Poniedziałek, 20 maja 2024 r. 
REKLAMA

Nasi seniorzy - wigor, aktywność, uśmiech!

Data publikacji: 20 września 2019 r. 17:10
Ostatnia aktualizacja: 20 września 2019 r. 21:13
Nasi seniorzy - wigor, aktywność, uśmiech!
 

Juliusz Glaser, prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bobolicach, gmina Szczecin oraz Stowarzyszenie Policki Uniwersytet Trzeciego Wieku to laureaci konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Aktywni dla Seniorów, 2019”. Nagrodę specjalną otrzymała Maria Syrek, prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Gratulacje odebrali w piątek podczas Regionalnych Obchodów Dnia Seniora w Operze na Zamku w Szczecinie.

Już po raz trzeci zachodniopomorscy seniorzy świętowali swój dzień na uroczystości organizowanej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Na spotkanie zaproszono przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji zrzeszających seniorów, lokalnych samorządów. Za wigor, aktywność i uśmiech dziękował im marszałek Olgierd Geblewicz.

- Jedną z najlepszych decyzji, jakie podjąłem, było powołanie w 2014 roku Zachodniopomorskiej Rady ds. Seniorów - mówi. - To dzięki tej decyzji były możliwe kolejne, integracja środowiska seniorów na Pomorzu Zachodnim, różne inicjatywy, jak wprowadzenie Zachodniopomorskiej Karty Seniora, z której korzysta już prawie 17 tys. osób, a większość samorządów zdecydowała się przyłączyć do tego projektu. Możliwe było też przeprowadzanie różnego rodzaju pilotażów, dzięki którym powstały u nas centra mentoringu i wolontariatu dla seniorów, coraz prężniej rozwijają się Uniwersytety Trzeciego Wieku, a my jako Urząd Marszałkowski mamy możliwość wspierania i patronowania bardzo wielu ciekawym inicjatywom realizowanym w województwie.

Spotkanie w Operze na Zamku było też okazją do rozstrzygnięcia tegorocznej edycji konkursu „Aktywni dla Seniorów. Jego celem jest upowszechnianie działalności seniorów w regionie i popularyzacja działań organizacji pozarządowych. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: Senior Roku, Samorząd Przyjazny Seniorom oraz Organizacja Pozarządowa Przyjazna Seniorom. Lista wszystkich nagrodzonych poniżej.

(gan)

fot. Ryszard PAKIESER

***

NAGRODZENI  W KONKURSIE „AKTYWNI DLA SENIORÓW” EDYCJA 2019

KATEGORIA: SENIOR ROKU

NAGRODA
PAN JULIUSZ GLASER pochodzi z rodziny nauczycielskiej. Jest promotorem organizacji przyjaznej seniorom. Od 2005 r. jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach, w ramach którego działa Uniwersytet Seniora. Od 10 lat nieprzerwanie pełni funkcję prezesa UTW w Bobolicach. Działalność Pana Juliusza przyczyniła się do zdobycia przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych w Bobolicach tytułu Innowator roku 2009. To nagroda za utworzenie UTW. Od wielu lat organizuje marsze „Brzegiem Jamna i Bałtyku”.
Osoby, które znają pana Janusza mówią, że  łączy pokolenia, wspiera pasje i tradycje innych ludzi. Dzięki dokonaniom Pana Juliusza Glasera marzenia seniorów „nie odchodzą na emeryturę”.

WYRÓŻNIENIE
PANI JADWIGA DĄBROWSKA swoimi działaniami przyczynia się do współtworzenia polityki senioralnej w Stargardzie. Brała udział w koordynacji innowacyjnego programu mieszkań wspomaganych dla seniorów pod nazwą „Nie sami”. Obecnie aktywnie uczestniczy w realizacji zadania prowadzonego na zlecenie Miasta Stargard pn. „Prowadzenie Klubu Senior+”. W marcu 2016 r. została powołana do Zespołu Doradczego Prezydenta Miasta Stargard ds. Seniorów. Pani Jadwiga jest także członkinią Regionalnej Rady ds. Seniorów.Pani Jadwiga jest również pomysłodawczynią wielu ciekawych akcji dla osób starszych np. „krzesełko dla seniora”.

WYRÓŻNIENIE
PANI ZENOBIA WALCZAK – współzałożycielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pyrzycach, od 2010 r. pełni funkcję prezesa  UTW. W środowisku znana jako promotorka organizacji przyjaznym seniorom. Jest pomysłodawczynią Pyrzyckiej Senioriady. Przyczyniła się do realizacji projektu „Wszystkie barwy jesieni”.
Dzięki dużemu zaangażowaniu Pani Zenobii, Uniwersytet cały czas się rozwija, oferując nowe wykłady, zajęcia, nowe formy spędzania czasu. 
Jak podkreśla pani Zenobia „Jesteśmy jedną seniorską Rodziną i to co robimy – robimy dla siebie”.

KATEGORIA: SAMORZĄD PRZYJAZNY SENIOROM

NAGRODA
GMINA MIASTO SZCZECIN – podejmuje szereg rozwiązań związanych z pomocą oraz aktywizacją seniorów. Wychodzi naprzeciw zróżnicowanym potrzebom osób starszych oraz ich rodzinom, stwarzając przy tym warunki do rozwoju oraz przygotowania do życia na emeryturze. Jako prekursor Gmina Miasto Szczecin w 2018 roku zainicjowała wprowadzenie na terenie miasta „Bonu Opiekuńczego – Alzheimer 75”. Realizuje program „Szczecin Przyjazny Rodzinie”, którego celem jest stworzenie odpowiednich warunków seniorom oraz umożliwienie korzystania z różnych form wsparcia -  w tym licznych ulg i udogodnień. Działalność UM Szczecin skupia się także wokół zwiększenia dostępności usług senioralnych m.in. wypoczynku, kultury, sportu oraz  rekreacji i turystyki. Gmina Miasto Szczecin realizuje program „Dom dla Seniora” oraz ogrom zadań publicznych w tym prowadzenie klubów seniora.

WYRÓŻNIENIE
GMINA PYRZYCE  podejmuje działania i inicjatywy kształtujące warunki godnego i zdrowego starzenia się. Gmina została dwukrotnie w 2018 oraz 2019 zwycięzcą konkursu o tytuł Samorządowego Lidera Współpracy z NGO.   Wychodząc naprzeciw społeczności senioralnej aktywizuje osoby starsze poprzez stwarzanie sprzyjających warunków do organizacji spotkań seniorów, zajęć w pracowniach artystycznych, szkoleń, programów i innych działań dla seniorów. Na terenie Pyrzyc została powołana w 2017 r. Pyrzycka Rada Seniorów oraz  program wspierania seniorów „Pyrzycka Karta Seniora 65+”. Z myślą o bezpieczeństwie oraz  zdrowiu seniorów podjęto również program „Koperta Życia”.  Gmina prowadzi aktywną politykę senioralną i dąży do poprawy życia mieszkańców.

WYRÓŻNIENIE
GMINA DOBRA od wielu lat podejmuje inicjatywy przyjazne seniorom, co często podkreślają starsi mieszkańcy, korzystający z różnych form wsparcia na jej terenie. W 2016 r. Gmina podpisała porozumienie w ramach programu „Region dla Rodziny”, umożliwiając tym samym mieszkańcom korzystania z Kart Seniora. W ostatnich latach realizowała takie  projekty jak: „Transgraniczne spotkania na 50 z plusem”, „Transgraniczna Akademia III wieku” oraz Transgraniczna Rada Seniorów”. Ciekawą inicjatywą na rzecz samotnych seniorów jest projekt  „ Z opłatkiem u Seniora”.

KATEGORIA ORGANIZACJA POZARZĄDOWA PRZYJAZNA SENIOROM

NAGRODA
STOWARZYSZENIE POLICKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU  – policki Uniwersytet inicjuje nowatorskie projekty, mające na celu integrację osób starszych ze środowiskiem poprzez umożliwiania uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym osób 60+. Łącznie w okresie swojej 10-letniej działalności Uniwersytet zrealizował 48 projektów skierowanych do osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Gminy Police i Powiatu Polickiego.

WYRÓŻNIENIE
WAŁECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU – od ponad 10 lat organizacja prowadzi aktywną działalność na rzecz seniorów. Liczy 300 słuchaczy w wieku powyżej 55+. Organizują cotygodniowe zajęcia edukacyjne, comiesięczne wykłady dla grupy 300 odbiorców oraz  spotkania w ramach sekcji kultury. W 2018 roku wydali książkę napisaną przez Panią Elżbietę Lachowską „10 lat Stowarzyszenia Wałecki Uniwersytet Trzeciego Wieku 2008-2010”.

WYRÓŻNIENIE
STOWARZYSZENIE UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU W STARGARDZIE– Stowarzyszenie w przyszłym roku będzie obchodziło jubileusz 20-lecia istnienia. W 2018 roku UTW liczyło ponad 550 słuchaczy. Przedstawiciele UTW współtworzą program „Stargard Przyjazny Starzeniu na lata 2018-2020”. Członków UTW mimo dużej rozpiętości wieku łączy chęć aktywnego życia, rozwijania talentów, pasji, zainteresowań, poznawania świata oraz nawiązywania nowych przyjaźni.

NAGRODA SPECJALNA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PANI MARIA SYREK – prezes Zarządu Oddziału Zachodniopomorskiego Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych. Znakomity przykład aktywnego seniora działającego na rzecz lokalnego środowiska,  w tym edukacji i wychowania młodego pokolenia. Dzieli się swoim doświadczeniem w ramach II Kadencji Regionalnej Rady ds. Seniorów Od  1999 r. lider Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży  dla wszystkich schronisk młodzieżowych w Polsce, w ramach której co roku przyjmuje i rozlicza ponad czterdzieści projektów.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

kod
2019-09-20 20:58:07
wstyd przyjmować cos od kodziarza

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA