co nowego w projekcie 12,5 m dla Szczecina?

Data publikacji: 2018-11-22 11:33
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-22 11:39
Co nowego w projekcie 12,5 m dla Szczecina?
W rejonie Basenu Kaszubskiego zmodernizowane zostaną dwa istniejące nabrzeża: Katowickie i Chorzowskie (u góry zdjęcia). Nieużywany Basen Notecki (u dołu zdjęcia) – odnoga Basenu Górnośląskiego – będzie zasypany. Fot. Marek CZASNOJĆ  

Zgodnie z planem przebiegają prace dotyczące modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Przypomnijmy, że umowę na wykonanie głównych prac podpisano pod koniec września. Inwestorem jest Urząd Morski w Szczecinie, a wykonawcą – belgijsko-holenderskie konsorcjum. Równolegle swoje inwestycje, dostosowujące do nowej głębokości nabrzeża i baseny portowe, prowadzi Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Zainteresowane strony co jakiś czas się spotykają w celu wymiany informacji i koordynacji prac.

Modernizacja toru wodnego obejmuje jego pogłębienie do 12,5 m na odcinku 62 km, z równoczesnym poszerzeniem do 100 m oraz przebudowę m.in. skarp brzegowych, pogłębienie i poszerzenie obrotnic statków, a także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych w postaci dwóch sztucznych wysp na Zalewie Szczecińskim, które powstaną z urobku wydobytego podczas prac czerpalnych.

Projekt jest realizowany przy współudziale środków Unii Europejskiej i w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Jego całkowita wartość wynosi ok. 1,4 mld zł. Wartość kontraktu, który został podpisany z wykonawcą – belgijsko-holenderskim konsorcjum firm Dredging International i Van Oord Dredging Contractors and Marine Contractors, wynosi 1 mld 336 mln zł, a termin wykonania prac to 42 miesiące od momentu podpisania umowy.

– W październiku otrzymaliśmy, za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych, pozytywną ocenę projektu zawartą w raporcie niezależnych ekspertów IQR (Independent Quality Review), który to raport został już przesłany do Komisji Europejskiej – poinformował Wojciech Zdanowicz, dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie. – W samym projekcie natomiast inżynier kontraktu rozpoczął przyrodniczy monitoring przedinwestycyjny, a wykonawca prowadzi prace kontraktowe. Odbywają się z nim spotkania, m.in. w sprawie koordynacji wodnego placu budowy. Wykonawca przedstawia nam do zatwierdzenia umowy z proponowanymi podwykonawcami. W tej chwili trwa ich weryfikacja. Wykonawca złożył już wstępny harmonogram prac projektowych, którego elementem jest również wykaz wszystkich czynności i dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę.

W grudniu odbędzie się pierwsza, w ramach podpisanej umowy na promocję projektu, konferencja prasowa.

Dzięki tej inwestycji do szczecińskiego portu będą mogły wpływać statki dwa razy większe niż obecnie.

– Efekt będzie wtedy, gdy ZMPSiŚ przygotuje baseny portowe i nabrzeża o tych samych parametrach, jakie będzie miał zmodernizowany tor wodny – żeby te statki nie utknęły na końcu toru, tylko mogły przybić do nabrzeża i zostać obsłużone przez operatorów portowych – mówił Marek Trojnar, szef Biura Strategii i Rozwoju w ZMPSiŚ, podczas konferencji NaviRail 2018, która się odbyła w Szczecinie. – Dlatego, niezależnie od Urzędu Morskiego, realizujemy dwa zadania inwestycyjne.

Obydwa przedsięwzięcia mają w nazwie „poprawa dostępu do portu morskiego w Szczecinie”. Zadania dotyczą dwóch rejonów: Kanału Dębickiego i Basenu Kaszubskiego.

– W ramach tych zadań w części drobnicowej przystosowujemy do głębokości 12,5 m Kanał Dębicki i znajdujące się tam nabrzeża Czeskie i Słowackie, już w tej chwili kończy się budowa nabrzeża zamykającego – Spółdzielczego, a od strony Ostrowa Grabowskiego zbudujemy zupełnie nowe nabrzeże – Norweskie – wymieniał
M. Trojnar. – Kanał z szerokości
120 m zostanie powiększony na całej swojej długości do 200 m, czyli tak jak jest dzisiaj na wysokości nabrzeża Fińskiego.

Szef Biura Strategii i Rozwoju w ZMPSiŚ powiedział, że podobne działania dotyczą części masowej, czyli rejonu Basenu Kaszubskiego.

– Tam zmodernizujemy dwa istniejące nabrzeża: Katowickie i Chorzowskie, przy czym Katowickie zostanie przedłużone o obecne dalbowe nabrzeże Zabrzańskie, tak żeby można było przy nabrzeżu Katowickim obsłużyć dwa największe statki mogące zgodnie z przepisami zawijać do Szczecina, czyli w sumie uzyskamy trzy stanowiska statkowe: dwa przy Katowickim i jedno przy Chorzowskim – tłumaczył M. Trojnar. – I jeszcze w ramach tej inwestycji odtworzymy dla firmy Metraco stanowisko dalbowe – przy nabrzeżu Dąbrowieckim, bo w wyniku przedłużenia Katowickiego musimy istniejące przy nim dalbowe zlikwidować. Urobek z pogłębienia Basenu Kaszubskiego wykorzystamy do zasypania Basenu Noteckiego, który dzisiaj ze względu na stan techniczny jest praktycznie nieużywany, a operatorowi brakuje terenów na składowanie towarów. Zlikwidujemy więc zbędny basen, a uzyskamy dwa hektary nowego terenu.

Marek Trojnar podkreślił, że działania ZMPSiŚ są ściśle powiązane z pracami Urzędu Morskiego.

– Nie tylko sprawa zakresu, ale przede wszystkim czasu, terminów – uściślił. – Chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że tor wodny jest gotowy, a my jako właściciel i wykonawca infrastruktury portowej się spóźniamy.

Jak dodał, na życzenie Inicjatywy Jaspers (Joint Assistance to Support Projects In European Regions – Wspólna Pomoc we Wspieraniu Projektów dla Europejskich Regionów) powstał komitet koordynujący, w skład którego wchodzą przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, ZMPSiŚ oraz instytucji zarządzającej, wdrażającej projekt. Co jakiś czas odbywają się spotkania przedstawicieli tego komitetu.

Niedawno (16 listopada) doszło do kolejnego – w siedzibie ZMPSiŚ. Uczestniczył w nim m.in. pełnomocnik ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, przedstawiciele komitetu sterującego, Inicjatywy Jaspers, CUPT-u, UMS, ZMPSiŚ oraz wykonawców dokumentacji dla projektów poprawiających dostęp do portu w rejonie Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Poinformowano o stopniu zaawansowania realizacji poszczególnych zadań.

Dodajmy, że swoje inwestycje, również mające na celu dostosowanie się do obsługi większych statków, prowadzą portowe spółki przeładunkowe, w tym największe: Bulk Cargo-Port Szczecin oraz DB Port Szczecin. ©℗

Elżbieta KUBOWSKA


Partnerzy dodatku:

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ