piątek, 21 lutego 2020.
Strona główna > Gospodarka > Ostatni przetarg w projekcie „12,5”

Ostatni przetarg w projekcie „12,5”

Ostatni przetarg w projekcie „12,5”
Data publikacji: 2019-05-07 08:22
Ostatnia aktualizacja: 2019-05-14 11:51
Wywietleń: 1109 389462

Na trzeci kwartał tego roku planowane jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla największej inwestycji Urzędu Morskiego w Szczecinie, czyli modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m. Koniec prac przewidziano na rok 2022. We wtorek (7 maja) natomiast mają zostać otwarte oferty w ostatnim przetargu związanym z tym przedsięwzięciem: na wykonanie modernizacji obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie.

Paweł Szumny, zastępca dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. technicznych, na niedawnej konferencji Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego poinformował, na jakim etapie jest inwestycja. Przypomniał, że to projekt infrastrukturalny, obejmujący wykonanie wielu prac, w tym pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m na odcinku ok. 62 km, z równoczesnym jego poszerzeniem do 100 m w dnie na odcinkach prostych, z odpowiednimi poszerzeniami na łukach i odcinkach przejściowych oraz niezbędnymi korektami geometrii toru, a także wykonaniem tzw. mijanek. Przebudowie ulegną skarpy brzegowe bez umocnień, zostanie zniwelowane dno w strefie Świnoujścia, przewidziana jest też budowa i przebudowa umocnień brzegowych oraz obiektów hydrotechnicznych wraz z przylegającą infrastrukturą. Pogłębione i poszerzone zostaną obrotnice statków (na wysokości Polic, przy Przesmyku Orlim na Przekopie Mieleńskim u wejścia do Kanału Grabowskiego oraz na połączeniu kanałów Grabowskiego i Dębickiego). Projekt obejmuje także budowę dodatkowych konstrukcji hydrotechnicznych i pozostałej infrastruktury, w tym dwóch sztucznych wysp z przystaniami na Zalewie Szczecińskim. To również modernizacja i przystosowanie istniejącego oznakowania nawigacyjnego i elementów systemu kontroli ruchu statków do nowej geometrii toru wodnego, a ponadto modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego (BON) przy ul. Światowida w Szczecinie. Do zakresu prac należy też pozyskanie gruntów pod budowle, konieczne rozbiórki kolidujących obiektów, wycinka drzew i krzewów oraz ewentualne wylesienia.

– Do tej pory Urząd Morski w Szczecinie przeprowadził dziewięć z dziesięciu zaplanowanych dla projektu postępowań przetargowych i podpisał umowy z wykonawcami – podał Paweł Szumny. – Obecnie trwa procedura ostatniego postępowania przetargowego: na wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą „Modernizacja obiektów Bazy Oznakowania Nawigacyjnego Urzędu Morskiego w Szczecinie”, z terminem składania ofert do 7 maja.

To tak zwany mały projekt, związany z modernizacją toru. Jak przybliżył P. Szumny, będzie polegać m.in. na rozbiórkach, przebudowach obiektów istniejących (głównie budynków) i budowie nowych, budowie i przebudowie instalacji zewnętrznych oraz zagospodarowaniu terenu.

– Modernizacja służy polepszeniu warunków użytkowania obiektów i realizacji zadań wynikających ze statutowych działalności urzędu – administracji morskiej, zapewnienia bezpieczeństwa żeglugi, ochrony portów i żeglugi morskiej oraz oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich – wyjaśnił.

Koszty całej inwestycji – „12,5 m dla Szczecina” – określono na 1 mld 442 mln 880 tys. zł (razem z VAT). Projekt dofinansowany jest w 85 proc. ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Wysokość unijnego wsparcia to ponad 1 mld 226 mln zł. Pozostałe koszty pokryją środki z budżetu państwa.

– Wydatki poniesione od początku projektu, to jest od 24 czerwca 2016 roku, do końca 2018 łącznie wyniosły ponad 7 mln 176 tys. zł – poinformował wicedyrektor UMS.

Zostały przeznaczone na zwrot kosztów likwidacji ogródków działkowych na Ostrowie Grabowskim, na wywiad ferromagnetyczny, zakup komputerów i oprogramowania, wykonanie dokumentacji geologicznej i projektowej dla modernizacji obiektów BON oraz na obsługę inwestycji.

W pierwszym kwartale tego roku wydano prawie 748 tys. zł – na projekt wykonawczy modernizacji obiektów BON, obsługę inwestycji (inżynierowie kontraktów, kancelarie prawne, zespół projektowy) oraz na promocję przedsięwzięcia.

– Ważną kwestią w naszym projekcie jest ochrona środowiska – podkreślił P. Szumny. – Urząd Morski uzyskał prawomocne decyzje środowiskowe oraz posiada zatwierdzony przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Szczecinie program monitoringu przyrodniczego. Obecnie zespół nadzoru i monitoringu przyrodniczego, będący w gestii inżyniera kontraktu, prowadzi przedinwestycyjny monitoring przyrodniczy środowiska.

Jak dodał wicedyrektor, dla modernizacji obiektów BON została już opracowana kompletna dokumentacja projektowa wraz z decyzją o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie robót planowane jest na trzeci kwartał 2019 r.

W przypadku głównego zadania, czyli modernizacji toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m, prace projektowe oraz roboty budowlane są realizowane w ramach jednego kontraktu. Został on podpisany 28 września 2018 r.

– Obecnie trwają prace geologiczne i projektowe, w ramach których wykonawca wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na wznoszenie konstrukcji oraz sztucznych wysp w polskich obszarach morskich i uzyskuje niezbędne uzgodnienia – zaznaczył P. Szumny. – Z naszym wykonawcą spotykamy się na cotygodniowych odprawach i zdaje nam relację, na jakim jest etapie. Działamy w tej chwili zgodnie z harmonogramem i nie mamy żadnych opóźnień.

Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę planowane jest na trzeci kwartał 2019 r. (i wtedy będą mogły ruszyć prace), natomiast zakończenie robót pogłębiarskich i budowlanych – na drugi kwartał 2022 r. Rozliczenie całego projektu powinno nastąpić do końca 2022 r.

– Chciałbym podkreślić, że Urząd Morski ściśle współpracuje z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście, ponieważ nasze projekty są kompatybilne – czyli pogłębienie toru wodnego z pogłębieniem i przystosowaniem nabrzeży do obsługi statków o nośności 40 tysięcy DWT – stwierdził na koniec wicedyrektor UMS. ©℗

Tekst i fot. Elżbieta KUBOWSKA

Ostatni przetarg w projekcie „12,5” Ostatni przetarg w projekcie „12,5”

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
5
na godz. 21:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Protest nauczycieli: „Nasze postulaty są wciąż aktualne”

Sonda

Czy popierasz pomysł stopniowej likwidacji roweru miejskiego w Szczecinie?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie