Piątek 28 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Rozbudują i zmodernizują. Umowa na infrastrukturę techniczną w portach podpisana

Data publikacji: 2021-12-19 08:22
Ostatnia aktualizacja: 2021-12-19 14:26
Rozbudują i zmodernizują. Umowa na infrastrukturę techniczną w portach podpisana
Umowa na modernizację i rozbudowę infrastruktury portów podpisana. Roboty mają się zakończyć do końca października 2023 roku. Fot. ZMPSiŚ  

Porty u ujścia Odry nie zwalniają tempa w podążaniu ku nowoczesności. Ich zarząd podpisał przed weekendem kolejną umowę na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej na nabrzeżach w Szczecinie i w Świnoujściu. Wykona ją Korporacja Budowlana DORACO .

Spółka ta została wyłoniona w przetargu publicznym. Umowę podpisali ze strony ZMPSiŚ: Jacek Cichocki, wiceprezes ds. rozwoju oraz Daniel Stachiewicz, wiceprezes  ds. ekonomiczno-finansowych, ze strony Doraco: Andrzej Kędzior – pełnomocnik spółki.

- Zadanie obejmować będzie budowę nowej i modernizację istniejącej infrastruktury technicznej, w tym sieci wodociągowe, ciepłownicze i gazowe oraz elektroenergetyczne, teletechniczne (m.in. modernizacja systemu monitoringu oraz systemu telemetrycznego, automatyzacja obsługi bram wjazdowych) oraz wody ppoż./technicznej, a także kanalizację wód opadowych i kanalizację sanitarną - wymienia zadania wykonawcy Monika Woźniak-Lewandowska, specjalista ds. komunikacji i PR w ZMPSiŚ.

Jak dodaje M. Woźniak-Lewandowska, wykonawca dokona także niezbędnych wyburzeń i rozbiórek istniejącej infrastruktury technicznej, jak również wykona wszelką nową, potrzebną do prawidłowego funkcjonowania, np. drogi dojazdowe, obrukowania, bariery ochronne, itp. W zakres zadania wchodzi również wykonanie punktów zasilania promów w energię elektryczną z sieci lądowej oraz układ do odbioru ścieków sanitarnych.

- W celu zapewnienia bezpiecznego i ciągłego funkcjonowania portu, po stronie wykonawcy będzie także zaprojektowanie i wykonanie czasowej i stałej organizacji ruchu - zaznacza portowiec. - Ponadto tam, gdzie to potrzebne przewiduje się usunięcie drzew i krzewów kolidujących z realizowaną inwestycją.

Roboty mają zostać zakończone do dnia 31.10.2023 roku.

„Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu” to inwestycja ZMPSiŚ, która zmniejszy koszty ich funkcjonowania oraz ograniczy skutki oddziaływania portowej działalności na środowisko naturalne.

Inwestycja realizowana jest w związku z zawartą Umową o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu”, w ramach działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Koszt projektu to prawie 141,5 mln złotych brutto. 

(kl)

 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Idol
2021-12-19 13:39:09
A komuna dalej zostanie
Robert
2021-12-19 08:35:19
Jakieś ochłapy dla Szczecina i Świnoujścia, a miliardy idą na Gdańsk. Wcześniej Tusk wybudował tam potężny terminal kontenerowy, a teraz Kaczyński postanowił, że tam będzie centralny port morski. A tu wielka radość, że jedna dziesiąta z kasy unijnej na porty trafi do nas. Wstyd rządzący za marginalizację portów Pomorza Zachodniego.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA