Czwartek 18 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Lepiej, szybciej, sprawniej – SOR w Zdrojach z nowym sprzętem

Data publikacji: 2018-12-17 07:36
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:27
Lepiej, szybciej, sprawniej – SOR w Zdrojach z nowym sprzętem
Fot. Szpital Zdroje  

Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci Szpitala „Zdroje” w Szczecinie zakupił nowy sprzęt. To 12 urządzeń, wśród których znalazło się 6 pulsoksymetrów, 2 kardiomonitory, 2 kapnografy, nowoczesny aparat USG oraz aparat do powierzchownego ogrzewania pacjenta. Aparatura kosztowała blisko 230 tys. złotych i sfinansowana została z funduszy Unii Europejskiej oraz środków własnych szpitala.

– Przekazane do użytku kardiomonitory, pulsoksymetry oraz kapnografy wykorzystywane będą do oceny stanu zdrowia pacjenta trafiającego do SOR, przede wszystkim do monitorowania i badania funkcji życiowych organizmu, takich jak tętno, ciśnienie i wydolność oddechowa – informuje Magdalena Knop, rzecznik prasowy SPS ZOZ „Zdroje”. – Aparat USG wykorzystywany będzie przede wszystkim do oceny płynu w jamach opłucnowych, w worku osierdziowym i w jamie otrzewnej, umożliwiając szybką diagnostykę zmian zapalnych w płucach u dzieci lub zmian chorobowych w obrębie jamy brzusznej. U noworodków pozwoli także na diagnostykę chorób centralnego układu nerwowego i ewentualnych zmian w obrębie mózgowia, spowodowanych urazami głowy. Aparat do powierzchownego ogrzewania chorego wykorzystywany będzie u pacjentów pourazowych, wyziębionych, w stanie hipotermii lub w stanach wstrząsów. 

Jak zapewnia rzeczniczka, zakupiony sprzęt przyczyni się do podniesienia jakości realizowanych świadczeń i zwiększenia efektywności udzielanej pomocy. Dzięki jego wykorzystaniu wzrośnie bezpieczeństwo pacjentów SOR, a prowadzone czynności diagnostyczne będą przebiegały sprawniej i szybciej. Tu każda minuta ma znaczenie. Magdalena Knop przypomina, że wśród blisko trzech tysięcy pacjentów, przyjmowanych każdego miesiąca, istotną część stanowią dzieci po urazach i wypadkach, nierzadko transportowane do szpitala w stanie zagrażającym ich życiu, wymagające szybkiej i kompleksowej diagnostyki, warunkującej pomyślność dalszego leczenia.

* * *

Inwestycja zrealizowana została w ramach projektu pod nazwą: „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci w SPS ZOZ Zdroje w Szczecinie”. Szpital „Zdroje” jest beneficjentem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w Osi Priorytetowej IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, w ramach Działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego. Wsparcie istniejących szpitalnych oddziałów ratunkowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wstępnej intensywnej terapii. Unia Europejska przekazała 85 procent środków finansowych potrzebnych na zakup sprzętu. Dysponentem unijnych pieniędzy było Ministerstwo Zdrowia. Umowę na dofinansowanie projektu podpisali 1 października 2018 roku minister zdrowia Łukasz Szumowski i dyrektor SPS ZOZ „Zdroje” Łukasz Tyszler.

(p)

Fot. Szpital Zdroje

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA