Niedziela 22 maja 2022r. 
REKLAMA

Marszałek odzyska pieniądze

Data publikacji: 2018-04-24 07:08
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:09
Marszałek odzyska pieniądze
 

- Skarb państwa powinien zwrócić województwu zachodniopomorskiemu niemal 90 tys. zł wraz z odsetkami, które samorząd wydatkował na obsługę rządowego programu „500+” - informuje Gabriela Wiatr, rzecznik marszałka województwa. Wyrok w tej sprawie zapadł w Sądzie Okręgowym w Szczecinie.

Marszałek województwa Olgierd Geblewicz już w lutym 2016 roku, czyli na etapie projektu ustawy, sygnalizował, że urzędy marszałkowskie zostały pominięte w systemie finansowania obsługi programu. W 2016 r. przyznano samorządowi 1 469 691 zł z budżetu państwa na działania związane z obsługą świadczeń rodzinnych, w tym Programu 500+, dla osób mieszkających lub pracujących za granicami państwa. Samorząd wówczas m.in. przyjmował wnioski i sprawdzał uprawnienia do pobierania tych świadczeń. Otrzymana kwota była niższa o ponad 89 tys. zł od realnie wydatkowych środków na obsługę tego zadania zleconego. Aby zapewnić płynność realizacji zadania, samorząd wydał własne środki, m.in. na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego mówi, iż zadania zlecone finansowane są w drodze dotacji z budżetu państwa. Dlatego województwo zdecydowało się na próbę odzyskania pieniędzy na drodze sądowej.

- Wyrok Sądu Okręgowego I Wydziału Cywilnego w Szczecinie zapadł 19 kwietnia br. - informuje rzeczniczka marszałka. - Sąd w całości uwzględnił powództwo województwa. Kwota 89 323,75 zł była wydatkowana ze środków własnych na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w związku z przekazaniem dotacji w niewystarczającej wysokości i wypłata takiej kwoty wraz z odsetkami na rzecz województwa została zasądzona.

Wyrok nie jest prawomocny.©℗

(gan)

Fot. Robert Stachnik (arch.)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA