sobota, 25 maja 2019.
Strona główna > Nauka > Kulice – ku przyszłości

Kulice – ku przyszłości

Kulice – ku przyszłości
Data publikacji: 2016-03-04 11:42
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 18:49
Wywietleń: 1434 122311

Ośrodek Konferencyjno-Edukacyjny Uniwersytetu Szczecińskiego w Kulicach od lat jest miejscem spotkań świata akademii z regionem i jego mieszkańcami. Aktualnie uczelnia stawia przede wszystkim na cztery podstawowe i szeroko pojęte obszary: rozwój regionalny, w tym zwłaszcza tereny wiejskie, współpracę regionów przygranicznych, umacnianie społeczeństwa obywatelskiego oraz problemy migracji 
w perspektywie współczesnej i historycznej.

Ośrodek mieści się we wnętrzach zabytkowego dworu Bismarcków, przekazanego w 2002 roku Uniwersytetowi Szczecińskiemu przez Skarb Państwa. Nawiązując do tradycji spotkań organizowanych tu przez Akademię Europejską Kulice-Kültz, jednym z priorytetów działalności Ośrodka będzie podejmowanie wątków pomorsko-polsko-niemieckich, zarówno w nauce, jak i w życiu społecznym.

Podstawowe cele działalności jednostki w Kulicach można ująć w dwóch obszarach. Po pierwsze, jest to prowadzenie edukacji społecznej; po drugie – wymiana naukowa i transfer wiedzy. Cele te będą realizowane poprzez organizowanie seminariów, warsztatów, szkół letnich, wycieczek edukacyjnych, konferencji, debat, wydarzeń kulturalnych, artystycznych i turystycznych dla mieszkańców oraz turystów z regionu, a także przez prowadzenie projektów dla dzieci, młodzieży i studentów. Kulicki dwór będzie miejscem otwartym na kontakty i współpracę z lokalnymi, regionalnymi oraz międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, samorządami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi, dla których Ośrodek będzie przestrzenią dla spotkań i wymiany doświadczeń.

Realizację wskazanych celów wspierać będzie Stowarzyszenie Akademia Kulice, powołane do życia w lipcu 2015 roku. Jego rolą będzie wskazywanie kierunków działania, możliwości pozyskiwania środków oraz realizacji projektów naukowo-edukacyjnych. Międzynarodowy skład stowarzyszenia tworzą naukowcy oraz przedstawiciele świata kultury związani z Pomorzem Zachodnim, dla których ważna jest działalność ośrodka uniwersyteckiego w Kulicach.

Idea międzynarodowej współpracy

Paweł Migdalski, Stowarzyszenie Akademia Kulice

– Inicjowanie i prowadzenie szeregu ważnych przedsięwzięć naukowych, popularyzatorskich oraz edukacyjnych to zadania, które często podejmowane są przez stowarzyszenia i fundacje. Po roku 1989 i przemianach politycznych rozwinął się w Polsce szereg takich oddolnych inicjatyw będących efektem potrzeby aktywizacji części społeczeństwa, a także rzetelnego poznania własnego środowiska i jego trudnej niejednokrotnie przeszłości oraz dziedzictwa. Ich działalność stanowi obecnie swoiste dopełnienie funkcjonowania instytucji naukowych poprzez inicjowanie regionalnych badań oraz promowanie wiedzy w społeczeństwie, dzięki włączaniu w sferę publiczną ambitnych projektów, często o akademickim podłożu. Osobną grupą są mało jeszcze w Polsce popularne stowarzyszenia wspierające, służące wskazywaniu kierunków rozwoju poszczególnym instytucjom oraz poszukiwaniu środków.
Dlatego też reaktywizacja Ośrodka w Kulicach wymagała powołania organizacji pozarządowej, która nie tylko gromadziłaby osoby inicjujące tę sanację, ale i podjęła trud jej wspierania. W skład Stowarzyszenia wchodzą w tej chwili naukowcy z Polski, Niemiec i Francji, przedstawiciele świata kultury, osoby, dla których ważne są Kulice jako miejsce akademickiej debaty, edukacji oraz kultury. Rolą stowarzyszenia i jego członków będzie również poszukiwanie kontaktów i partnerów do współpracy z regionalnymi oraz międzynarodowymi NGO, samorządami, instytucjami naukowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi. Organizacjami, z którymi podejmujemy kooperację oraz które stanowią do pewnego stopnia dla nas wzór, są Academia Baltica w Sankelmarku, Stowarzyszenie Zamek Trebnitz, Fundacja Borussia oraz Akademia Europejska Krzyżowa.

W ramach cyklicznych spotkań pod nazwą Kongres lokalnych organizacji pozarządowych podjęliśmy już dialog z licznymi organizacjami pozarządowymi w sąsiednich gminach, które mamy nadzieję przyniosą nam nie tylko silne oparcie społeczne dla Akademii i Ośrodka oraz wymianę doświadczeń, ale też wskażą potrzeby i kierunki współpracy mieszkańców regionu oraz uniwersytetu.

Kulickie plany 
na przyszłość

Sławomir Szafrański, kierownik Ośrodka Konferencyjno-Edukacyjnego US w Kulicach

– W 2014 roku Uniwersytet Szczeciński zlecił opracowanie nowej koncepcji funkcjonowania ośrodka niemieckiemu historykowi − Stephanowi Felsbergowi. Na jej podstawie, od października 2015 roku, trwały prace nad programem uniwersyteckiej placówki w Kulicach, których efektem było wznowienie jej działalności w styczniu bieżącego roku, spotkaniem o cyklicznym charakterze pn. Popołudniowe spotkanie kulickie „Z przeszłości Kulic”. Kolejnym wydarzeniem był Kongres lokalnych organizacji pozarządowych, który odbył się w ostatnich dniach lutego. Te dwa spotkania wytyczają jeden z obszarów planowanej działalności ośrodka, którego celem jest opracowanie projektów dla szeroko pojętej społeczności lokalnej, obejmującego obszar powiatu goleniowskiego, historyczną ziemię doberską oraz gminy sąsiednie. Ideą współpracy ośrodka US z lokalnymi partnerami – stowarzyszeniami, instytucjami oraz samorządami – jest stopniowo rosnący ich aktywny udział w kreowaniu i realizacji programu Kulic. Na rok 2016 przygotowano w związku z tym kilkanaście spotkań, które odbędą się na terenie Kulic.

Drugi obszar, na jakim planuje realizować swój program kulicki ośrodek, to pogranicze polsko-niemieckie i współpraca oraz dialog z tamtejszymi partnerami. Obecnie toczą się rozmowy z jednym z niemieckich stowarzyszeń, mające na celu przygotowanie wieloletniego projektu współpracy. Pierwszym projektem dotyczącym obszaru pogranicza będzie konferencja „Nowe pogranicze – 25 lat dialogu”, która odbędzie się już w czerwcu.

W kręgu zaplanowanych działań jest również udział w rozmaitych projektach i debatach europejskich, zwłaszcza związanych z krajami nadbałtyckimi oraz Ukrainą i Francją. Koncepcje te są we wstępnej fazie opracowania i ich realizacja jest przewidziana na kolejne lata. Harmonogram działalności ośrodka w Kulicach będzie budowany w oparciu o szeroki udział i zdecydowanie większe niż do tej pory wykorzystanie potencjału, jaki oferuje Uniwersytet Szczeciński. Ze względu na tradycję historyczną miejsca oraz jego walory przyrodnicze przewiduje się, że wiodącą tematyką działalności ośrodka będą zagadnienia z zakresu nauk humanistycznych oraz przyrodniczych. Ośrodek w Kulicach przewiduje także współpracę z innymi uczelniami Szczecina. Pierwsze projekty są już realizowane wspólnie z pracownikami Akademii Sztuki w Szczecinie, a w niedalekiej przyszłości współpraca ta ma przybrać formę oficjalnego porozumienia.

Komentarze

Jakób
@ j-23: "czerwony uniwersytet"? To co tam robi Wydział Teologiczny? A tak w ogóle, to dobrze, że coś w Kulicach się dzieje, bo nie spotka ich to, co się stało z pałacem w Stolcu. Ciekawi mnie jeszcze sprawa dawnego Domu Marynarza przy Malczewskiego.
2016-03-04 15:46:04
j-23
Szafrański wyleciał z urzędu miejskiego, gdzie spartolił mnóstwo rzeczy piastując stanowisko dyr. wydziału kultury, a teraz zjawia się w czerwonym uniwersytecie. nie wróży to niczego dobrego dla nas jako ogółu podatników...
2016-03-04 12:22:40

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
12
na godz. 09:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny
Wielkie gotowanie nad Odrą
Teatralny przemarsz
Poprzedni Następny

Sonda

Czy będziesz głosować w wyborach do europarlamentu?

 

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie