Czwartek, 18 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Zapisane w „Kurierze” (28-30.07.1959)

Data publikacji: 29 stycznia 2024 r. 10:51
Ostatnia aktualizacja: 29 stycznia 2024 r. 10:51
Zapisane  w „Kurierze” (28-30.07.1959)
 

60 statków znajduje się w porcie szczecińskim

Po kilkunastu dniach nieco zmniejszonego, w porcie szczecińskim przy nabrzeżach znajduje się znowu 60 jednostek o łącznym tonażu 100 tys. ton. W Basenie Górniczym stoi 35 statków różnych bander, najwięcej skandynawskich. W ciągłym ruchu są też wszystkie dźwigi oraz taśmowiec.

7 ogromnych jednostek pełnomorskich wyładowuje fosforyty i apatyty, przeznaczone częściowo dla kraju lub idących tranzytem do Czechosłowacji i NRD.

Nieustanne deszcze nie przeszkadzają załadunkom węgla ani wyładunkom innych masowych towarów. natomiast na nabrzeżach drobnicowych "Ewa" i "Starówka" tworzą się korki. Nie każdy towar znosi równie dobrze jak węgiel wilgoć - niektóre z nich muszą czekać na pogodę.

Na placach przed magazynami stoi tez sporo "Spartaków", czekających na miejsce na statkach. Ponieważ ruch wzmaga się z każdym dniem, port zaczyna odczuwać brak robotników.

„Kurier Szczeciński” z 28 lipca 1959 r.

Reklama w jednym ręku

Przedsiębiorstwa handlowe Szczecina skupiły fundusze przeznaczone na cele reklamy w specjalnej komórce, zorganizowanej przy Zjednoczeniu Przedsiębiorstw Handlowych. Była to bardzo słuszna myśl, efekty staną się w najbliższym czasie widoczne. Zjednoczenie zleciło Pracowni Sztuk Plastycznych wykonanie projektów zamalowania ścian szczytowych.

W Wydziale Architektoniczno_Budowlanym MRN zademonstrowano nam efektowne plansze. I tak np. ściana szczytowa przy ul. Przyjaźni na której widniej obecnie samotna reklama Toto-Lotka zostanie w całości zamalowana i zachęcać będzie konsumentów do korzystania z usług placówek handlu uspołecznionego. Autorami projektów są plastycy z prawdziwego zdarzenia - a nie, jak to dotychczas bywało - amatorzy, dlatego estetyczny wygląd ścian szczytowych nie będzie nasuwał chyba żadnych wątpliwości.

Również w innych punktach miasta wiele ślepych ścian zostanie ozdobionych barwnymi reklamami. Piękne z pożytecznym.

„Kurier Szczeciński” z 29 lipca 1959 r.

Nowe statki dla polskiej floty

Polskie Linie Oceaniczne podpisały podpisały już ostatecznie umowę ze stocznią w Rijece na budowę trzech drobnicowców, o nośności 8,5 tys. DWT każdy. Statki te, których budowa rozpocznie się w 1960 r., oddane zostaną do eksploatacji do września 1961 roku i skierowane zostaną na linię południowo-afrykańską. 15 sierpnia br. ukończona zostanie, również w Jugosławii, w stoczni w Puli - budowa tankowca "Karpaty", o nośności 19.600 DWT.

„Kurier Szczeciński” z 30 lipca 1959 r.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA