Wtorek, 23 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Przebudowa ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego z rządową dotacją

Data publikacji: 25 lipca 2019 r. 08:22
Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2019 r. 18:35
Przebudowa ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego z rządową dotacją
 

Dwie firmy złożyły oferty w przetargu na przebudowę ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego na szczecińskim osiedlu Somosierry. Tym razem firmy zabiegające o zlecenie, co zdarza się niezmiernie rzadko, skalkulowały ceny swych usług poniżej kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na to zadanie Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego.

Pruszkowska spółka Strabag zaproponowała za zakładany zakres robót przy modernizacji, określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wynagrodzenie w wysokości 7 471 933 zł. Jeszcze mniej zaoferowało konsorcjum firm: BEN – BRUK sp. z o.o., BEN – BRUK Benedykt Chłap, które gotowe jest wykonać modernizację za 7 286 377 zł. Na sfinansowanie tego zadania ZDiTM zamierzał przeznaczyć 7 524 975 zł. Trwa weryfikacja dokumentów i analiza ofert.

– Przebudowa ulicy Grota-Roweckiego wpłynie na jakość poruszania się w tej okolicy. Zmiany będą zauważalne dla pieszych, pasażerów komunikacji miejskiej, ale także kierowców – zapewnia Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa ZDiTM.

Zakres robót obejmuje przebudowę jezdni, poboczy z miejscami do parkowania, chodników, oświetlenia ulicznego, kolidującego uzbrojenia podziemnego, odwodnienia i zjazdów w boczne uliczki osiedlowe na całej jej długości. Ponadto remont przejdzie też kładka dla pieszych nad rurociągiem ciepłowniczym, by mogły z niej korzystać osoby niepełnosprawne. Mają być ustawione nowe ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe i wiaty przystankowe.

Od skrzyżowania z ul. Waleriana Łukasińskiego do skrzyżowania z ul. Stanisława Ignacego Witkiewicza wykonana zostanie jezdnia asfaltowa o szerokości 6,50 m, co oznacza, że będzie nieco węższa niż obecnie. W celu uspokojenia ruchu wszystkie skrzyżowania wzdłuż ul. Stefana Grota-Roweckiego pojawią się 10-centymetrowe wyniesienia ponad nawierzchnię jezdni z szarej kostki o długości 2 m. Urządzonych na niej zostanie 127 stanowisk postojowych, w tym 8 dla osób niepełnosprawnych.

Po stronie zachodniej wszystkie miejsca postojowe będą przystosowane do parkowania prostopadłego do jezdni. Stanowiska postojowe przed budynkami przy ul. Stefana Grota-Roweckiego 2 i 2a oraz przy ul. Waleriana Łukasińskiego 30 będą miały wymiary 2,50x4,50 m. Pozostałe po zachodniej stronie będą o wymiarach 2,50x5,00 m (dla osób niepełnosprawnych stanowiska o szerokości 3,60 m). Po stronie wschodniej zaprojektowano prostopadłe stanowiska postojowe o wymiarach 2,50x4,50 m oraz dwie zatoki o długości 85 m i 115 m.

Powstaną dodatkowe odcinki chodników o szerokości 1,5-2,5 m i dojścia w rejonach skrzyżowań m.in. z ulicami Stanisława Ignacego Witkiewicza, Józefa Dwernickiego i Józefa Ignacego Chłopickiego oraz do kładki umożliwiającej dojście pieszym do niej od strony ul. Tadeusza Kutrzeby i od przystanku autobusów linii 53 „Roweckiego”. Ponadto – w związku z przebudową – planuje się tam wycinkę 14 drzew oraz krzewów. Według projektu, planowane są w ich miejsce nasadzenia rekompensujące 11 sztuk klonu czerwonego, jednej lipy drobnolistnej oraz 4 szt. lilaka pospolitego.

Na inwestycję miasto uzyskało dofinansowanie w postaci dotacji z rządowej puli środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 4 134 038 zł. Przyszły wykonawca będzie miał 10 miesięcy na wykonanie wszystkich robót od dnia zawarcia z nim umowy. ©℗

(MIR)

Fot. Mirosław WINCONEK

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

jab
2019-07-25 18:15:56
"Wyciąć" też przy okazji remontu ulicy nocny sklep z alkoholem znajdujący się przy przystanku "Roweckiego", który stał się zmorą mieszkańców, szczególnie w nocne weekendy.
przecież tamtędy jeździ autobus
2019-07-25 17:08:42
'10-centymetrowe wyniesienia ponad nawierzchnię jezdni'
zzz
2019-07-25 08:43:42
przy okazji można było puścić 53 w drugą stronę przez osiedle

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA